Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfiguracja

Proces wniosek o cofnięcie upoważnienia do czynności przetwarzania został zbudowany w narzędziu wg następującego schematu:


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 6.3 - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for RODO.

Page: Rejestry RODO (LOG System)
... Wstęp Moduł Rejestry RODO umożliwia skuteczne przygotowanie organizacji do realizacji zapisów obowiązującego od 25
Dec 07, 2018
Labels: katalog_usług, rodo
Page: Żądanie dotyczące przetwarzania danych (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... Wstęp RODO przywraca osobom fizycznym kontrolę nad własnymi danymi osobowymi. Użytkownicy mogą
Dec 17, 2018
Labels: zgłoszenia, katalog_usług, przetwarzanie_danych, rodo
Page: Administracja bezpieczeństwem informacji (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... wspierających organizację w implementacji założeń Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r. w zakresie rejestracji incydentów oraz
Dec 24, 2018
Labels: incydent_bezpieczeństwa, naruszenie_ochrony_danych, rodo, uprawnienia, administracja_bezpieczeństwem
Page: Incydent bezpieczeństwa informacji (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane incydentbezpieczeństwa rodo zgłoszenia
Dec 17, 2018
Labels: incydent_bezpieczeństwa, zgłoszenia, rodo
Page: Naruszenie ochrony danych (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane naruszenieochronydanych rodo zgłoszenia katalogusług
Dec 17, 2018
Labels: naruszenie_ochrony_danych, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Wniosek o udostępnienie danych (zgłoszenie RODO) (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane wniosekoudostępnieniedanych zgłoszenia rodo katalogusług udostępnieniedanych
Dec 17, 2018
Labels: udostępnienie_danych, zgłoszenia, wniosek_o_udostępnienie_danych, katalog_usług, rodo
Page: Konto dla nowego pracownika (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane kontodlanowegopracownika zgłoszenia rodo katalogusług
Dec 17, 2018
Labels: konto_dla_nowego_pracownika, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Szkolenie dla pracownika (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane szkolenie rodo katalogusług zgłoszenia
Dec 17, 2018
Labels: szkolenie, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Zmiana/odebranie uprawnień do procesu przetwarzania (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... obsługę procesu zmiany/odebrania uprawnień do procesu przetwarzania. Przykładowe zastosowanie: RODO nakłada obowiązek rejestracji procesów przetwarzania w organizacji. Warto również prowadzić
Dec 17, 2018
Labels: zgłoszenia, upoważnienie_do_procesu_przetwarzania, katalog_usług, rodo
Page: Zgłoszenie zbioru danych (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane zgłoszenia zgłoszeniezbiorudanych zbiórdanych rodo katalogusług
Dec 17, 2018
Labels: zbiór_danych, zgłoszenia, katalog_usług, zgłoszenie_zbioru_danych, rodo

  • No labels