Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Ta sekcja opisuje budowę procesów workflow w narzędziu. Szablony zawierają podstawowe statusy zgłoszenia oraz działania jakie można podjąć w ramach danego statusu. Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for Procesy.

Page: Procesy biznesowe (LOG System)
Zasób typu Proces biznesowy w LOG System pozwala zdefiniować proces biznesowy funkcjonujący w organizacji. Proces biznesowy lub metoda biznesowa – to seria powiązanych ze sobą działań lub zadań, które rozwiązują określony problem ...
Dec 12, 2018
Labels: czynności_przetwarzania, procesy_biznesowe
Page: Klasyfikacja monitorowanych procesów (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane procesy raport
Dec 12, 2018
Labels: raport, procesy
Page: Monitorowanie procesów uruchamianych na komputerach (LOG System)
... agentów? https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586226 Parametry powiązane z monitoringiem to: 20181026 155238Konfiguracja agentów.png Monitoring > Procesy (włączenie, wyłączenie funkcjonalności) Monitoring > Procesy > Skanuj procesy co: (ustawianie czasu próbkowania monitoringu procesów i stron WWW)       Monitoring ...
Dec 21, 2018
Labels: monitoring, komputery
Page: Mierniki obciążenia (LOG System)
... 120 Okres monitorowania: Należy określić przez ile dni będą monitorowane procesy Wartość w dniach z zakresu 1365 TOP X Procesów obciążających ...
Dec 21, 2018
Labels: monitoring, komputery
Page: Analiza potrzeb użycia oprogramowania (LOG System)
... 30 dni. Parametry raportu  20181113 121124Analiza użycia oprogramowania.png Parametr Opis Procesy Procesy Parametr pozwalający w szybki sposób ustalić zakres procesów dotyczących wygenerowanego ...
Dec 19, 2018
Labels: oprogramowanie, raport, konfiguracja, administracja
Page: Testy monitoringu użytkowników (LOG System)
... Monitoring>Wydruki   Monitoring procesów Sprawdzenie danych w zakładce Komputery>Monitoring>Procesy   Monitoring stron www Sprawdzenie danych w zakładce Komputery>Monitoring→Strony ...
Jan 18, 2019
Labels: test, funkcja
Page: Blokowanie i klasyfikacja stron www oraz procesów z poziomu widoku zasobów (LOG System)
... do listy z poziomu zasobu (zakładka Monitoring > Strony WWW lub Procesy): Procesy 20181031 103959LOG System 6.0.114.png Strony WWW 20181031 103743LOG System ...
Dec 21, 2018
Labels: monitoring, użytkownicy
Page: Zakończenie wybranego procesu Windows (LOG System)
... parametr wyrażeń regularnych, np. taskkill Flash /F (zakończone zostają wszystkie procesy rozpoczynające się od Flash). W przypadku konieczność zastosowania takich wyrażeń ...
Dec 12, 2018
Labels: skrypty, konfiguracja
Page: Audyt uprawnień do procesów przetwarzania (LOG System)
... zalogować się do konsoli LOG System i wybrać perspektywę Zasoby→Procesy biznesowe.  image2018121195558.png System wyświetli listę dostępnych Procesów biznesowych (czynności ...
Mar 07, 2019
Page: Specyfikacja procesu incydent bezpieczeństwa informacji (LOG System)
... wielokrotnego wyboru (zasoby) System informatyczny Pole wielokrotnego wyboru (system informatyczny) Procesy biznesowe Pole wielokrotnego wyboru (procesy biznesowe) Zbiory danych Pole wielokrotnego wyboru (zbiory danych) (Podpowiedź) W ...
May 31, 2019


W