Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Poniższą zmianę należy wykonywać z wykorzystaniem katalogu Custom!!!

W celu możliwości zmiany Zgłaszającego (edycji pola Zgłaszający w szczegółach zgłoszenia):...należy wykonać poniższe kroki:

1. W pliku kopii oryginalnego pliku ShowServiceRequestPanels.aspx (ścieżka: ..\Views\Issues) należy linijkę:

<%= Model.Notifier.GetFullNameWithCompany() %>2. zamienić na:

<%= Html.FieldFor(x => x.Notifier) %>Kopię oczywiście zapisujemy w katalogu Custom odwzorowując oryginalną ścieżkę (..\CustomViews\Issues)


  • No labels