Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Od wersji 6.1 zostały wprowadzone grupy systemowe CAB do Helpdeska, mają one Typ grupy →  Akceptacyjna (CAB).

Grupy - uprawnienia

Każda z grup akceptacyjnych posiada dedykowany widok uprawnień:

Opis pól/chekboxów w grupach CAB

Pole/checkboxWyjaśnienie
KworumLiczba osób wymaganych do akceptacji wniosku czyli ilość osób, która musi podjąć pozytywną decyzję na wniosku, aby wniosek został zaakceptowany
Liczba wymaganych osób do odrzucenia

Liczba osób wymagana do odrzucenia wniosku czyli ilość osób, która musi podjąć negatywną decyzję na wniosku, aby wniosek został odrzucony

Jeżeli pole to posiada wartość 0 to oznacza, że wszyscy decydenci muszą podjąć negatywną decyzję, by wniosek został odrzucony

Pobierz właściciela biznesowego z LOG do akceptacjiCheckbox daje nam możliwość pobrania właściciela biznesowego danego systemu informatycznego do akceptacji, jeżeli na wniosku wybierasz wiele systemów z różnymi właścicielami biznesowymi zobacz tutaj
Pobierz administratora biznesowego z LOG do akceptacjiCheckbox daje nam możliwość pobrania administratora biznesowego danego procesu biznesowego lub zbioru danych do akceptacji, jeżeli na wniosku wybierasz wiele procesów / zbiorów z różnymi administratorami biznesowymi zobacz tutaj
Pobierz Inspektora Ochrony Danych Osobowych z LOG do akceptacjiCheckbox daje nam możliwość pobrania inspektora ochrony danych osobowych danego procesu biznesowego lub zbioru danych do akceptacji, jeżeli na wniosku wybierasz wiele procesów / zbiorów z różnymi inspektorami ochrony danych osobowych zobacz tutaj
Pobierz Kierownika/Akceptującego z LOG do akceptacjiCheckbox daje nam możliwość pobrania kierownika/akceptującego każdego pracownika do akceptacji
Dodaj zgłaszającego do akceptacjiCheckbox daje nam możliwość pobrania użytkownika zgłaszającego do akceptacji
Dodaj przełożonego zgłaszającego do akceptacjiCheckbox daje nam możliwość pobrania przełożonego użytkownika zgłaszającego do akceptacji
Dodaj przełożonego z wniosku do akceptacjiCheckbox daje nam możliwość pobrania przełożonego użytkownika, któremu chcemy nadać dostępy lub upoważnienia. Checkbox współpracuje tylko ze specjalnymi polami na formatkach wejściowych dostępnych przy nadawaniu dostępów oraz upoważnień

Reguły

(Od wersji 6.5.x) W grupach CAB dodane zostały reguły. Za ich pomocą możemy dodawać użytkownik w zależności od wybranych wartości w polach, przykłady:


Grupy - akceptujący

Spis osób decyzyjnych względem danego wniosku, oczywiście nie znajdują się tam wszyscy, ponieważ inni mogą być dziedziczeni z konsoli LOG System  (zależy od uprawnień nadanych grupie)

Workflow

Implementacja akceptacji CAB

Niezbędnym elementem jest dopisanie do sekcji <Transition></Transition>poniższych linii kodu:

<Action Id="DecisionAction" Group="CAB Dostępy" <!-- Nazwa grupy akceptującej -->
    OnStart="[
      {'Id': 'SendMailAction', Name: 'AcceptanceEmailStart', Value: 'EmailDecisionUsers'}
    ]"
    OnAcceptance="[
      {'Id': 'SendMailAction', Name: 'AcceptanceSuccess', Address: '[DecisionUsers];[m:ExecutorGroup]'},
      {'Id': 'SendMailAction', Name: 'IssueAcceptedNotifier', Address: '[m:Notifier]'},
      {'Id': 'GoToAction', TransitionId: 'Accepted - Planning in progress'} <!-- ID ukrytego przejscia -->
    ]"
    OnRejection="[
      {'Id': 'SendMailAction', Name: 'AcceptanceReject', Address: '[DecisionUsers]'},
      {'Id': 'SendMailAction', Name: 'IssueRejected', Address: '[m:Notifier]'}
    ]" />

Należy także wykonać ukryte przejście ze stanu Do akceptacji do stanu W trakcie omijając tym samym jedno przejście:

<!-- Ukryte przejście ze stanu Accepted (CAB) (WNIDOS_US_SYS) -->  
    <Transition Id="Accepted - Planning in progress" Name="Zaakceptuj i przekaż" From="Accepted" To="Planning in progress" NameEn="Accept and forward" Hidden ="true">
      <Action Id="AddNoteAction" Value="Zgłoszenie zostało zaakceptowane" />
    </Transition>

Ważne jest także utworzenie nowego stanu procesu  

<State Id="Accepted" Name="6e98c9ca-92fa-45b8-afe1-ef91b0b8db9b" >
   <Action Id="SetBoolFieldAction" Name="ChecklistBlockSelect" Value="True" />
</State>

Akceptacja dostępów / upoważnień

(Od wersji 6.5) Wnioski dostępów i upoważnień mogą zawierać wiele zbiorów / procesów / systemów na wniosku, każdy z nich może mieć innego IOD'a lub WBS'a. Aby uniknąć sytuacji w której to jedna osoba decyzyjna akceptuje cały wniosek z np. dziesięcioma dostępami dodaliśmy w systemie możliwość wieloakceptacji.

Wieloaceptacja dostępów:

<Action Id="DecisionAction" Group="SBO (CAB)" Applies="Accesses"
    [...]
    ]" />

Wieloaceptacja upoważnień:

<Action Id="DecisionAction" Group="SBO (CAB)" Applies="Authorizations"
    [...]
    ]" />

Zmiana działania odrzucenia wniosku

(Od wersji 6.5) Po odrzuceniu wniosku przez grupę akceptacyjną wniosek zostaje automatycznie zamykany, ale są sytuacje w których nie powinno następować zamknięcie wniosku od razu, nieraz wniosek po odrzuceniu powinien zostać przekierowany do innej grupy akceptującej lub po odrzuceniu wniosku powinna być jeszcze możliwość wykonania akcji na wniosku.

<Action Id="DecisionAction" Group="CAB Dostępy" ContinueAfterRejection="True"
    OnStart="[
      {'Id': 'SendMailAction', Name: 'AcceptanceEmailStart', Value: 'EmailDecisionUsers'}
    ]"
    OnAcceptance="[
      {'Id': 'SendMailAction', Name: 'AcceptanceSuccess', Address: '[DecisionUsers];[m:ExecutorGroup]'},
      {'Id': 'SendMailAction', Name: 'IssueAcceptedNotifier', Address: '[m:Notifier]'},
      {'Id': 'GoToAction', TransitionId: 'Accepted - Planning in progress'} <!-- ID ukrytego przejscia po akceptacji -->
    ]"
    OnRejection="[
      {'Id': 'SendMailAction', Name: 'AcceptanceReject', Address: '[DecisionUsers]'},
      {'Id': 'SendMailAction', Name: 'IssueRejected', Address: '[m:Notifier]'},
			{'Id': 'GoToAction', TransitionId: 'Accepted - Rejected'} <!-- ID ukrytego przejscia po odrzuceniu -->
    ]" />

Należy także wykonać ukryte przejście ze stanu Do akceptacji do stanu np. Odrzucony omijając tym samym jedno przejście:

<!-- Ukryte przejście ze stanu Accepted (CAB) (WNIDOS_US_SYS) -->  
    <Transition Id="Accepted - Rejected" Name="Odrzuć i przekaż" From="Accepted" To="Rejected" NameEn="Rejected and forward" Hidden ="true">
      <Action Id="AddNoteAction" Value="Zgłoszenie zostało odrzucone" />
    </Transition>

Ważne jest także utworzenie nowego stanu procesu do, którego zgłoszenie przejdzie po odrzuceniu wniosku

<State Id="Rejected" Name="6bcad51c-d4ee-400c-8cd9-2c3a00812c97" >
   <Action Id="SetDictionaryFieldAction" Name="ProcessState" Value="57a1ed68-28e4-4154-b396-9cc8589c7e8a" />
</State>

Zobacz także

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 6.1 - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for akceptacja OR workflow.

Page: Akceptacja profilu osoby (LOG)
... image2020521154245.png Zmiana statusu została dokonana przez regułę Opis stanowiska: Akceptacja opisu przez Właściciela https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=53379496 W przypadku odrzucenia oraz wykonania akcji ...
May 22, 2020
Page: Akceptacja wniosków - obsługa (LOG System)
... 102 Wniosek o nadanie upoważnienia do zbioru danych Helpdesk – Opera.png Akceptacja wniosku Aby zaakceptować wniosek uprawniona osoba klika w przycisk Akceptacja ...
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, akceptacje
Page: Szablony procesów workflow (LOG System)
... self Modyfikacja przycisków akcje https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37849468 Modyfikacje typów spraw https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37849478 Statusy workflow https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Statusywworkflow Specyfikacja techniczna workflow https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Specyfikacjatechnicznaworkflow Status Dotyczy wersji: 6.3 6.x Poziom wiedzy Spis ... ...
May 31, 2019
Labels: workflow, administracja
Page: Utworzenia nowej usługi z wykorzystaniem domyślnego Workflow (LOG)
... spowoduje podgranie się standardowego workflow. 20181212 103502Window.png W celu edycji Workflow radzimy w pierwszej kolejności skorzystać z Modyfikacji workflow. https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Modyfikacjeworkflow Jeżeli interesuje nas złożona modyfikacja Workflow można przejść do Specyfikacji technicznej
Feb 13, 2020
Labels: workflow, konfiguracja, usługi, helpdesk
Page: Podstawowe akcje w workflow (LOG)
... Poniższa lista prezentuje podstawowe akcje używane praktycznie w każdym workflow z paczki standardowej. Akcje wystarczą nam do utworzenia podstawowego workflow ...
Jun 15, 2020
Page: Specyfikacja techniczna workflow (LOG)
... W zależności od typu workflow mamy do dyspozycji: – Model danych workflow dla Zgłoszeń – Model danych workflow dla Bazy wiedzy   Kontekst danych co to takiego? Kontekst to obiekt dodatkowych ... ...
Dec 18, 2019
Labels: workflow, zgłoszenia, helpdesk, opis
Page: Modyfikacje workflow (LOG System)
... Wstęp Ta sekcja opisuje zaawansowane metody modyfikacji workflow poprzez działania na plikach .xml. @self Status Dotyczy wersji: 2 ...
Dec 19, 2018
Labels: workflow, konfiguracja, helpdesk, administracja
Page: Szablony procesów workflow wersja (2.x - 6.x) (LOG System)
... self Modyfikacja przycisków akcje https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37849468 Modyfikacje typów spraw https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37849478 Statusy workflow https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Statusywworkflow Specyfikacja techniczna workflow https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Specyfikacjatechnicznaworkflow Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ... ...
May 31, 2019
Labels: workflow, administracja
Page: Domyślny workflow dla zgłoszeń - opis (LOG System)
... Założenia Wykorzystany w domyślnym  procesie obsługi zgłoszeń cykl życia zgłoszenia (workflow) możemy modyfikować w celu zapewnienia jak największej przejrzystości procesu i ...
Dec 27, 2018
Labels: workflow, zgłoszenia, helpdesk
Page: Tłumaczenia przejść workflow (LOG System)
... sposób tłumaczenia umożliwia pełną dowolność w tłumaczeniu każdego przejścia w workflow. Dotychczas tłumaczenia w Helpdesk odbywały się wyłącznie na bazie plików ...
Dec 27, 2018
Labels: przejścia, workflow, helpdesk