Założenia

Narzędzie do skanowania w trybie offline możemy wyeksportować w dowolne wskazane miejsce.  W tym celu należy przejść do perspektywy Zasoby i z grupy Przycisków funkcyjnych wybrać Agent --> Utwórz agenta off-line:

Po wykonaniu powyższej akcji pojawi się okno Eksport LOG audytor z wyborem lokalizacji docelowej zapisu skanera:

Na tym etapie można również zmodyfikować ustawienia skanera przez naciśnięcie przycisku Ustawienia oraz zaznaczyć opcję Eksportuj słowniki do ankiety (zalecane w przypadku wypełniania opcji Ankieta podczas skanowania)

Po potwierdzeniu przyciskiem OK skaner offline zostanie wyeksportowany we wskazane miejsce.

Jak wykonać skanowanie skanerem off-line (LOG Audytor)?Status

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy


Spis dokumentu


Powiązane