Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Opis


Dowiedz się jak ręcznie przenieść komputer z zakładki sieć do zasoby. Zdarza się, że agent jest niedostępny w zasobach mimo tego, że w Konfiguracji jest włączone dodawanie komputera.


Rozwiązanie


Aby przenieść komputer z sieci do zakładki zasoby proszę kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy wybrać Zasób→Utwórz zasób typu komputerPo utworzeniu zasobu komputer powinien znajdować się w zakładce Zasoby

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 5 search result(s) for agent.

Page: Agent LOG System (LOG System)
... Założenia Agent online działa jako usługa systemu Windows na każdym z komputerów ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, administrators, administracja
Page: KB-1905 - Instalacja LOG Agent za pomocą kontrolera domeny (LOG System)
... Opis Dowiedz się jak wykonać instalację LOG Agent na komputerach w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera ...
Sep 13, 2019
Page: Zablokowanie deinstalacji Agenta (LOG System)
... wejściu w opcje Dodaj/Usuń programy, znajduje program LOG System Agent jednak bez możliwości odinstalowania, Administrator w konsoli LOG System, w ...
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, deinstalacja, administrators, administracja
Page: Instalacja Agenta LOG System (LOG System)
... środowiska instalacji i wymogi systemowe Przed rozpoczęciem instalacji LOG System Agent zapoznaj się z: wymaganiami systemowymi (punkt 5) https://logsystem.pl/wsparcie/ przygotowaniem pliku
Dec 27, 2018
Labels: agent, konfiguracja, administrators, administracja
Page: Zdalna instalacja Agenta (LOG System)
... lub $ParamDeviceIP) (możesz też skorzystać z nazwy domenowej): Instalacja LOG Agent 20181129 130158Nowe zewnętrzne narzędzie.png Multiinstalacja LOG Agent 20181129 130315Edycja zewnętrznych narzędzia.png W przypadku skryptu multiinstalacji Agenta wartość ...
Feb 22, 2019
Labels: agent, konfiguracja, instalacja, administrators, administracja

  • No labels