Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


W tym dokumencie znajdziesz odpowiedzi na pytania:

 • Jak szybko uruchomić LOG Plus w modelu Virtual Appliance?
 • Jak pobrać Virtual Appliance?
 • Jak szybko aktywować LOG Plus?


Jedną z metod wdrożenia LOG Plus jest Virtual Appliance (VA) – kompletny obraz wirtualnego dysku zawierający: system operacyjny, bazę danych oraz skonfigurowaną aplikację LOG Plus


Spis czynności


Obejrzyj tutorial uruchomienia LOG Plus w modelu Virtual Appliance: Przejdź do nagranie >


Przygotowanie serwera


Przygotuj serwer - fizyczny lub wirtualny, np. z platformy MS Azure lub AWS. Serwer powinien posiadać system operacyjny (Linux lub Windows Server).

Parametry serwera

Poziom wymagań

Ilość agentów

RAM [GB]

HDD [GB]*

CPU Core (Rdzeń]

CPU [GHz]

NET [Mb/s]

Minimalne

10 – 200

2

10

1

2.1+

80

Zalecane

10 – 200

4

20

2

2.5+

100

Minimalne

201 – 1000

4

80

2

2.1+

100

Zalecane

201 – 1000

6

100

4

2.5+

1024

Minimalne

1001 – 5000

16

200

6

2.1+

1024

Zalecane

1001 – 5000

16

300

8

2.5+

1024

Minimalne

5001 – 50 000

16

400

16

2.1+

10240

Zalecane

5001 – 50 000

32

800

32

2.5+

10240

* wymagania nie uwzględniają ilości przestrzeni dyskowej potrzebnej do instalacji systemu serwerowego; wymagana przestrzeń zależy od zużycia, np. ilości i wagi wgrywanych załączników


Konfiguracja portów

Porty są poprawnie skonfigurowane w paczce Virtual Appliance.

Przepustowość sieci

 1. Minimalna wymagana przepustowość sieci (poniżej 5000 zasobów typu komputer lub poniżej 100 operatorów/agentów): 1 Gb/s
 2. Zalecana przepustowość sieci (powyżej 5000 zasobów typu komputer lub powyżej 100 operatorów/agentów): 10 Gb/s

Wymagania techniczne dla LOG Plus Agent

Windows
1 GB wolnej pamięci RAM
0,1 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym (partycja C)
minimum 1 rdzeń CPU
minimum 1,0 GHz CPU
zainstalowany .NET Framework w wersji 3.5 oraz .NET Framework 4.5.2
specyfikacja komputera zgodna z wymogami pracującego na nim systemu operacyjnego
karta sieciowa lub inny interfejs sieciowy pozwalający na przesyłanie danych do serwera
system operacyjny Windows Vista lub nowszy


Pobieranie Virtual Appliance

Wdrożenie aplikacji odbywa się z użyciem wyeksportowanego pliku dysku wirtualnego o rozszerzeniu .VHD lub .VMDK. 

Pobierz najnowszą wersję : https://logsystem.pl/logplus-va/

(Plik .zip należy rozpakować)


 Co zawiera Virtual Appliance LOG Plus?

LOG Plus VA:

 • System operacyjny:
  • Ubuntu (18.04 LTS x64)
 • Baza danych:
  • PostgreSQL (v10.12)
  • można zastąpić własną bazą danych, np. MS SQL Server
 • Frameworki i inne:
  • ASP.NET Core Runtime (v3.1)
  • DotNet Runtime (v3.1)
  • Paczka open-ssh (dostęp po SSH)
 • System LOG Plus
  • Portal LOG Plus
  • Serwer LOG Plus 
  • Baza danych LOG Plus
  • Agent LOG Plus
Uruchomienie Virtual Appliance 

 1. Po przygotowaniu serwera pobierz i zainstaluj narzędzie do wirtualizacji, np. darmowe Oracle VM VirtualBox z https://www.virtualbox.org dla systemu operacyjnego Twojego serwera.
 2. Utwórz maszynę wirtualną i zaimportuj obraz dysku LOG Plus na podstawie instrukcji dla wybranego narzędzia:
 Konfiguracja VMWare vSphere (VMDK)
 1. Zaloguj się do klienta vSphere. 2. Kliknij Create / Register VM (1) 3. Wybierz opcję Create a new virtual machine (1) 4. Uzupełnij formularz według poniższych danych:
  1. (1) - Name: LOGPlus
  2. (2) - Compatibility - ESXi 6.5 virtual machine
  3. (3) - Guest OS family - Linux
  4. (4) - Guest OS version - Ubuntu Linux (64-bit)  5. Wybierz żądany datastore.
  Jeżeli dostępny jest jeden, przejdź dalej bez żadnych zmian. 6. Wykonaj operacje:
  1. (1) - usuń istniejący, automatycznie utworzony dysk twardy, klikając na ikonkę krzyżyka.
  2. (2) - wybierz opcję Add hard disk.

  3. Kliknij Existing hard disk

    
  4. Wgraj plik dysku wirtualnego na serwer wirtualizacji.  
   1. Kliknij na przycisk Upload (1) i wybierz wcześniej wypakowany plik .vmdk.   2. Wybierz wgrany plik (2) i kliknij Select (3).  5. Zmień parametry Controller location (1) dla wcześniej wgranego pliku. Wybierz ustawienia: IDE controller 0 oraz Master 
  6. Ustaw pamięć RAM przydzieloną do serwera. Sugerowana wartość to 4 GB (2) 7. Po poprawnym przeprowadzeniu procesu dodawania wirtualnej maszyny, zostaniesz przekierowany na stronę główną klienta vSphere.
  Powinien pojawić się komunikat: Virtual machine LOGPlus was successfully created. 8. Serwer jest gotowy do uruchomienia.
 Konfiguracja Oracle VM VirtualBox (VHD)
 1. Otwórz managera Oracle VM VirtualBox


 2. Wybierz opcję utworzenia nowej maszyny wirtualnej.
  Machine > New...

 3. uzupełnij sekcje według schematu:

  1. Name: LOGPlus
  2. Type: Linux
  3. Version: Ubuntu (64-bit)

4. Ustawiam ilość pamięci RAM przydzielonej do wirtualnej maszyny. Sugerowana wartość: 4096 MB.


5. Wybierz opcję: Use an existing virtual hard disk file

6. W menu Hard Disk Selector kliknij na przycisk Add (1) i wybierz wcześniej rozpakowany plik .vhd7. Kliknij Create.

8. Maszyna wirtualna jest gotowa do użycia.


 Konfiguracja Hyper-V (VHD)
 1. Otwórz managera Hyper-V,
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na serwer, wybierz opcję utworzenia nowej maszyny wirtualnej.
  "Nazwa serwera" > New > Virtual Machine... 3. W sekcji Specify Name and Location - w polu Name wpisz sugerowaną wartość: LOGPlus 4. W sekcji Specify Generation wybierz opcje : Generation 1 5. W sekcji Assign Memory, w polu Startup memory wpisz sugerowaną wartość: 4096 MB 6. Uzupełnij sekcję Configure Networking według schematu sieci (można pominąć i skonfigurować sieć później).
 7. W kroku Connect Virtual Hard Disk - wybierz opcję: Use an existing virtual hard disk Browse > wybierz wcześniej rozpakowany plik .vhd 8. Maszyna wirtualna jest gotowa do użycia.
 Konfiguracja VMWare Workstation (VHD)
 1. Otwórz managera VMWare Workstation
 2. Kliknij Player > File > New Virtual Machine... 3. Wybierz opcję I will install the operating system later i kliknij Next.
 4. Wybierz:
  Guest operating system: Linux
  Version: Ubuntu 5. Nadaj nazwę maszynie wirtualnej. Sugerowana nazwa: LOGPlus
 6. Kliknij dalej, pomijając etap związany z konfiguracją dysku wirtualnego.
 7. Kliknij Customize Hardware... (1). 8. Zmień domyślne parametry sprzętowe dla nowej maszyny wirtualnej.
  1. Sugerowana zmiana: RAM: 4096 MB (1, 2).
  2. Skonfiguruj sieć (3) według własnych preferencji i schematu sieci w organizacji, tak aby serwisy uruchomione w obrębie maszyny wirtualnej były dostępne z zewnątrz. 9. Kliknij Close.
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę nowo utworzonej maszyny wirtualnej i wybierz opcję Settings (1)


 11. Wybierz przycisk Add (1), a następnie opcję Hard Disk (2). 12. W sekcji wyboru typu dysku, skorzystaj z rekomendowanych przez program opcji.
 13. Zaznacz opcję Use an existing virtual disk.

 14. Kliknij Browse...
  1. W prawym dolnym rogu ekranu z listy wybierz opcję All files (*.*)  2. Wyszukaj wcześniej rozpakowany plik .vhd
 15. Wybierz opcję opcji Keep Existing Format. 16. Usuń dysk powstały w procesie tworzenia maszyny wirtualnej.
  1. Kliknij na zasób do usunięcia (1).
  2. Kliknij Remove (2). 17. Maszyna wirtualna jest gotowa do użycia.
   

Konfiguracja sieci


Aplikacja LOG Plus jest przygotowana wyłącznie pod działanie w sieci lokalnej, w której jest umieszczony serwer.
Aby agent na komputerze poza siecią mógł komunikować się z LOG Plus, a użytkownicy mogli logować do portalu, komputer musi być połączony z daną siecią przez VPN lub należy we własnym zakresie zadbać o routing.

W przypadku jakichkolwiek problemów z siecią przy poprawnej konfiguracji sieciowej maszyny wirtualnej, na systemie gościa (w systemie Ubuntu 18.04) wywołaj komendę:

dhclient

Wymusi ona pozyskanie nowego adresu IP z serwera DHCP.

Ustawienie statycznego adresu IP

 1. Zaloguj się do maszyny wirtualnej na konto root’a
 2. Przejdź do katalogu /etc/netplan
  cd /etc/netplan 
 3. W katalogu edytuj plik o losowej nazwie i rozszerzeniu yaml z konfiguracją sieciową.
  Polecenie ls pozwoli wyświetlić zawartość tego katalogu.
 4. Dokonaj edycji poleceniem nano (np. nano 50-cloud-init.yaml/0
  Zawartość pliku będzie miała ustawioną flagę dhcp4 na true, co oznacza korzystanie z DHCP. 
 5. Zmodyfikuj plik wg. wskazań:
  addressesstatyczny adres IP z maską
  gateway4domyślna brama
  dhcp4wyłączenie DHCP
  nameserversadresy serwerów DNS

  Zapisane ustawienia stosuje się poleceniem: netplan apply

6. Zrestartuj maszynę - powinna posiadać statyczny adres IP zgodny z konfiguracją.
Aktywacja LOG Plus 


 1. Uruchom skonfigurowaną maszynę wirtualną LOG Plus w swoim narzędziu wirtualizacji.

 2. Sprawdź adres IP maszyny (polecenie: ifconfig). Jeżeli potrzeba, dokonaj zmian zgodnie z konfiguracją własnej sieci lokalnej.
 3. Sprawdź poprawność działania LOG Plus w przeglądarce internetowej będąc na serwerze, wpisując adres z wykorzystaniem odczytanego adresu IP (np. http://192.168.0.101).
 4. Zaloguj się do LOG Plus wprowadzając login, hasło i klucz licencyjny otrzymany po rejestracji. 
 5. Możesz korzystać z LOG Plus!


W przypadku komunikatu "Nie można połączyć się z LOG CRM" po wpisaniu klucza aktywacyjnego sprawdź możliwość komunikacji serwera z usługą LOG CRM pod adresem logcrm-api.logsystem.pl (request HTTP: port 443, adres 195.201.5.172).

Najczęstszymi źródłami problemu są:

 1. brak połączenia serwera LOG Plus z Internetem,
 2. problemy z DNS,
 3. zablokowany ruch na zewnętrznym firewallu,
 4. podmieniany certyfikat SSL (np. sprzętowo na routerze) - LOG Plus uznaje go za niezaufany i blokuje komunikację z LOG CRM.


Brak komunikacji z logcrm-api.logsystem.pl spowoduje również brak możliwości pobierania aktualizacji oprogramowania i słowników.

Dane dostępowe:

Dane logowania administratora Linuxa:

 • login: root
 • hasło: LpFirstRootPass

Dane logowanie administratora LOG Plus:

 • login: admin
 • hasło
  • dla klientów z licencją LOG Plus FREE: zostanie przesłane SMSem na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym
  • dla klientów z komercyjną licencją LOG Plus: zostanie przesłane w wiadomości email przez opiekuna handlowego

Klucz licencyjny LOG Plus:

 • klucz zostanie wysłany w wiadomości email 

Konfiguracja SSL 

Wskazówka

Możesz skonfigurować certyfikat SSL dla witryny LOG Plus, aby uniknąć komunikatu o bezpieczeństwie wchodząc na stronę aplikacji.

 • No labels