Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aktualizacja bilansu oprogramowania jest wykonywana cyklicznie o godzinie ustalonej w konfiguracji systemu.

Domyślnie bilans aktualizuje się o godzinie 0:00, ale można to zmienić. Tutaj sprawdzisz jak to zrobić: Konfiguracja zaawansowanych parametrów działania aplikacji

Można wywołać aktualizację bilansu na żądanie wchodząc do ekranu szczegółów wybranego oprogramowania i klikając przycisk Aktualizuj bilans (ukryty pod przyciskiem Akcje):


Aktualizację bilansów całego zakresu modułu SAM można wykonać z poziomu widoku głównego SAM:Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: od 1.0

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

  • No labels