Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opis

Dowiedz się jak wykonać skanowanie komputerów w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera, który posiada kontroler domeny.

Rozwiązanie

Przygotowanie skanera LOG Audytor

 1. Zalogować się do konsoli LOG System.
 2. Przejść do perspektywy Zasoby.
 3. Z przycisków funkcyjnych wybieramy Agent→ Utwórz Agenta off-line. 4. W oknie klikamy w Ustawienia→ (zakładka) Ustawienia.
 5. Odznaczaczyć opcję Pokaż GUI skanera oraz zaznaczyć Automatycznie zamknij skaner po zakończeniu skanowania. 6. Zamknąć okno  i wybieramy lokalizację do zapisania skanera oraz klikamy OK.Przygotowanie udziału sieciowego

W folderze, który zostanie utworzony w poniższych krokach będą zbierane wyniki skanowania.


 1. Należy utworzyć specjalny folder na serwerze, który zostanie udostępniony.
 2. Utworzyć nowy katalog i wklejamy do niego wygenerowany wcześniej skaner. 3. Kliknąć PPM na utworzony wcześniej katalog i wybieramy właściwości. 4. Wejść w zakładkę Udostępnienie→ Udostępnienie zaawansowane... 5. Zaznaczyć Udostępnij ten folder oraz wpisujemy nazwę jak i ilość jednoczesnych użytkowników. 6. Kliknąć Uprawnienia zaznaczyć opcję Pełna kontrola. 7. Zatwierdzić przyciskiem OK→ OK → Zamknij.
 8. W folderze Audyt utworzyć folder
  1. Skrypt
  2. Skaner
 9. Do  folderu Skrypt wkleić niżej utworzony skrypt, do folderu Skaner wkleić pliki LOG Audytor

Zaplanowanie wykonania skanowania na komputerach z AD

 1. Zalogować się do komputera z kontrolerem domeny.
 2. Stworzyć nowy skrypt w Powershell'u

  New-Item C:\Skaner -ItemType directory
  xcopy \\ip_serwera\Audyt\Skaner C:\Skaner
  
  Set-Location 'C:\Skaner'
  
  & cmd.exe /c 'LOG Audytor.exe' 
  
  xcopy C:\Skaner\*.audx \\ip_serwera\Audyt
  # Remove-Item 'c:\skaner' -Recurse -Force
 3. Zapisać wyżej utworzony plik w formacie *.ps1

 4. Uruchomić aplikację Harmonogram zadań w GPO.

 5. W sekcji Akcje wybieraĆ Utwórz zadanie...
 6. DodaĆ nazwę zadania i zaznaczyć checkboxa Uruchom z najwyższymi uprawnieniami
 7. Przejść do zakładki Wyzwalacze
 8. Kliknąć Nowy...

 9. W polu Rozpocznij zadanie sugerujemy wybrać Zgodnie z harmonogramem

 10. W sekcji Ustawienia wybrać Jeden raz i ustawić odpowiednią godzinę

 11. Przejść do zakładki Akcje 12. Kliknąć Nowy...
 13. W polu Akcja wybrać Uruchom program
 14. W sekcji Ustawienia w polu Program/skrypt wybrać C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
 15. W polu Dodaj argumenty wpisujemy -ExecutionPolicy Bypass -File lokalizacja_pliku\nazwa_skryptu.ps1 16. Zatwierdzamy OK

Polityka zreplikuje się pomiędzy kontrolerami domeny i zadziała przy zalogowaniu użytkowników.

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 5 search result(s) for Widget, Wykres.

Page: Widget - Wykres statystyki statusów typów zasobów (LOG System)
... Widget Wykres statystyki statusów typów zasobów przedstawia w formie wykresu kolumnowego informację ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Aktywność pracy (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Dec 12, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Użycie oprogramowania (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Czas użycia aplikacji (LOG System)
... danych z monitoringu). Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Liczba pozycji ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Widget - Wykres produktywności użytkownika (LOG System)
... Widget w postaci wykresu kołowego prezentujący procentowy udział procesów produktywnych w
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb

 • No labels