Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aby oprogramowanie zostało utworzone w LOG Plus oprogramowanie musi zostać zidentyfikowane przez agenta na urządzeniu końcowym, a raport musi zostać przesłany do serwera aplikacji.

Raporty są przesyłane do LOG Plus kilkanaście minut od instalacji agenta, a później cyklicznie na podstawie konfiguracji profilu agenta.

Warunkiem zidentyfikowania oprogramowania przez agenta jest posiadanie przez agenta aktualniej bazy wzorców zawierającej dane oprogramowanie. Nowe bazy wzorców są automatycznie aktualizowane za pośrednictwem serwisu LOG CRM, pod warunkiem dostępu serwera LOG Plus do Internetu.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: od 1.4

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Powiązane

Found 6 search result(s) for licencja, agent.

Page: Tabela oprogramowania zainstalowanego na komputerze (LOG Plus)
... poczekać do 30 min.). Znaczenie ikon wyświetlanych w tabeli Oprogramowanie Licencja Screenshot 20200102 at 12.40.43.png – licencja została przypisana do komputera/serwera bezpośrednio (licencja dotyczy dokładnie tego oprogramowania i wersji), Screenshot 20191118 ...
Oct 16, 2020
Page: Tabela oprogramowania używanego przez osobę (LOG Plus)
... od konfiguracji agenta). Znaczenie ikon wyświetlanych w tabeli Zainstalowane oprogramowanie Licencja Screenshot 20200102 at 12.40.43.png – licencja została przypisana do osoby bezpośrednio (licencja dotyczy dokładnie tego oprogramowania i wersji), Screenshot 20191118 at 13.27.31.pn ...
Oct 16, 2020
Page: Wdrożenie w modelu Virtual Appliance (LOG Plus)
... operatorów/agentów): 10 Gb/s Wymagania techniczne dla LOG Plus Agent Windows 1 GB wolnej pamięci RAM 0,1 GB wolnej przestrzeni ...
Jun 08, 2021
Page: Aktualizacje LOG Plus - Changelog (LOG Plus)
... tabeli komputerów. Teraz dodatkowo wyświetlamy ikonę przed nazwą urządzenia: zielony – agent połączony z serwerem, czerwony – agent nie jest połączony z serwerem, szary – agent nie jest zainstalowany.  Poprawki i usprawnienia Oprócz nowych ...
Apr 30, 2021
Page: Komputer / Serwer (LOG Plus)
... ręcznie, Stan połączenia – widoczny pod nazwą jako etykieta;  online – jeśli agent połączył się z serwerem LOG Plus w ciągu ostatnich 10 ...
Jun 17, 2020
Page: Oprogramowanie (LOG Plus)
... przyjmie wartość większą niż 0, koszty – jeśli co najmniej jedna licencja powiązana z danym oprogramowaniem posiada w swoim polu Uwagi wartość ...
Jun 17, 2020

  • No labels