Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opis

Dowiedz się jak ukryć lub odkryć zakładkę na widoku zgłoszenia w Log Helpdesk.

Rozwiązanie

Aby odkryć lub zakryć zakładkę w widoku zgłoszenia Log Helpdesk należy:

 1. Edytować plik "...\Log Helpdesk\Views\Issues\ShowServiceRequestTabs.ascx" i odszukać interesującą nas zakładkę (kodowa nazwa zakładki odpowiada jej angielskiemu tłumaczeniu).

  Przykład

  <% if (Model.Type.Id == new Guid("7ba7d523-323f-4dcc-a88c-b78206f9bd4a") || Model.Type.Id == new Guid("d58fcbe1-c2ef-4d1a-ac6e-7847427eb980") || Model.Type.Id == new Guid("2453b223-755b-4a4b-a21b-59e321f5af8d")) { %>
              <a href="#orders"
                  class="qd-tab-menu"
                  data-qdtab-content="#qd-tab-orders"
                  data-qdtab-url="<%=Url.Action("IssueOrderTab", new { issueId = Model.IssueId }) %>"
                  data-qdtab-target=".orders-container"
                  title="<%= Resources.Orders %>">
                  <span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span>
              </a>
              <% } %>


  Opis: Na zrzucie powyżej widzimy sekcje odpowiedzialną za zamówienia (ang. orders).

 2. Należy wprowadzić zmianę:
  1. W przypadku chęci ukrycia zakładki należy znaleźć ID typu sprawy (można uzyskać ID typu sprawy w Log Helpdesk → Administracja → Słowniki → Typy spraw) , która nas interesuje a następnie usunąć wpis z nią związany w warunku np: 
 • W przypadku gdy chcemy usunąć zakładkę zamówienia z typu sprawy "Gadżety reklamowe" o id '17edd14b-923f-4131-bc11-877b00d8a508':
Kod przed edycją

<% if (Model.Type.Id == new Guid("7ba7d523-323f-4dcc-a88c-b78206f9bd4a"|| Model.Type.Id == new Guid("17edd14b-923f-4131-bc11-877b00d8a508") || Model.Type.Id == new Guid("d58fcbe1-c2ef-4d1a-ac6e-7847427eb980") || Model.Type.Id == new Guid("2453b223-755b-4a4b-a21b-59e321f5af8d")) { %>
            <a href="#orders"
                class="qd-tab-menu"
                data-qdtab-content="#qd-tab-orders"
                data-qdtab-url="<%=Url.Action("IssueOrderTab", new { issueId = Model.IssueId }) %>"
                data-qdtab-target=".orders-container"
                title="<%= Resources.Orders %>">
                <span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span>
            </a>
            <% } %>

Usuwamy wpis z interesującym nas id w tym przypadku jest to: "Model.Type.Id == new Guid("17edd14b-923f-4131-bc11-877b00d8a508")" oczywiście usuwamy również w tym przypadku warunek "lub": "||" - tak aby zachować poprawność warunku if.

Kod po edycji

<% if (Model.Type.Id == new Guid("7ba7d523-323f-4dcc-a88c-b78206f9bd4a") || Model.Type.Id == new Guid("d58fcbe1-c2ef-4d1a-ac6e-7847427eb980") || Model.Type.Id == new Guid("2453b223-755b-4a4b-a21b-59e321f5af8d")) { %>
            <a href="#orders"
                class="qd-tab-menu"
                data-qdtab-content="#qd-tab-orders"
                data-qdtab-url="<%=Url.Action("IssueOrderTab", new { issueId = Model.IssueId }) %>"
                data-qdtab-target=".orders-container"
                title="<%= Resources.Orders %>">
                <span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span>
            </a>
            <% } %>


b) W przypadku gdy chcemy dodać zakładkę dla danego typu sprawy należy analogicznie znaleźć ID typu sprawy (można uzyskać ID typu sprawy w Log Helpdesk → Administracja → Słowniki → Typy spraw) , która nas interesuje a następnie dodać wpis z nią związany w warunku np: 

 • W przypadku gdy chcemy dodać zakładkę zamówienia z typu sprawy "Dostęp do WiFi" o id '19c99e9b-826c-402a-9fc1-836356c21366':


Kod przed edycją

<% if (Model.Type.Id == new Guid("7ba7d523-323f-4dcc-a88c-b78206f9bd4a") || Model.Type.Id == new Guid("17edd14b-923f-4131-bc11-877b00d8a508") || Model.Type.Id == new Guid("d58fcbe1-c2ef-4d1a-ac6e-7847427eb980") || Model.Type.Id == new Guid("2453b223-755b-4a4b-a21b-59e321f5af8d")) { %>
            <a href="#orders"
                class="qd-tab-menu"
                data-qdtab-content="#qd-tab-orders"
                data-qdtab-url="<%=Url.Action("IssueOrderTab", new { issueId = Model.IssueId }) %>"
                data-qdtab-target=".orders-container"
                title="<%= Resources.Orders %>">
                <span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span>
            </a>
            <% } %>

Dodajemy wpis z interesującym nas id w tym przypadku jest to: "Model.Type.Id == new Guid("19c99e9b-826c-402a-9fc1-836356c21366")" oczywiście dodajemy również w tym przypadku warunek "lub": "||" - tak aby zachować poprawność warunku if.


Kod po edycji

<% if (Model.Type.Id == new Guid("7ba7d523-323f-4dcc-a88c-b78206f9bd4a") || Model.Type.Id == new Guid("d58fcbe1-c2ef-4d1a-ac6e-7847427eb980") || Model.Type.Id == new Guid("2453b223-755b-4a4b-a21b-59e321f5af8d") || Model.Type.Id == new Guid("19c99e9b-826c-402a-9fc1-836356c21366")) { %>
            <a href="#orders"
                class="qd-tab-menu"
                data-qdtab-content="#qd-tab-orders"
                data-qdtab-url="<%=Url.Action("IssueOrderTab", new { issueId = Model.IssueId }) %>"
                data-qdtab-target=".orders-container"
                title="<%= Resources.Orders %>">
                <span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"></span>
            </a>
            <% } %>Należy pamiętać, że widoczność zakładek może być również definiowane przez ustawienia grup np. widoczność zakładki RODO wymagać będzie, aby użytkownik był w grupie posiadającej uprawnienia do "modułu RODO", dodatkowo zawartość zakładki RODO wymagać będzie zmodyfikowania pliku  "...\Log Helpdesk\Views\Issues\RodoTab.ascx" i dodania id typu sprawy do interesującego nas zakresu informacji/nowego zakresu informacji zakładki.


 • No labels