Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opis

Dowiedz się jak wykonać skanowanie komputerów w Active Directory za pośrednictwem dostępu do serwera, który posiada kontroler domeny.

Rozwiązanie

Przygotowanie skanera LOG Audytor

 1. Zalogować się do konsoli LOG System.
 2. Przejść do perspektywy Zasoby.
 3. Z przycisków funkcyjnych wybieramy Agent→ Utwórz Agenta off-line. 4. W oknie klikamy w Ustawienia→ (zakładka) Ustawienia.
 5. Odznaczaczyć opcję Pokaż GUI skanera oraz zaznaczyć Automatycznie zamknij skaner po zakończeniu skanowania. 6. Zamknąć okno  i wybieramy lokalizację do zapisania skanera oraz klikamy OK.Przygotowanie udziału sieciowego

W folderze, który zostanie utworzony w poniższych krokach będą zbierane wyniki skanowania.


 1. Należy utworzyć specjalny folder na serwerze, który zostanie udostępniony.
 2. Utworzyć nowy katalog i wklejamy do niego wygenerowany wcześniej skaner. 3. Kliknąć PPM na utworzony wcześniej katalog i wybieramy właściwości. 4. Wejść w zakładkę Udostępnienie→ Udostępnienie zaawansowane... 5. Zaznaczyć Udostępnij ten folder oraz wpisujemy nazwę jak i ilość jednoczesnych użytkowników. 6. Kliknąć Uprawnienia zaznaczyć opcję Pełna kontrola.

 7. Zatwierdzić przyciskiem OK→ OK → Zamknij.

Zaplanowanie wykonania skanowania na komputerach z AD

 1. Zalogować się do komputera z kontrolerem domeny.
 2. Stworzyć nowy skrypt w Batch'u.

  echo @off
  rem Usunięcie mapowania jeżeli istnieje
  net use x: /delete /yes
  TIMEOUT 5
  
  rem Mapowanie tymczasowego dysku
  net use x: "\\ip_serwera\nazwa_udostępnionego_folderu" /user:nazwa_użytkownika "hasło"
  TIMEOUT 5
  
  rem Zmiana katalogu
  x:
  
  rem Uruchomienie skanera
  "x:\LOG Audytor.exe"
  
  rem Usunięcie mapowania
  net use x: /delete /yes
 3. Zapisać wyżej utworzony plik w formacie *.bat

 4. Uruchomić aplikację Edytor lokalnych zasad grup.

 5. Wchodzimy w Konfiguracja użytkownika→ Ustawienie systemu Windows→ Skrypty następnie kliknąć PPM na Logowanie i wybrać Właściwości
 6. Kliknąć Dodaj... 7. Wybrać utworzony skrypt w polu Nazwa skryptu
 8. Zatwierdzamy OK→ Zastosuj→ OK

Polityka zreplikuje się pomiędzy kontrolerami domeny i zadziała przy zalogowaniu użytkowników.

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 5 search result(s) for Widget, Wykres.

Page: Widget - Wykres statystyki statusów typów zasobów (LOG System)
... Widget Wykres statystyki statusów typów zasobów przedstawia w formie wykresu kolumnowego informację ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Aktywność pracy (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Dec 12, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Użycie oprogramowania (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Czas użycia aplikacji (LOG System)
... danych z monitoringu). Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Liczba pozycji ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Widget - Wykres produktywności użytkownika (LOG System)
... Widget w postaci wykresu kołowego prezentujący procentowy udział procesów produktywnych w
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb

 • No labels