Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

Po zarejestrowaniu wniosku będzie on dostępny na panelu zgłoszeń.

Uwaga

Schemat obsługi wniosków jest domyślnie identyczny dla wszystkich typów wniosków, w tym również zamówień oraz wniosków o dostępy.

Proces obsługi zgłoszenia

Kliknięcie w pole temat lub numer zgłoszenia powoduje przejście do widoku szczegółów zgłoszenia. Nowy wniosek dostępny jest na liście zgłoszeń Otwartych. Zarejestrowane zgłoszenie otrzymuje status Do akceptacji. Mail informujący o rejestracji zgłoszenia zostanie wysłany do akceptującego.  

Zobacz także

Wniosek zostanie również odnotowany w konsoli CMDB LOG System w odniesieniu do wskazanego zasobu. Z menu należy wybrać zgłoszenie, które nas interesuje wg kategorii.

Akcje do wykonania po zaakceptowaniu wniosku

Po akceptacji zgłoszenie otrzymuje status Planowanie. Rozwinięcie listy akcji na widoku prezentującym szczegóły zgłoszenia, pokazuje możliwe do podjęcia akcje na zgłoszeniu po akceptacji wniosku. 

Podejmij zgłoszenie

Akcja Podejmij zgłoszenie powoduje automatyczne przypisanie zgłoszenia do zalogowanego użytkownika, akcja zostanie wykonana „w tle”, bez konieczności zapisu i możliwości cofnięcia akcji. 

W polu realizujący zostanie ustawiony zalogowany użytkownik. Zgłoszenie otrzyma status W trakcie

Zobacz także

Dodatkowo, dla niektórych typów wniosków, w sekcji Opis i komentarze, system wygeneruje podpowiedź dla Realizującego dotyczącą dalszego toku realizacji zgłoszenia.

Odrzuć wniosek

System umożliwia również odrzucenie wniosku np. jeśli żądana usługa jest poza zdefiniowanym katalogiem usług.

Po wybraniu akcji Odrzuć system uruchomi okno pośrednie odrzucenia. W oknie należy wpisać w polu komentarz powód odrzucenia wniosku, który zostanie przekazany do zgłaszającego. 

System wyświetli treść komentarza w sekcji Opis, a Zgłoszenie zmieni status na Odrzucony.


Przegląd szczegółów zgłoszenia

Niektóre typy wniosków (np. wnioski o upoważnienia oraz wnioski o dostępy) wymagają sprawdzenia większej ilości informacji zanim zostaną przeprocesowane. Służą do tego odpowiednie zakładki w systemie.


Realizacja wniosku

Aby rozwiązać (zrealizować) wniosek należy wybrać przycisk Zrealizowany z listy dostępnych akcji.

  


System uruchomi okno przejściowe Rozwiązania. Należy wypełnić wszystkie wymagane dla rozwiązania wniosku pola.Rozwiązanie zgłoszenia pojawi się w zielonym polu w sekcji Opis. Użytkownik zgłaszający otrzyma powiadomienie pocztą email z rozwiązaniem.

 

Automatyczne tworzenie relacji

Dla niektórych typów wniosków system automatycznie po rozwiązaniu zgłoszenia utworzy relację w LOG System pomiędzy użytkownikiem a wnioskowanym zasobem (np. procesem biznesowym, zbiorem danych, sprzętem, szkoleniem).

Po rozwiązaniu zgłoszenia w konsoli webowej rozwiązania w górnym panelu szczegółów zgłoszenia pojawi się stosowny komunikat.

W bazie konsoli LOG System utworzono reguły automatyzacji pozwalające na wykonywanie automatycznych akcji i wymianę danych pomiędzy systemem HD a konsolą. Lista reguł dostępna jest w module Automatyzacja -> Reguły.  

 Reguła automatycznie doda zaznaczone i zaakceptowane we wniosku relacje do konta użytkownika w CMDB.

 Reklamacja wniosku

 Użytkownik ma prawo nie zaakceptować podanego rozwiązania. W tym celu powinien użyć przycisk „reklamacja”, który jest dostępny po otrzymaniu rozwiązania.


System uruchomi okno przejścia w którym użytkownik wypełnia pole Komentarz i klika Zapisz. Operator otrzyma powiadomienie o reklamacji. W panelu zgłoszenia reklamacja będzie widoczna w sekcji Opis i komentarze.

 

Reklamowane zgłoszenia trafia ponownie do realizacji i otrzymuje z powrotem status W trakcie.

 

 Zatwierdzenie rozwiązania

Użytkownik, który otrzymał rozwiązanie zgłoszenia może zatwierdzić poprawność rozwiązania. W tym celu powinien kliknąć na przycisk „Zatwierdź” dostępny na liście akcji.

 

System uruchomi okno przejścia w którym użytkownik wypełnia pole Komentarz i klika Zapisz. Zgłoszenia spowoduje przejście zgłoszenia do statusu zamknięty. W panelu zgłoszenia zatwierdzenie będzie widoczne w sekcji Opis i komentarze


Zamknięcie zgłoszenia

Aby zamknąć zgłoszenie należy wybrać przycisk „Zamknij” z listy akcji.


Zobacz także

System uruchomi okno przejściowe Zamknięcia zgłoszenia. Należy uzupełnić pole Komentarz i wcisnąć Zapisz

 

System zmieni status zgłoszenia na Zamknięty. Komentarz z okna pośredniego Zamknięcia zgłoszenia zostanie zapisany w historii zgłoszenia i będzie widoczny w sekcji opis i komentarze na białym polu. 

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 9 search result(s) for ITIL, RODO.

Page: Przydział komputera wersja (2.x - 6.x) (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane itil rodo
May 31, 2019
Labels: rodo, itil
Page: Przydział komputera (LOG System)
... Dotyczy wersji: 6.3 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane itil rodo
Aug 26, 2019
Labels: rodo, itil
Page: Zgłoszenia w systemie Helpdesk (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane helpdesk zgłoszenia itil rodo
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, rodo, helpdesk, itil
Page: Systemy informatyczne (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane itil rodo katalogusług zasoby
Dec 12, 2018
Labels: zasoby, katalog_usług, rodo, itil
Page: Wprowadzenie do LOG Helpdesk (LOG System)
... Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane katalog usług katalogusług rejestracja helpdesk itil rodo
Dec 18, 2018
Labels: katalog, katalog_usług, rejestracja, rodo, helpdesk ... 2 more labels.
Page: Katalog usług (LOG)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane katalog itil usługi rodo zgloszenia wnioski ... tematycznie formularzy i rejestruje zgłoszenie. Poniżej przykładowy formularz zgłoszenia Formularze ITIL
Nov 05, 2019
Labels: katalog, wnioski, zgloszenia, usługi, rodo ... 1 more labels.
Page: KB-1910- Opis uprawnień grup w Helpdesku. (LOG System)
... w zakładce Administracja > Umowy SLA i reguły biznesowe. Administrator Moduł RODO Checkbox umożliwia wyświetlenie zakładki RODO w szczegółach zgłoszenia. brak Baza wiedzy Nazwa Funkcjonalność Wymagania licencji ...
Oct 08, 2019
Page: Słownik pojęć (LOG System)
... Założenia Artykuł zawiera zbiór pojęć powiązanych z tematyką ITIL oraz ochrony danych osobowych. Nazwa/skrót Opis System informatyczny Zespół ...
Dec 19, 2018
Page: Opis modułów (LOG System)
... Zarządzanie źródłami raportów;  Baza ponad 70 raportów. Zarządzanie raportami Rejestry RODO Zarządzanie rejestrem czynności przetwarzania (procesy biznesowe);  Zarządzanie Ryzykiem;  Analiza ryzyka ...
Nov 05, 2019