Konfiguracja

W celu grupowej edycji należy zaznaczyć myszką interesujące nas zasoby trzymając wciśnięty klawisz CTRL lub SHIFT.

Po kliknięciu Relacje -> Utwórz relacje lub z menu rozwijanego pojawia się Dodawanie relacji do wielu zasobów.

W zakładce Wskazane zasoby możemy przeglądać, dla których komputerów aktualnie dodajemy relacje oraz możemy dodać lub usunąć komputery w dodawanej relacji.
Pozostałe czynności dodawania relacji do zasobów wykonujemy tak jak dla pojedynczego zasobu.

 


Status

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy


Spis dokumentu


Powiązane