Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Najpierw przeczytaj

Sposób przedstawiony poniżej usuwa cały monitoring, wszystkich komputerów


Wstęp

Artykuł ma na celu ukazanie jak usunąć w przypadku nagłej potrzeby dane monitoringu. Jest to jedyny sposób usunięcia monitoringu bez ingerencję bezpośrednio w bazę danych.

Konfiguracja

Należy wejść w konsoli LOG System w perspektywę Konfiguracji → Konfiguracja globalna → Ogólne.

Wyszukać wiersz Okres przechowywania wyników monitoringu (w dniach) i ustawić na 1

Ważne!

Monitoring usunie się dopiero po okresie jednego dnia od ustawienia wartości 1, okres wzrasta wprost proporcjonalnie do ustawionej cyfryStatus AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 5 search result(s) for Widget, Wykres.

Page: Widget - Wykres statystyki statusów typów zasobów (LOG)
... Widget Wykres statystyki statusów typów zasobów przedstawia w formie wykresu kolumnowego informację ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Aktywność pracy (LOG)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Dec 12, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Użycie oprogramowania (LOG)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Czas użycia aplikacji (LOG)
... danych z monitoringu). Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Liczba pozycji ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Widget - Wykres produktywności użytkownika (LOG)
... Widget w postaci wykresu kołowego prezentujący procentowy udział procesów produktywnych w
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb

  • No labels