Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cel 

Poniższe zapisy są specyfikacją procesu Administracja Bezpieczeństwem Informacji - Żądanie dotyczące przetwarzania danych, opisującą usługi i rezultaty prac, które firma LOG Systems jest zobowiązana dostarczyć dla Zamawiającego, w ramach wdrożenia rozwiązania LOG System, zgodnie z wymaganiami dostarczonymi przez Zamawiającego.

Niniejsze zapisy stanowią dokument analizy procesu Administracja Bezpieczeństwem Informacji - Żądanie dotyczące przetwarzania danych w organizacji klienta wykonaną przez LOG Systems sp. z o.o. (dalej: Wykonawca), w której obie strony zgadzają się na wykonanie poniżej opisanych procesów. Zapisy opisują warunki związane z ich dostarczeniem.

Odbiorcy 

Niniejszy dokument jest dokumentem technicznym dedykowanym osobom biorącym udział w realizacji zadań związanych z dostarczeniem i wdrożeniem Oprogramowania LOG System zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Proces Żądanie dotyczące przetwarzania danych

Opis zgłoszeń w ramach usługi Administracja bezpieczeństwa informacji

Typ zgłoszenia: Żądanie dotyczące przetwarzania danych

Nazwa procesu:

Żądanie dotyczące przetwarzania danych

Szablon procesu:

SERVICE REQUEST

Opis procesu

Tutaj zarejestrujesz żądanie dot. przetwarzania danych

Właściciel usługi:

IOD


Statusy i dostępne akcje

Tabelka ma na celu przedstawić w zrozumiały sposób mechanikę procesów oraz ich standardowa konstrukcję.  Tabelka opisuje statusy oraz stany procesów, przejścia pomiędzy statusami a stanami oraz dostępne przyciski. Wymienione statusy, stany oraz przyciski mogą wywoływać kolejne akcje takie jak wyświetlanie okien przejściowych, podpowiedzi systemu. Dane akcje mogą być dostępne dla wszystkich grup przewidzianych w procesach lub dla pewnych wybranych grup użytkowników. Akcja systemu może wywoływać powiadomienia mailowe. Tabelka nie zawiera zdefiniowanych akcji, które wywołują powiadomienia mailowe, co wynika z faktu, że jest to element podlegający szczegółowym ustaleniom podczas fazy parametryzacji przedmiotu wdrożenia.

 

Legenda:

NazwaOpisPrzykładowa wartość
Statuspola w tabelce wskazują na status zgłoszenia
Akcjepola w tabelce wskazują jakie akcje są dostępne w ramach danego statusu
Czy jest okno przejścia?pola w tabelce wskazują, czy dany przycisk wywołuje dodatkowe okno przejścia w procesie (T = tak/ N = Nie)
Czy akcja zmienia statusu?Pola w tabelce wskazują, czy dana akcja powoduje zmianę statusu.
Status docelowypola w tabelce wskazują do jakiego statusu przejdzie zgłoszenie po wywołaniu akcji
Podpowiedzi systemupola w tabelce wskazują, czy system w danej akcji wywoła pole komentarza z podpowiedzią
Kto może podjąć akcję?pola w tabelce wskazują grupy, dla których dana akcja jest możliwa do podjęcia
Powiadomienia mailowepola w tabelce wskazują, czy dana akcja powoduje wysłanie powiadomienia mailowego


Status:

Stan procesu:

Akcje:

Czy jest okno przejścia?

Czy akcja zmienia status?

Status docelowy:

Podpowiedzi systemu

Kto może podjąć akcję?

Powiadomienia mailowe

Uwagi

 

 

[Rejestracja] ->

[Formularz wejściowy]

T

Do akceptacji

Brak

Zgłaszający 

Zgłaszający, IOD

 

Do akceptacji

Otwarty

Zaakceptuj

N

T

Planowanie

Brak

Akceptujący

IOD 


 

 

Odrzuć

T

T

 Odrzucony

Brak

Akceptujący

 Zgłaszający

 

Planowanie

Otwarty

Podejmij zgłoszenie

N

T

W trakcie

Dodaj zadania i przypisz je do administratorów poszczególnych zbiorów/systemów w celu zlecenia technicznej realizacji udostępnienia danych.


IOD

Zgłaszający, IOD

 Odrzuć

T

T

 Odrzucony

Brak

IODW trakcieOtwartyZrealizowanyTTZrealizowanyBrakIODOdrzućTTOdrzuconyBrakIOD

Zrealizowany

Zamknięty 

Reklamacja

T

T

 W trakcie

Brak

 

Zgłaszający


 ZamknijTTZamkniętyBrakIODZatwierdźTTZamkniętyBrakZgłaszający


Grupy podejmujące działania w procesie

  • Zgłaszający – wszyscy użytkownicy 
  • Realizujący – IOD
  • Akceptujący - np. przełożony

Lista i zawartość formularzy zgłoszeń

Formularz wejściowy: Żądanie dotyczące przetwarzania danych

Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność

Uwagi:

Tytuł:

Żądanie dotyczące przetwarzania danych

Wszystkie pola w formularzu widoczne dla wszystkich użytkowników.

Pole edytowalne

Zgłaszający*[1]

Pole wyboru, domyślnie podstawia się w tym polu rejestrujący zgłoszenie
KategoriaŻądanie dotyczące przetwarzania danych
Pole nieedytowalne
Podkategoria*

Inne

Modyfikacja/Sprostowanie

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo do sprzeciwu/Wycofanie zgody

Usunięcie/Prawo do bycia zapomnianym

Wgląd/dostęp do danych


Pole wyboru.
Jak wpłynęło roszczenie

Portal

Email

SMS

Spotkanie

Telefon


Pole wyboru.
Data zgłoszenia

Pole daty
Treść


Załączniki

Po wciśnięciu przycisku Wczytaj plik system umożliwi podpięcie załączników do zgłoszenia.
Słowa kluczowe

Podpowiedź: Wpisz słowa kluczowe dla tego zgłoszenia, oddzielając je przecinkami. Pole umożliwia wpisanie słów kluczowych dla zgłoszenia.
Zapisz

Przycisk umożliwiający zapisanie danych w formularzu i uruchomienie dalszych kroków procesu


Lista formularzy pośrednich w procesie

Formularz pośredni: Odrzuć

Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność

Komentarz*
IOD
Notatka


Formularz pośredni: Zrealizowany

Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność

Rozwiązanie

 

IOD

Dodaj to rozwiązanie jako nowy wpis do bazy wiedzy (checkbox)

 (Pole checkbox)

Dodaj czas pracy (menu)

 

Załączniki(Umożliwia podpięcie załączników)

Formularz pośredni: Reklamacja

Etykieta pola:

Wartość pola:Widoczność:
Komentarz*
Zgłaszający

Formularz pośredni: Zamknięty

Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność:

Komentarz*

 

IOD

 

Notatka

 

Formularz pośredni: Zatwierdź


Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność:

Ocena jakości realizacji*

Bardzo dobrze

Bardzo słabo

Dobrze

Dostatecznie

Słabo

Zgłaszający
Komentarz
Zgłaszający[1]Pola oznaczone gwiazdką oznaczają pola wymagane

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 5 search result(s) for Widget, Wykres.

Page: Widget - Wykres statystyki statusów typów zasobów (LOG System)
... Widget Wykres statystyki statusów typów zasobów przedstawia w formie wykresu kolumnowego informację ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Aktywność pracy (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Dec 12, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Użycie oprogramowania (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Czas użycia aplikacji (LOG System)
... danych z monitoringu). Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Liczba pozycji ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Widget - Wykres produktywności użytkownika (LOG System)
... Widget w postaci wykresu kołowego prezentujący procentowy udział procesów produktywnych w
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb

  • No labels