Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataObsługiwane systemy operacyjne


Rodzina systemu operacyjnego

LOG Plus Serwer

LOG Plus Portal

LOG Plus Agent

LOG Plus Serwer Hurtowni Danych

Windows Server 2019

TAK

TAK

TAK

TAK

Windows Server 2016

TAK

TAK

TAK

TAK

Windows Server 2012 R2

TAK

TAK

TAK

TAK

Windows Server 2012

NIE

TAK

TAK

NIE

Windows Server 2008 R2

NIE

TAK

TAK

NIE

Windows Server 2008

NIE

TAK

TAK

NIE

Windows Server 2003/2003 R2

NIE

TAK

TAK [1]

NIE

Windows 10

TAK

TAK

TAK

TAK

Windows 8.x

TAK

TAK

TAK

TAK

Windows 7

NIE 

TAK

TAK

NIE 

Windows Vista [2]

NIE

TAK

TAK

NIE

Linux/Unix

TAK[3]

TAK

TAK[4], W 2021

TAK

Mac OSNIETAKTAK, W 2021NIE

[1] W systemie Windows 2003 Server nie działa monitoring komputerów/użytkowników

[2] System nie jest wspierany przez producenta

[3] Sugerujemy użycie najnowszej wersji Ubuntu

[4] Możliwe wykorzystanie skryptów do skanowania komputerów zamiast agenta on-line.

 

Konfiguracja sieciowa

Przepustowość sieci

 1. Minimalna wymagana przepustowość sieci (poniżej 1000 zasobów typu komputer z agentem lub poniżej 100 operatorów): 100 Mb/s
 2. Minimalna wymagana przepustowość sieci (od 1000 do 30000 zasobów typu komputer z agentem lub poniżej 100 operatorów): 1 Gb/s
 3. Zalecana przepustowość sieci (powyżej 30000 zasobów typu komputer z agentem lub powyżej 100 operatorów): 10 Gb/s

Zakres portów

Zakres portów wymaganych do działania wszystkich komponentów systemu:

Serwer źródłowy

Kierunek ruchu

Serwer docelowy

Porty

Opis

Serwer Aplikacji

Serwer SQL

1433 (MS SQL Server);

5432 (PostgreSQL)

Port komunikacji Serwera Aplikacji z bazą danych, gdy serwer SQL znajduje się na innej maszynie. 

Komputery użytkowników Portalu WWW

Portal WWW

80, 443

Porty komunikacji z komputerów klienckich (przez przeglądarkę) do Portalu WWW wraz z dystrybucją plików.

Agent

Serwer Aplikacji

8101

Port komunikacji pomiędzy Agentami a Serwerem Aplikacji.

Agent

Serwer Aplikacji

80, 443

Port dystrybucji plików pomiędzy Agentami a Serwerem Aplikacji (pliki w skryptach, VNC, aktualizacje agentów).

AgentSerwer Aplikacji

8103,

6000-6050

Port do komunikacji ze zdalnym pulpitem (VNC).

Domyślnie jest 51 równoległych połączeń.

Musi być skonfigurowana blokada połączeń wychodzących dla programu PortFusion na zaporze (firewall).

Dla połączeń zdalnego pulpitu (VNC) aplikacja PortFusion nie powinna mieć możliwości otwierania innych portów niż 6000-6050. 

Konfiguracja portów dla rozdzielonych serwerów

 


Zalecenia dotyczące wirtualizacji serwerów

 1. Maszyny serwerowe mogą być oparte o środowisko fizyczne lub wirtualne.
 2. W celu zapewnienia skalowalności, wysokiej dostępności oraz redundancji zalecamy jednak korzystanie z metody wirtualizacji.
 3. Maszyny mogą być przygotowane za pomocą VMWare, Hyper-V, VirtualBOX.
 4. Zaleca się stosowanie dynamicznej adresacji IP w sieciach lokalnych (DHCP).

 

Dostępy techniczne

W ramach realizacji projektu wdrożenia oraz świadczenia usług wsparcia technicznego wymagany jest dostęp techniczny do wszystkich serwerów wymaganych w architekturze systemu z uprawnieniami „Administratora systemu”. Ponadto wymagany jest dostęp administracyjny do instancji serwera, na której znajdują się bazy danych poprzez Microsoft SQL Management Studio dla Microsoft SQL i/lub poprzez pgAdmin dla PostgreSQL. Zalecamy utworzenie dedykowanych kont technicznych dla serwera bazodanowego z rolą dbcerator lub sysadmin oraz uprawnieniami do bazy danych na poziomie db_owner.

 

Silnik baz danych

Oprogramowanie wymaga do współpracy jednego z poniższych silników bazodanowych:

 1. Microsoft SQL Server 2019 
 2. Microsoft SQL Server 2017 
 3. Microsoft SQL Server 2016 
 4. Microsoft SQL Server 2014
 5. Microsoft SQL Server 2012 
 6. PostgreSQL od 9.6


Utrzymanie bazy danych

Jako że oprogramowanie LOG Plus zbiera duże ilości danych, które zapisywane są w bazie danych zaleca się wykonywanie cyklicznych, nie rzadziej niż 3 miesiące, optymalizacji baz danych poprzez zastosowanie:

 1. Shrinków bazy danych i przebudowania oraz reorganizacji indeksów.
 2. Optymalizacja może być wykonywana przy użyciu narzędzia Microsoft SQL Management Studio.
 3. Baza danych (Microsoft SQL) musi mieć ustawiony parametr ‘Recovery model’ na wartość ‘Simple’.
 4. Zaleca się ustawienie ograniczenia wykorzystania pamięci RAM przez silnik Microsoft SQL tak, aby nie zużywał całej dostępnej ilości pamięci. Może mieć to wpływ na działanie systemu operacyjnego, gdzie zainstalowano silnik.

 

Infrastruktura sprzętowa

Środowisko PRODUKCYJNE

Środowisko produkcyjne, na którym wdrożenie następuje po testach akceptacyjnych zakończonych z wynikiem pozytywnym na środowisku testowym.

Serwer Aplikacji

Poziom wymagań

Ilość agentów

RAM [GB]

HDD [GB]*

CPU Core (Rdzeń]

CPU [GHz]

NET [Mb/s]

Minimalne

10 – 200

2

10

2

2.0+

100

Zalecane

10 – 200

4

20

4

2.0+

100

Minimalne

201 – 1000

4

40

4

2.0+

100

Zalecane

201 – 1000

8

60

6

2.0+

100

Minimalne

1001 – 5000

8

60

6

2.0+

1024

Zalecane

1001 – 5000

10

80

8

2.0+

1024

Minimalne

5001 – 50 000

12

80

12

2.0+

1024

Zalecane

5001 – 50 000

16

100

16

2.0+

10240**

* wymagania nie uwzględniają ilości przestrzeni dyskowej potrzebnej do instalacji systemu serwerowego; wymagana przestrzeń zależy od zużycia, np. ilości i wagi wgrywanych załączników.

** zalecana przepustowość sieci (powyżej 30000 zasobów typu komputer) 

Baza danych

Poziom wymagań

Ilość agentów

RAM [GB]

HDD [GB]*

CPU Core (Rdzeń]

CPU [GHz]

NET [Mb/s]

Minimalne

10 – 200

2

10

1

2.0+

100

Zalecane

10 – 200

4

20

2

2.0+

100

Minimalne

201 – 1000

4

80

2

2.0+

100

Zalecane

201 – 1000

6

100

4

2.0+

100

Minimalne

1001 – 5000

16

200

6

2.0+

1024

Zalecane

1001 – 5000

16

300

8

2.0+

1024

Minimalne

5001 – 50 000

16

400

12

2.0+

1024

Zalecane

5001 – 50 000

32

800

16

2.0+

10240**

* wymagania nie uwzględniają ilości przestrzeni dyskowej potrzebnej do instalacji systemu serwerowego; wymagana przestrzeń zależy od zużycia, np. ilości i wagi wgrywanych załączników.

** zalecana przepustowość sieci (powyżej 30000 zasobów typu komputer) 

Środowisko TESTOWE

Środowisko testowe jak sama nazwa wskazuje służy do testowania działania systemu. Na tym środowisku sprawdzane są zmiany wprowadzane w systemie m.in. w konfiguracji aplikacji, a także testowane są nowe funkcjonalności oraz ewentualne poprawki błędów. Weryfikowana jest także spójność integracji systemów.

Ze względu na izolację środowiska, testom na tym środowisku nie podlega wydajność ani obciążenie.

UWAGA: Brak środowiska testowego może skutkować wystąpieniem problemów lub błędów na środowisku produkcyjnym. W celu ich wyeliminowania zalecamy stosowanie dedykowanego środowiska testowego.

Serwer Aplikacji

Poziom wymagań

Ilość agentów

RAM [GB]

HDD [GB]*

CPU Core (Rdzeń]

CPU [GHz]

NET [Mb/s]

Minimalne

10 – 200

2

10

2

2.0+

100

Zalecane

10 – 200

4

20

4

2.0+

100

Minimalne

201 – 1000

4

40

4

2.0+

100

Zalecane

201 – 1000

8

60

6

2.0+

100

Minimalne

1001 – 5000

8

60

6

2.0+

1024

Zalecane

1001 – 5000

10

80

8

2.0+

1024

Minimalne

5001 – 50 000

12

80

12

2.0+

1024

Zalecane

5001 – 50 000

16

100

16

2.0+

1024

* wymagania nie uwzględniają ilości przestrzeni dyskowej potrzebnej do instalacji systemu serwerowego; wymagana przestrzeń zależy od zużycia, np. ilości i wagi wgrywanych załączników. 

Baza danych

Poziom wymagań

Ilość agentów

RAM [GB]

HDD [GB]*

CPU Core (Rdzeń]

CPU [GHz]

NET [Mb/s]

Minimalne

10 – 200

1

10

1

2.0+

80

Zalecane

10 – 200

2

20

2

2.0+

100

Minimalne

201 – 1000

2

40

2

2.0+

100

Zalecane

201 – 1000

4

60

4

2.0+

100

Minimalne

1001 – 5000

8

100

4

2.0+

1024

Zalecane

1001 – 5000

8

200

8

2.0+

1024

Minimalne

5001 – 50 000

8

200

8

2.0+

1024

Zalecane

5001 – 50 000

16

400

16

2.0+

1024

* wymagania nie uwzględniają ilości przestrzeni dyskowej potrzebnej do instalacji systemu serwerowego; wymagana przestrzeń zależy od zużycia, np. ilości i wagi wgrywanych załączników.


Dodatki wymagane dla Serwera Aplikacji

Windows Server:

 1. zainstalowany ASP.NET Core Runtime 5.0.x (Hosting Bundle) - https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/5.0


 2. zainstalowany IIS (Internet Information Services – zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows) w wersji 8.5 lub nowszej.
 3. zainstalowany moduł IIS - Websockets.
 4. zapewniona komunikacja Serwera Aplikacji z usługą LOG CRM pod adresem logcrm-api.logsystem.pl

 

Konfiguracja usługi IIS dla Serwera Aplikacji

Do poprawnego działania LOG Plus wymagany jest zainstalowany IIS (Internet Information Services) w wersji 8.5 lub nowszej na serwerze LOG Plus.

Dodatkowo wymagane jest włączenie poniższych opcji:

 1. Management Tools (Narzędzie do zarządzania) -> IIS Management Console (Konsola zarządzania usługami IIS) oraz IIS Management Scripts and Tools (Narzędzia i skrypty zarządzania usługami IIS)
 2. Application Development (Projektowanie aplikacji\Funkcje tworzenia aplikacji) -> ASP.NET
 3. Common HTTP Features (Wspólne funkcje HTTP) -> Static Content (Zawartość statyczna)
 4. Zabezpieczenia -> Uwierzytelnianie (systemu) Windows

Dodatkowo wymagana jest instalacja modułu WebSockets.

W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia do Serwera Aplikacji należy przygotować właściwy certyfikat SSL, w celu podłączenia go pod serwer oraz Portal WWW.


Zalecenia dotyczące środowiska produkcyjnego

 1. Każdy użytkownik systemu powinien posiadać unikalny login. Nie zalecamy logowania się wielu użytkowników za pomocą tego samego loginu.
 2. Zalecamy, aby co najmniej dwie osoby posiadały pełne uprawnienia administracyjne do systemu.
 3. Pozostali użytkownicy powinni mieć ograniczone prawa w tym m.in. bez możliwości zarządzania ustawieniami konfiguracyjnymi innych użytkowników, kontroli uprawnień czy konfiguracji.
 4. Raz na tydzień dokonywać kopii zapasowej bazy danych.

 

Usługa katalogowa Active Directory/LDAP

Aby system umożliwiał pobieranie danych z LDAP wymagane jest konto z odpowiednimi uprawnieniami domenowymi. 

 1. Dane dostępowe do serwera (nazwa/domena)
 2. Konto techniczne z możliwością importu danych z usługi katalogowej
 3. Konto techniczne z możliwością zapisu danych, w przypadku korzystania z funkcji zmian w LDAP za pomocą systemu LOG Plus.


Wspierane przeglądarki internetowe dla Portalu WWW

 1. Internet Explorer (wersja 11)
 2. Microsoft Edge (wersja 45 i nowsze)
 3. Google Chrome (wersja 75 i nowsze)
 4. Mozilla Firefox (wersja 67 i nowsze)
 5. Opera (wersja 60 i nowsze)

 

Wymagania techniczne dla Agenta

Windows:

 1. 1 GB wolnej pamięci RAM,
 2. 0,1 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym (partycja C),
 3. minimum 1 rdzeń CPU,
 4. minimum 1,0 GHz CPU,
 5. zainstalowany .NET Framework w wersji .NET Framework 4.7.2,
 6. specyfikacja komputera zgodna z wymogami pracującego na nim systemu operacyjnego,
 7. karta sieciowa lub inny interfejs sieciowy pozwalający na przesyłanie danych do serwera,
 8. system operacyjny Windows 7 lub nowszy.


Wsparcie (serwis)

W celu zapewnienia szybkiej reakcji na pomoc w realizacji zadań wymagamy zdalnego dostępu do środowisk Klienta za pomocą zdalnego dostępu do serwerów aplikacji poprzez RDP, aplikację Teamviewer lub inne dostępne u Klienta metody zdalnego wsparcia. W przypadku braku możliwości zdalnej pomocy prosimy o zgłoszenie takiego faktu do LOG Systems.
Wsparcie jest świadczone na zasadach zakupionej licencji Maintenance.


 • No labels