Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Organizacja powinna mieć zdefiniowaną w instrukcji zarządzania systemem informatycznym procedurę nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności. Podstawy prawne można znaleźć w 
rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Rozporządzenie nie reguluje w sposób szczegółowy tego, co powinna zawierać procedura nadawania uprawnień. 

LOG System oferuje gotowy przepływ mający na celu obsługę procesu nadawania uprawnień do procesu przetwarzania.

Przykładowe zastosowanie: RODO nakłada obowiązek rejestracji procesów przetwarzania w organizacji. Warto również prowadzić ewidencje nadawanych uprawnień dla poszczególnych pracowników/współpracowników. Zarejestrowany użytkownik może zgłosić wniosek o nadanie uprawnień do procesu przetwarzania poprzez system HD dla siebie lub innego użytkownika.
Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 4 search result(s) for nadanie uprawnień do procesu przetwarzania.

Page: Odebranie uprawnień do procesu przetwarzania (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... do procesu przetwarzania. Przykładowe zastosowanie: RODO nakłada obowiązek rejestracji procesów przetwarzania w organizacji. Warto również prowadzić ewidencje nadawanych uprawnień dla poszczególnych pracowników/współpracowników. Zarejestrowany użytkownik może zgłosić wniosek o ...
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, upoważnienie_do_procesu_przetwarzania, katalog_usług, rodo
Page: Wniosek o nadanie upoważnienia do zbioru danych (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... powinna mieć zdefiniowaną w instrukcji zarządzania systemem informatycznym procedurę nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności ...
Oct 17, 2019
Labels: proces_przetwarzania, zgłoszenia, katalog_usług, rodo, nadanie_uprawnień_do_procesu_przetwarzania
Page: Automatyczne nadawanie uprawnień (LOG System)
... Założenia funkcjonalne Formularz nadania uprawnień do procesu przetwarzania umożliwia automatyczne stworzenie relacji pomiędzy beneficjentem wniosku a uprawnieniem . Ma to na ... dostępne na liście reguł w module Automatyzacja. Dla wniosków o nadanie ...
Dec 19, 2018
Labels: konfiguracja, automatyzacja, helpdesk, administrators, administracja
Page: Katalog usług (LOG)
... skierowanie do Helpdesk naruszenia zbioru danych. Wniosek o nadanie upoważnienia do czynności przetwarzania https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=45024180 Proces umożliwia skierowanie do Helpdesk nadanie upoważnienia do procesu przetwarzania. (zakładka zasoby) Cofnięcie upoważnienia do czynności przetwarzania ...
Nov 05, 2019
Labels: katalog, wnioski, zgloszenia, usługi, rodo ... 1 more labels.