Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

W tej sekcji opisano metodę rejestrowania zgłoszenia nadanie upoważnienia do procesu przetwarzania poprzez Katalog usług na portalu samoobsługowym.

Założenia funkcjonalne

1. Aby zarejestrować nowe zgłoszenie konto dla nowego pracownika należy zalogować się do systemu.

Rejestracja poprzez e-mail

System umożliwia również rejestrację wniosku poprzez email. Szczegóły znajdziesz tutaj.

 1. Po zalogowaniu do systemu należy uruchomić katalog usług za pomocą przycisku +. 2. Kliknięcie spowoduje uruchomienie Katalogu usług w którym należy wybrać kafelek grupujący zgłoszenia RODO, a następnie wybrać szablon Wniosek o nadanie upoważnienia do procesu przetwarzania i uruchomić formularz za pomocą kliknięcia w jego nazwę.
 3. System uruchomi formularz zgłoszenie Nadanie upoważnienia do procesu przetwarzania/zbioru danych w którym należy uzupełnić właściwe pola.

  Pola obowiązkowe

  Każde pole oznaczone symbolem * jest polem obowiązkowym.

  4. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane po kliknięciu przycisku Zapisz.

  Dodawanie załączników

  Instrukcja dodawania załączników jest dostępna tutaj.

  Dodawanie zasobów

  Instrukcja dodawania zasobów jest dostępna tutaj.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 3 search result(s) for nadanie upoważnienia do procesów przetwarzania.

Page: Specyfikacja procesu nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania (LOG System)
... Opis zgłoszeń w ramach usługi Administracja bezpieczeństwa informacji Typ zgłoszenia: Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania Nazwa procesu: Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania ...
May 31, 2019
Page: Wniosek o nadanie upoważnienia do czynności przetwarzania (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... oferuje gotowy przepływ mający na celu obsługę procesu nadawania uprawnień do procesu przetwarzania. Przykładowe zastosowanie: RODO nakłada obowiązek rejestracji procesów przetwarzania w organizacji. Warto również prowadzić ewidencje nadawanych uprawnień dla poszczególnych ...
Oct 17, 2019
Labels: proces_przetwarzania, zgłoszenia, katalog_usług, rodo, nadanie_uprawnień_do_procesu_przetwarzania
Page: Katalog usług (LOG)
... umożliwia skierowanie do Helpdesk naruszenia zbioru danych. Wniosek o nadanie upoważnienia do czynności przetwarzania https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=45024180 Proces umożliwia skierowanie do Helpdesk nadanie upoważnienia do procesu przetwarzania. (zakładka zasoby) Cofnięcie upoważnienia do czynności ...
Nov 05, 2019
Labels: katalog, wnioski, zgloszenia, usługi, rodo ... 1 more labels.