Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jak sprawdzić czy agent na komputerze lub serwerze jest aktualny?

 1. Wejdź w szczegóły urządzenia i sprawdź wersję agenta: 2. Następnie wejdź do Ustawień: kliknij w przycisk menu w prawym górnym roku aplikacji > Ustawienia > Wersja oprogramowania.   Urządzenie nie ma aktualnego agenta, jeśli numer jego wersji agenta jest niższy od numeru wersji agenta w ustawieniach. 
  (info) Nie dotyczy to wersji 7.X agenta - jest to najstarsza wersja.


Co zrobić aby agent został zaktualizowany?

 1. Upewnij się, że komputer lub serwer są online, a agent jest połączony z serwerem. Zobaczysz to w ekranie szczegółów zasobu poniżej jego nazwy (nagłówek). W większości przypadków to wystarczy - po połączeniu agent pobierze sobie pliki aktualizacji i automatycznie wykona upgrade.

 2. Upewnij się, że w Ustawieniach > Profile agenta > zakładka Ustawienia sieciowe jest wprowadzona poprawna konfiguracja serwera aktualizacji agenta.
  1. Jeśli Twoja organizacja używa domyślnej konfiguracji LOG Plus, np. obrazu maszyny wirtualnej (nie wydzieliła serwera aktualizacji agenta z głównego serwera), sprawdź ustawienia profili agenta:
   1. nazwa serwera aktualizacji agenta powinna być taka sama jak nazwa serwera głównego,
   2. klucz serwera aktualizacji powinien zostać pobrany przyciskiem Pobierz klucz z serwera (po wpisaniu jego nazwy/adresu).

  2. Jeśli Twoja organizacja wydzieliła serwer aktualizacji agenta do innej maszyny, zmień ustawienia sieciowe w profilach agenta
  3. Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach sieciowych profili agenta odczekaj chwilę, aby zostały przesłane do urządzeń końcowych.


Wyjątek dla agentów wersji 7.x i 1.2.x

Jeżeli na urządzeniu końcowym jest zainstalowany agent w wersji 7.x, 1.1.x lub 1.2.x, nie będzie on w stanie pobrać nowej konfiguracji serwera aktualizacji z profilu agenta. W takim przypadku należy wykonać jedną z dwóch opcji:

 1. Odinstalować agenta na urządzeniu, a następnie z portalu LOG Plus pobrać nowy plik instalacyjny (Komputery > Pobierz agenta) i zainstalować go na urządzeniu.
   
 2. Jeśli re-instalacja agenta nie będzie możliwa (np. przez dużą liczbę komputerów), należy na tych komputerach wykonać zmianę konfiguracji sieciowej za pomocą skryptu:
  1. Wejdź w Ustawienia > Profile agenta > Ustawienia sieciowe. Skopiuj adres (nazwę) i klucz serwera aktualizacji agenta. Wyjdź z edycji profilu bez zapisu.
  2. Przejdź do modułu RDM (link w pasku nawigacyjnym).
  3. Kliknij Lista skryptów > Utwórz nowy skrypt.
  4. Wprowadź poniższe dane w skrypcie i zapisz go:
   1. Nazwa: Aktualizacja pliku konfiguracyjnego Updatera
   2. Typ: Batch
   3. Parametry skryptu:

    "bezpośrednia ścieżka do pliku konfiguracyjnego LOGSystems.Updater.exe.config" "klucz serwera aktualizacji" adres serwera aktualizacji agenta w formacie http://192.168.1.1/

    Przykład z domyślną ścieżką pliku konfiguracyjnego:

    "c:\Program Files (x86)\LOG Plus\LOG Plus - Agent\LOGSystems.Updater.exe.config" "BgIAAACkAABSU0ExAAQAAAEAAQD9yZ462h/lFNEpFYpOUig7/kqYOIIFyaFCeWD0YrkH/vrlaKfNKQmt0/UbPpoAO7vmcLe8xIlud+oBZNSQxwpMiDc3Otg0VGDB5B0lMhTtTDErltte1lDhrz02tsNf1ojaxA==" http://192.168.1.1/
   4. Pliki: brak
   5. Treść skryptu:

    net stop LPUpdaterService
     
    powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "(Get-Content -Path '%1') -replace 'serverPublicKey=\"(.+)\"', 'serverPublicKey=\"%2\"' | Out-File '%1' -encoding UTF8"
    powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "(Get-Content -Path '%1') -replace 'url=\"(.+)\"', 'url=\"%3\"' | Out-File '%1' -encoding UTF8"
    powershell -ExecutionPolicy Bypass -Command "Get-Content -Path '%1'"
    net start LPUpdaterService
  5. Kliknij przycisk Uruchom.
  6. Z listy komputerów wybierz te z agentem w wersji 7.0.x, 1.1.x lub 1.2.x (możesz użyć do tego wyszukiwarki, tylko najpierw wyświetl kolumnę Wersja agenta). Zaznacz pola checkbox przy wybranych urządzeniach.
  7. Uruchom skrypt.
  8. Poczekaj na wykonanie skryptów - możesz śledzić postępy w ekranie Historia skryptów.
  9. Po wykonaniu skryptu agent połączy się z serwerem aktualizacji agenta i zostanie zainicjowana aktualizacja. Po kilku minutach sprawdź jaka wersja agenta jest wyświetlana w ekranie szczegółów urządzenia - jesli jest taka sama jak w ekranie Ustawienia > Wersja aplikacji, agent został poprawnie zaktualizowany. • No labels