Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Opis


Dowiedz się jak wykonać rozliczenia licencji w podziale na oddziały/działy/spółki.


Rozwiązanie


Aby wykonać rozliczenie licencji w podziale na oddziały/działy/spółki należy wykonać oddzielne audyty dla każdego oddziału/działu/spółki.

W bazie ewidencji licencji należy wprowadzić posiadane przez organizację licencje przypisując im w polu Dział lub Firma nazwę oddziału/działu/spółki, które wykorzystują daną licencję.

Po prowadzeniu wszystkich licencji i wykonaniu audytów skanowania można przystąpić do wykonania rozliczeń licencji.

W otwartym oknie rozliczenia licencji należy:

  1. wybrać audyt danego oddziału/działu/spółki, którego dotyczyć ma rozliczenie,
  2. wybrać licencje, które są przypisane do danego oddziału/działu/spółki przez założenie filtra w wysuwanym oknie Wybór licencji.
  3. po wybraniu licencji można uruchomić wykonanie przyciskiem Rozlicz.
  4. po zakończeniu wykonywania rozliczenia zapisujemy je przyciskiem OK.

Dla kolejnego oddziału/działu/spółki wykonujemy te same kroki jak powyżej.  • No labels