Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Możliwe, że usługa została zatrzymana. Aby tego uniknąć należy:

Dla Windows Server: 

 1. W Menedżerze internetowych usług informacyjnych (IIS Manager) otwórz ustawienia zaawansowane dla witryny LOG Plus (Manager Application > Advanced Settings).
  1. Ustaw wartość pozycji Włączono wstępne ładowanie (Preload Enabled) na True.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na puli aplikacji, w której działa LOG Plus i otwórz ustawienia zaawansowane (Advanced Settings).
  3. Ustaw wartość pozycji Ogólne (General) > Tryb uruchamiania (Start Mode) na AlwaysRunning.
  4. Ustaw wartość pozycji Model procesów (Process Model) > Limit czasu bezczynności (minut) (Idle Time-out (minutes)) na 0.
 2. Zrób to samo dla witryny API LOG Plus.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: od 1.0

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

 • No labels