Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opis

Dowiedz się jak modyfikować widoczność informacji w zakładce RODO na widoku zgłoszenia.

Rozwiązanie

Aby edytować zawartość zakładki RODO na widoku zgłoszenia należy:

 1. W przypadku potrzeby ukrycia pól należy zweryfikować czy ukrycie danego zakresu informacji nie wpłynie negatywnie na jakoś realizacji zgłoszeń z danego typu sprawy.

Po zweryfikowaniu potrzeb należy edytować plik "...\Log Helpdesk\Views\Issues\RodoTab.ascx" i odszukać zakładkę w interesującym nas typie zgłoszeń (nazwy typów spraw zawarte są w komentarzach nad daną sekcją):

Pod tą sekcją możemy dodawać lub usuwać pozycje znajdujące się w zakładce RODO w danym typie zgłoszenia lub zmieniać ich kolejność.

Linia "<% if (Model.Type.Id == new Guid("de01fad0-a5c8-4fa7-bca0-3345b963acbb")) { %>" odpowiada za określenie typu sprawy, w której zakładka ma wyświetlać wskazane pola. ID Guid jest to ID danego typu sprawy określone w słownikach Log Helpdesk.

 • Przykład usunięcia pola odpowiadającego za lokalizację "Location", zamiany miejscami pola telefonu "PersonPhone" z  polem maila "PersonMail" oraz dodaniem pola daty zdarzenia "EventDate" na samym końcu zakładki:
Kod przed edycją

<!--Żądanie dotyczące danych osobowych-->   
<% if (Model.Type.Id == new Guid("de01fad0-a5c8-4fa7-bca0-3345b963acbb")) { %>
    <%= Html.FieldFor(m => m.PersonNameAndSurname) %>
    <%= Html.FieldFor(m => m.PersonEmail) %>
    <%= Html.FieldFor(m => m.PersonSupervisor) %>
    <%= Html.FieldFor(m => m.PersonPhone) %>
    <%= Html.FieldFor(m => m.Department) %>
    <%= Html.FieldFor(m => m.Location) %>
    <%= Html.FieldFor(m => m.UserPosition) %>
<% } %>

Kod po wprowadzonych zmianach:

Kod po edycji

<!--Żądanie dotyczące danych osobowych-->   
<% if (Model.Type.Id == new Guid("de01fad0-a5c8-4fa7-bca0-3345b963acbb")) { %>
    <%= Html.FieldFor(m => m.PersonNameAndSurname) %>
    <%= Html.FieldFor(m => m.PersonPhone) %>
    <%= Html.FieldFor(m => m.PersonSupervisor) %>
    <%= Html.FieldFor(m => m.PersonEmail) %>
    <%= Html.FieldFor(m => m.Department) %>
    <%= Html.FieldFor(m => m.UserPosition) %>
    <%= Html.FieldFor(m => m.EventDate) %>
<% } %>

Lista pól dostępnych w Log Helpdesk: Lista pól

2. W przypadku chęci dodania panelu do innego typu spraw niż jest to określone w paczce standardowej:

 • Stworzenie nowego wyglądu dla innego typu spraw:
  Należy stworzyć nową sekcję w pliku przed ostatnim znakiem kończącym dokument "<% } %>":

  Przykład

  <!–Nowy typ sprawy-->   
  <% if (Model.Type.Id == new Guid("de01fad0-a5c8-4fa7-bca0-3345b963acbb")) { %>


  <% } %>

  A następnie uzupełnić sekcje o wymagane pola np:

  Przykład po edycji

  <!–Nowy typ sprawy-->   
  <% if (Model.Type.Id == new Guid("de01fad0-a5c8-4fa7-bca0-3345b963acbb")) { %>

  <%= Html.FieldFor(m => m.PersonEmail) %>
  <%= Html.FieldFor(m => m.Department) %>

  <% } %>

  Oczywiście Guid ID musi wskazywać na ID interesującego nas typu sprawy. ID znajdują się w Log Helpdesk → Administracja → Słowniki → Typ sprawy • Wykorzystanie istniejącego już panelu RODO używanego przez inny typ zgłoszenia:
  Należy analogicznie dodać warunek "Model.Type.Id == new Guid("de01fad0-a5c8-4fa7-bca0-3345b963acbb")" wpisując w ID Guidu typ interesującej nas sprawy, warunek musi poprzedzać warunek logiczny "lub": "||".

  Przykład

  <!--Żądanie dotyczące danych osobowych-->   
  <% if (Model.Type.Id == new Guid("de01fad0-a5c8-4fa7-bca0-3345b963acbb")) { %>
      <%= Html.FieldFor(m => m.PersonNameAndSurname) %>
      <%= Html.FieldFor(m => m.PersonPhone) %>
      <%= Html.FieldFor(m => m.PersonSupervisor) %>
      <%= Html.FieldFor(m => m.PersonEmail) %>
      <%= Html.FieldFor(m => m.Department) %>
      <%= Html.FieldFor(m => m.UserPosition) %>
      <%= Html.FieldFor(m => m.EventDate) %>
  <% } %>

  Następnie dodaje zakres informacji dla dodatkowego typu zgłoszenia:

  Przykład po edycji

  <!--Żądanie dotyczące danych osobowych, Dodatkowe zgłoszenie-->   
  <% if (Model.Type.Id == new Guid("de01fad0-a5c8-4fa7-bca0-3345b963acbb") || Model.Type.Id == new Guid("0365e60e-2dd2-4266-a143-90994578ccd3")) { %>
      <%= Html.FieldFor(m => m.PersonNameAndSurname) %>
      <%= Html.FieldFor(m => m.PersonPhone) %>
      <%= Html.FieldFor(m => m.PersonSupervisor) %>
      <%= Html.FieldFor(m => m.PersonEmail) %>
      <%= Html.FieldFor(m => m.Department) %>
      <%= Html.FieldFor(m => m.UserPosition) %>
      <%= Html.FieldFor(m => m.EventDate) %>
  <% } %>

  Dany typ zgłoszenia musi wykorzystywać panel RODO. Instrukcja do zmiany widoczności paneli: Instrukcja
 • No labels