Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cel 

Poniższe zapisy są specyfikacją procesu Administracja Bezpieczeństwem Informacji - Zgłoszenie zbioru danych, opisującą usługi i rezultaty prac, które firma LOG Systems jest zobowiązana dostarczyć dla Zamawiającego, w ramach wdrożenia rozwiązania LOG System, zgodnie z wymaganiami dostarczonymi przez Zamawiającego.

Niniejsze zapisy stanowią dokument analizy procesu Administracja Bezpieczeństwem Informacji - Zgłoszenie zbioru danych w organizacji klienta wykonaną przez LOG Systems sp. z o.o. (dalej: Wykonawca), w której obie strony zgadzają się na wykonanie poniżej opisanych procesów. Zapisy opisują warunki związane z ich dostarczeniem.

Odbiorcy 

Niniejszy dokument jest dokumentem technicznym dedykowanym osobom biorącym udział w realizacji zadań związanych z dostarczeniem i wdrożeniem Oprogramowania LOG System zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Proces Zgłoszenie zbioru danych

Opis zgłoszeń w ramach usługi Administracja bezpieczeństwa informacji

Typ zgłoszenia: Zgłoszenie zbioru danych


Nazwa procesu:

Zgłoszenie zbioru danych

Szablon procesu:

SERVICE REQUEST

Opis procesu

Tu możesz zgłosić nowy zbiór danych

Właściciel usługi:

IOD


Statusy i dostępne akcje

Tabelka ma na celu przedstawić w zrozumiały sposób mechanikę procesów oraz ich standardowa konstrukcję.  Tabelka opisuje statusy oraz stany procesów, przejścia pomiędzy statusami a stanami oraz dostępne przyciski. Wymienione statusy, stany oraz przyciski mogą wywoływać kolejne akcje takie jak wyświetlanie okien przejściowych, podpowiedzi systemu. Dane akcje mogą być dostępne dla wszystkich grup przewidzianych w procesach lub dla pewnych wybranych grup użytkowników. Akcja systemu może wywoływać powiadomienia mailowe. Tabelka nie zawiera zdefiniowanych akcji, które wywołują powiadomienia mailowe, co wynika z faktu, że jest to element podlegający szczegółowym ustaleniom podczas fazy parametryzacji przedmiotu wdrożenia.

 

Legenda:

NazwaOpisPrzykładowa wartość
Statuspola w tabelce wskazują na status zgłoszenia
Akcjepola w tabelce wskazują jakie akcje są dostępne w ramach danego statusu
Czy jest okno przejścia?pola w tabelce wskazują, czy dany przycisk wywołuje dodatkowe okno przejścia w procesie (T = tak/ N = Nie)
Czy akcja zmienia statusu?Pola w tabelce wskazują, czy dana akcja powoduje zmianę statusu.
Status docelowypola w tabelce wskazują do jakiego statusu przejdzie zgłoszenie po wywołaniu akcji
Podpowiedzi systemupola w tabelce wskazują, czy system w danej akcji wywoła pole komentarza z podpowiedzią
Kto może podjąć akcję?pola w tabelce wskazują grupy, dla których dana akcja jest możliwa do podjęcia
Powiadomienia mailowepola w tabelce wskazują, czy dana akcja powoduje wysłanie powiadomienia mailowego


Status:

Stan procesu:

Akcje:

Czy jest okno przejścia?

Czy akcja zmienia status?

Status docelowy:

Podpowiedzi systemu

Kto może podjąć akcję?

Powiadomienia mailowe

Uwagi

 

 

[Rejestracja] ->

[Formularz wejściowy]

T

Zarejestrowany

Brak

Zgłaszający 

Zgłaszający, IOD

 

Zarejestrowany

Otwarty

Podejmij zgłoszenie

N

T

W trakcie

Brak

IOD

 


 

 

Odrzuć

T

T

 Odrzucony

Brak

IOD

 

 

W trakcie

Otwarty

Zrealizowany

T

T

Zrealizowany

Brak

IOD

Zgłaszający, IOD

 Odrzuć

T

T

 Odrzucony

Brak

IODZrealizowany

Zamknięty 

Zamknij

T

T

 Zamknięty

Brak

 

IOD


 


Grupy podejmujące działania w procesie

  • Zgłaszający – wszyscy uprawnieni użytkownicy 
  • Realizujący – IOD

Lista i zawartość formularzy zgłoszeń

Formularz wejściowy: zgłoszenie zbioru danych

Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność

Uwagi:

Tytuł:

Zgłoszenie zbioru danych

Wszystkie pola w formularzu widoczne dla wszystkich użytkowników.

Pole edytowalne

Zgłaszający*[1]

Pole wyboru, domyślnie podstawia się w tym polu rejestrujący zgłoszenie
Tryb

Portal

Email

SMS

Spotkanie

Telefon


Pole wyboru, domyślnie wybrana wartość Portal
KategoriaZgłoszenie zbioru danych
Pole nieedytowalne
Załączniki

Po wciśnięciu przycisku Wczytaj plik system umożliwi podpięcie załączników do zgłoszenia.
Słowa kluczowe

Podpowiedź: Wpisz słowa kluczowe dla tego zgłoszenia, oddzielając je przecinkami. Pole umożliwia wpisanie słów kluczowych dla zgłoszenia.

Treść

Nazwa zbioru danych:     

Kod zbioru:     

Lokalizacja przetwarzania danych:     

Administrator Danych Osobowych:     

Opis celu przetwarzania:     

Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane:     

Sposób zbierania danych:     

Kategorie danych w zbiorze:     

Opis podstawy prawnej przetwarzania danych:     

Opis podstawy prawnej transferu danych poza UE:     

Data rozpoczęcia zbierania danych:     

Data zakończenia zbierania danych:     

Zbiór zawiera dane wrażliwe:     

Szacowana ilość rekordów w bazie: 

Planowana data usunięcia danych ze zbioru:     

Opis koncepcji usunięcia danych z procesu:     

Data rozpoczęcia użytkowania:    


 

 

Zapisz

Przycisk umożliwiający zapisanie danych w formularzu i uruchomienie dalszych kroków procesu


Lista formularzy pośrednich w procesie

Formularz pośredni: Odrzuć

Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność

Komentarz*
IOD
Notatka


Formularz pośredni: Zrealizowany

Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność

Rozwiązanie

 

IOD

Dodaj to rozwiązanie jako nowy wpis do bazy wiedzy (checkbox)

 (Pole checkbox)

Dodaj czas pracy (menu)

 

Załączniki(Umożliwia podpięcie załączników)

Formularz pośredni: Zamknięty

Etykieta pola:

Wartość Pola:

Widoczność

Komentarz*

 

IOD

 

Notatka

 [1]Pola oznaczone gwiazdką oznaczają pola wymagane

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for zgłoszenie zbioru danych.

Page: Rejestracja wniosku o rejestrację nowego zbioru danych (LOG System)
... Wstęp W tej sekcji opisano metodę rejestrowania zgłoszenia zbioru danych poprzez Katalog usług na portalu samoobsługowym. Założenia funkcjonalne 1. Aby ... symbolem jest polem obowiązkowym. 20191017 122818Panel startowy Helpdesk – Opera.png 4. ...
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, katalog_usług, zgłoszenie_zbioru_danych, rodo
Page: Rejestracja zgłoszenia nadanie upoważnienia do zbioru danych (LOG System)
... Opera.png System uruchomi formularz zgłoszenie Nadanie upoważnienia do procesu przetwarzania/zbioru danych w którym należy uzupełnić właściwe pola. Każde pole oznaczone symbolem ... W tej sekcji opisano metodę rejestrowania zgłoszenia nadanie upoważnienia do ...
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, katalog_usług, rodo, nadanie_uprawnień_do_procesu_przetwarzania
Page: Rejestracja zmiany/odebrania uprawnień do zbioru danych (LOG System)
... W tej sekcji opisano metodę rejestrowania zgłoszenia odebrania uprawnień do zbioru danych poprzez zakładkę Zasoby na portalu samoobsługowym. Założenia funkcjonalne 1. Aby ... ...
Oct 17, 2019
Labels: zbiór_danych, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Zgłoszenie zbioru danych wersja (2.x - 6.x) (LOG System)
... Schemat procesu Proces zgłoszenia zbioru danych został zbudowany w narzędziu wg następującego schematu: OCHRONA DANYCH.png  @self ...
May 31, 2019
Labels: workflow, rodo
Page: Specyfikacja procesu nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania (LOG System)
... ramach usługi Administracja bezpieczeństwa informacji Typ zgłoszenia: Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania Nazwa procesu: Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania Szablon procesu: SERVICE REQUEST Opis procesu Wybierz proces ...
May 31, 2019
Page: Specyfikacja procesu zmiana/odebranie upoważnienia do zbioru danych (LOG System)
... upoważnienia do zbioru danych Nazwa procesu: Zmiana/odebranie upoważnienia do zbioru danych Szablon procesu: SERVICE REQUEST Opis procesu Tu zgłosisz zmianę lub ... są specyfikacją procesu Administracja Bezpieczeństwem Informacji Zmiana/odebranie upoważnienia do ...
May 31, 2019
Page: Rejestr zbiorów danych (LOG System)
... danych image2018124114423.pngDodanie nowego zbioru danych Aby dodać nowy zbiór danych rejestru, należy w otwartej zakładce Zbiory danych kliknąć w przycisk Utwórz z menu perspektywy Zasoby, a następnie wybrać ...
Dec 21, 2018
Labels: zbiór_danych, rejestr, rodo
Page: Akceptacja wniosków - obsługa (LOG System)
... w zgłoszeniu.  20191017 101736#102 Wniosek o nadanie upoważnienia do zbioru danych Helpdesk – Opera.png Odrzucenie zgłoszenia Aby odrzucić zgłoszenie uprawniona osoba klika w przycisk Odmowa lub Odrzuć (w zależności ...
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, akceptacje
Page: Obsługa zgłoszenia naruszenie ochrony danych (LOG System)
... lub zasobu.  Aby odnaleźć powiązane naruszenie należy wybrać zakładkę zbiory danych a następnie zakładkę zgłoszenia. Z menu należy wybrać zgłoszenie, które nas interesuje wg kategorii. image2018121112257.png Rejestr naruszeń ochrony ...
Dec 27, 2018
Labels: naruszenie_ochrony_danych, katalog_usług, rodo
Page: Rejestracja zgłoszenia nadanie upoważnienia do czynności przetwarzania (LOG System)
... jego nazwę. 20191017 124037Panel startowy Helpdesk – Opera.png System uruchomi formularz zgłoszenie Nadanie upoważnienia do procesu przetwarzania/zbioru danych w którym należy uzupełnić właściwe pola. Każde pole oznaczone symbolem ...
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, katalog_usług, rodo, nadanie_uprawnień_do_procesu_przetwarzania

  • No labels