Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opis

Dowiedz się o funkcjonalnościach, jakie posiadają uprawnienia grupy w Helpdesku. 

Uprawnienia grupy możemy sprawdzić w Helpdesku w zakładce Administracja → Uprawnienia → Grupy, następnie wybierając konkretną grupę widzimy pierwszą zakładkę Uprawnienia.     


                    


Ogólne

Nazwa

Funkcjonalność

Wymagania licencji

Kalendarz na panelu startowym

Checkbox umożliwia wyświetlenie kalendarza na panelu startowym oraz zakładki kalendarz w Administracji.

brak

Pokaż zasoby innych użytkowników na karcie użytkownika

Checkbox umożliwia pokazanie zasobów innych użytkowników na karcie użytkownika

brak

Zarządzanie wszystkimi filtrami

Checkbox umożliwia zarządzanie wszystkimi filtrami w zakładce Administracja -> Konfiguracja -> Filtry

Agent

Zarządzanie słownikami

Checkbox umożliwia zarządzanie słownikami w zakładce Administracja - > Słowniki

Agent

Pokaż wszystkie aktywności

Checkbox umożliwia podgląd Historii na zgłoszeniu oraz podgląd wszystkich aktywności w zakładce Administracja -> Aktywności

Agent

Wstrzymywanie realizacji zgłoszeń

Checkbox umożliwia wstrzymanie zgłoszenia w widoku szczegóły zgłoszenia jeśli jest podpięta umowa SLA.

Agent

Administracja systemem Helpdesk

Checkbox umożliwia zarządzanie w administracji  zakładkami: ustawienia poczty, konfiguracja, import pracowników

Administrator

Administracja komunikatami systemowymi

Checkbox umożliwia zarządzanie komunikatami systemowymi w zakładce Administracja -> Konfiguracja -> Komunikaty Systemowe

Administrator

Administracja kalendarza i kosztów pracy

Checkbox umożliwia zarządzanie administracją kalendarza i kosztami pracy w zakładce Administracja -> Kalendarz

Administrator

Administracja SLA

Checkbox umożliwia zarządzanie umowami SLA oraz warunkami eskalacji w zakładce Administracja -> Umowy SLA i reguły biznesowe.

Administrator

Automatyzacja pracy Helpdesk

Checkbox umożliwia zarządzanie regułami biznesowymi w zakładce Administracja -> Umowy SLA i reguły biznesowe.

Administrator

Moduł RODO

Checkbox umożliwia wyświetlenie zakładki RODO w szczegółach zgłoszenia.

brak

Baza wiedzy


Nazwa

Funkcjonalność

Wymagania licencji

Zarządzanie dokumentami

Checkbox umożliwia dodawanie załączników, dodawanie słów kluczowych w artykule, wyświetlanie historii zgłoszenia, usuwaniem oraz klonowaniem artykułów.

Agent

Notatki

Checkbox umożliwia dodawanie notatek w artykule.

Agent

Dostęp administracyjny do dokumentów i struktury dokumentów

Checkbox umożliwia wyświetlanie artykuły w zakładce Administracja w bazie wiedzy, dodawanie poziomu, dodawanie załączników, wyświetlanie historii zgłoszenia usuwanie oraz klonowanie zgłoszeń.

Agent


ITIL


Nazwa

Funkcjonalność zgłoszenia

Funkcjonalność zadania

Wymagania licencji

Pokaż

Checkbox umożliwia wyświetlanie zgłoszeń w zakładce zgłoszenia.

Checkbox umożliwia wyświetlanie zadań w zakładce zadania.

brak

Tworzenie

Checkbox umożliwia tworzenie zgłoszenia.

Checkbox umożliwia tworzenie zadania.

brak

Edycja

Checkbox umożliwia edytowanie zgłoszenia w szczegółach zgłoszenia.

Checkbox umożliwia edytowanie zadania w szczegółach zadania.

brak

Usuwanie

Checkbox umożliwia usuwanie zgłoszenia.

Checkbox umożliwia usuwanie zadania.

Agent

Zarządzanie relacjami

Checkbox umożliwia zarządzanie relacjami w zakładce powiązania w szczegółach zgłoszenia

Checkbox umożliwia zarządzanie relacjami w zakładce powiązania w szczegółach zadania.

Agent

Notatki

Checkbox umożliwia dodawanie notatek w zgłoszeniu.

Checkbox umożliwia dodawanie notatek w zadaniu.

Agent

Edycja list czynności

Checkbox umożliwia edytowanie listy czynności w zgłoszeniu.

Checkbox umożliwia edytowanie listy czynności w zadaniu.

Agent

Zmiana stanu czynności

Checkbox umożliwia zmianę statusu dodanej czynności w szczegółach zgłoszenia.

Checkbox umożliwia zmianę statusu dodanej czynności w szczegółach zgłoszenia.

Agent

Pokaż proponowane rozwiązania

Checkbox umożliwia wyświetlanie proponowanych rozwiązań na szczegółach zgłoszenia.

brak

Agent

Zarządzanie obserwującymi

Checkbox umożliwia dodawanie obserwującego oraz grupy obserwujących na szczegółach zgłoszenia.

Checkbox umożliwia dodawanie obserwującego oraz grupy obserwujących na szczegółach zadania.

Agent

Czas i koszty pracy

Checkbox umożliwia wyświetlanie zakładki czas pracy w szczegółach zgłoszenia.

Checkbox umożliwia wyświetlanie zakładki czas pracy w szczegółach zadania.

Agent

Czas i koszt pracy innych pracowników

Checkbox umożliwia wyświetlanie zakładki czas pracy  oraz wprowadzenie czasu i kosztów pracy innemu pracownikowi.

Checkbox umożliwia wyświetlanie zakładki czas pracy  oraz wprowadzenie czasu i kosztów pracy innemu pracownikowi.

Agent

Blokowanie niechcianych maili

Checkbox umożliwia zablokowanie zgłaszającego na liście zgłoszeń.

Checkbox umożliwia zablokowanie zgłaszającego na liście zadań.

Agent


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 5 search result(s) for Uprawnienia.

Page: Uprawnienia do zgłoszeń i zadań (LOG)
... celu zarządzania widocznością zgłoszeń według warunków należy w widoku Administracja > Uprawnienia > Grupy kliknąć kursorem nazwę grupy dla której chcemy ustawić uprawnienia
Dec 18, 2019
Labels: zgłoszenia, uprawnienia
Page: Uprawnienia do przenoszenia komputerów do archiwum (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane archiwum komputery uprawnienia
Dec 17, 2018
Labels: uprawnienia, archiwum, komputery
Page: Nadawanie uprawnień do korzystania z systemu (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane uprawnienia katalogusług administracja konfiguracja
Dec 19, 2018
Labels: konfiguracja, katalog_usług, uprawnienia, administracja
Page: Zgłoszenie RODO (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane rodo administracjabezpieczeństwem uprawnienia incydentbezpieczeństwa naruszenieochronydanych
Oct 17, 2019
Labels: incydent_bezpieczeństwa, naruszenie_ochrony_danych, rodo, uprawnienia, administracja_bezpieczeństwem
Page: Użytkownicy i Grupy (LOG)
... listę uprawnień jakie możemy nadać użytkownikom należącym do tej grupy. Uprawnienia dzielą się na:  Uprawnienia wykorzystujące licencję agenta  oznaczone żółtą gwiazdką. Zaznaczenie jakiegokolwiek uprawnienia spowoduje zwiększenie wykorzystania limitu agentów. Uprawnienia wykorzystujące ...
Jul 29, 2020
Labels: grupy, konfiguracja, helpdesk, administracja

  • No labels