Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

W tej sekcji opisano metodę rejestrowania problemów poprzez Katalog usług na portalu samoobsługowym.

Kafelek rejestracji Problemów jest widoczny domyślnie wyłącznie dla operatorów IT.


Założenia funkcjonalne

1. Aby zarejestrować nowy problem należy zalogować się do systemu.

 1. Po zalogowaniu do systemu należy uruchomić katalog usług za pomocą przycisku "+".
 2. Kliknięcie spowoduje uruchomienie Katalogu usług w którym należy wybrać kafelek Problemy, a następnie wybrać szablon Problem.
 3. System uruchomi formularz zgłoszenia problemu, w którym należy uzupełnić właściwe pola.

  Pola obowiązkowe

  Każde pole oznaczone symbolem * jest polem obowiązkowym.

 4. Problem zostanie zarejestrowany po kliknięciu przycisku Zapisz.

  Dodawanie załączników

  Instrukcja dodawania załączników jest dostępna tutaj.

  Dodawanie zasobów

  Instrukcja dodawania zasobów jest dostępna tutaj.

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 0 search result(s) for problem management.