Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

W tej sekcji opisano metodę rejestrowania wniosków o dostęp poprzez Katalog usług na portalu samoobsługowym.

Założenia funkcjonalne

Aby zarejestrować nowy wniosek należy zalogować się do systemu.

  1. Po zalogowaniu do systemu należy uruchomić katalog usług za pomocą przycisku +Dodaj sprawę.

2. Kliknięcie spowoduje uruchomienie Katalogu usług w którym należy wybrać kafelek grupujący Wnioski o dostępy, a następnie wybrać właściwy szablon Wniosku o dostęp.

3. System uruchomi formularz zgłoszenie wniosku o dostęp, w którym należy uzupełnić właściwe pola.

Pola obowiązkowe

Każde pole oznaczone symbolem * jest polem obowiązkowym.

Wybór zakresu wniosku

Od wersji 6.1 dostępne są pola dynamiczne, tj. takie które w zależności od wyboru wartości w danym polu wyświetlają dodatkowe pola, w których możemy doprecyzować treść wniosku.

W przypadku wniosków o dostęp/usunięcie dostępu do systemu, wybór jednego lub wielu systemów, do których chcemy nadać wybranej osobie dostęp spowoduje uruchomienie dodatkowego menu na formatce jak na zrzucie poniżej:

W rozszerzonym menu oznaczamy szczegółowe Role dostępów oraz okres obowiązywania:

Klikamy Dodaj zakres. System wyświetli podsumowanie wniosku o dostęp dla wskazanych osób wraz z okresem obowiązywania oraz rolami. 

Takie rozwiązanie pozwala na korzystanie z jednego formularza wniosku zarówno w przypadku:

  • wnioskowania o dostęp do wielu systemów dla jednej osoby


  • wnioskowania o dostęp do jednego systemu dla wielu osób (o różnych lub identycznych profilach uprawnień i okresie obowiązywania)


  • wnioskowania o dostęp do wielu systemów dla wielu osób (o różnych lub identycznych profilach uprawnień i okresie obowiązywania)

4. Wniosek zostanie zarejestrowany po kliknięciu przycisku Zapisz. 

5. Po wciśnięciu przycisku Zapisz wniosek o dostęp zostanie zarejestrowany w systemie, zostaną wysłane odpowiednie powiadomienia mailowe, a zgłoszenie zostanie przesunięte do statusu Do akceptacji


Dodawanie załączników

Instrukcja dodawania załączników jest dostępna tutaj.

Dodawanie zasobów

Instrukcja dodawania zasobów jest dostępna tutaj.

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 1 search result(s) for wnioski o dostęp, itil.

Page: Zarządzanie wnioskami o dostęp (LOG System)
... Wstęp Wnioski o dostępy są szczególnym rodzajem wniosków (service request), umożliwiają rejestrację zgłoszeń ... g  Przykładowe zastosowanie: użytkownik w związku z wykonywanymi zadaniami potrzebuje dostęp
Dec 24, 2018
Labels: wnioski_o_dostęp, katalog_usług, itil