Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

LOG System wspiera administratorów systemu informatycznego dostarczając system ewidencjonowania i zarządzania rejestrami systemów informatycznych.

Konfiguracja

Rejestr systemów informatycznych dostępny jest z poziomu konsoli LOG System w perspektywie Zasoby →Systemy informatyczne

Dodanie nowego systemu informatycznego

Aby dodać nowy system informatyczny do rejestru, należy w otwartej zakładce Systemy informatyczne kliknąć w przycisk Utwórz z menu perspektywy Zasoby, a następnie wybrać polecenie Utwórz nowy zasób:

System wywoła menu wprowadzania nowego systemu informatycznego:

Ekran umożliwia wprowadzenie danych dotyczących rejestru przetwarzania.

Nazwa polaWartość/typ pola
Data wprowadzenia do rejestruPole daty
Data ostatniej aktualizacji wpisuPole kalendarz
IkonaPole wyboru. Wybór ikony zasobu
Poziom ryzykaPole wyboru
TypPole wyboru
Nazwa instancjiPole tekstowe.
StatusPole wyboru.
Wpływ na firmęPole wyboru.
OprogramowaniePole tekstowe.
Termin gwarancjiPole wyboru.
Termin zakończenia wsparcia dostawcy (EOL)Pole wyboru.

Za pomocą przycisku + przy polach systemu uprawniony użytkownik może rozwijać słownik systemu o nowe pozycje. Funkcja ta działa we wszystkich zakładkach systemu.

System dostarcza również możliwość dodawania pól rozszerzających i uzupełniających podstawowe informacje.

Dodanie lokalizacji dla systemu informatycznego

Aby powiązać Lokalizację z systemem informatycznym, należy wybrać zakładkę Lokalizację i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwą Lokalizację i wcisnąć OK.

Dodanie reguł bezpieczeństwa dla systemu informatycznego

Aby powiązać Regułę bezpieczeństwa z systemem informatycznym należy wybrać zakładkę Reguły bezpieczeństwa i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwą regułę i wcisnąć OK.

Dodanie dostępów

System dostarcza możliwość ręcznego powiązania dostępu dla danej osoby do wybranej systemu informatycznego.

Zobacz także

Automatyczne wiązanie upoważnień do czynności przetwarzania za pomocą zgłoszenia.

Aby powiązać Upoważnienie z czynnością przetwarzania należy wybrać zakładkę Dostępy i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwe upoważnienie i wcisnąć OK.

Dodanie ról uprawnień

Aby powiązać role uprawnień w systemie do systemu informatycznego, należy wybrać zakładkę Role uprawnień i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwy zbiór danych i wcisnąć OK.

System umożliwia zdefiniowanie Opisu roli, czy dana rola wymaga przetwarzania danych osobowych, definiowania uprawnień, wymaganych upoważnień oraz reguł bezpieczeństwa. 

Dodanie cech dodatkowych

Aby powiązać cechy dodatkowe, która są wykorzystywana w systemie informatycznym, należy wybrać zakładkę cechy dodatkowe i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwą cechę dodatkową i wcisnąć OK.

Dodawanie relacji

Aby powiązać lub zbudować relacje z systemem informatycznym, należy wybrać zakładkę Relacje i za pomocą przycisku Dodaj wybrać z listy właściwą relację i wcisnąć OK.

System uruchomi menu Relacji w którym możemy zdefiniować szczegóły relacji.

  • Pole nazwy: definiowanie nazwy relacji. System umożliwia wybór gotowych relacji z listy lub utworzenie nowej za pomocą przycisku +

  • Pole opis: opis relacji
  • Zasób: wybór zasobu powiązanego relacją
  • Kierunek: wybór kierunku relacji
  • Data powstania relacji: data powstania relacji
  • Data ważności: data końcowa obowiązywania relacji
  • Dostępne zasoby: wybór zasobów powiązanych.

Aby zbudować lub usunąć relację należy wykorzystać przyciski strzałek widoczne w środkowej części menu i zatwierdzić wciskając OK.

Historia zdarzeń 

System dostarcza historię czynności wykonywanych na każdym elemencie rejestru. Aby przejrzeć historię, należy wybrać zakładkę Historia zdarzeń. System wyświetli listę wszystkich czynności wraz ze szczegółami, a zwłaszcza rejestruje czas i osobę dokonującą zmian.

Powiązane zgłoszenia

Dzięki wykorzystaniu integracji z systemem Helpdesk system rejestruje wszystkie zgłoszenia dotyczące danego elementu rejestru w podziale na kategorie i status.

Rozwinięcie menu danego statusu pozwoli na podgląd zgłoszeń po kategoriach i szczegółach zgłoszenia.

Kliknięcie w dane zgłoszenie spowoduje uruchomienie konsoli web i podgląd szczegółów wybranego zgłoszenia.

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for RODO.

Page: Zgłoszenie RODO (LOG System)
... wspierających organizację w implementacji założeń Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r. w zakresie rejestracji incydentów oraz
Oct 17, 2019
Labels: incydent_bezpieczeństwa, naruszenie_ochrony_danych, rodo, uprawnienia, administracja_bezpieczeństwem
Page: Rejestry RODO (LOG System)
... Wstęp Moduł Rejestry RODO umożliwia skuteczne przygotowanie organizacji do realizacji zapisów obowiązującego od 25
Dec 07, 2018
Labels: katalog_usług, rodo
Page: Żądanie dotyczące danych osobowych (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... Wstęp RODO przywraca osobom fizycznym kontrolę nad własnymi danymi osobowymi. Użytkownicy mogą
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, katalog_usług, przetwarzanie_danych, rodo
Page: Odebranie uprawnień do procesu przetwarzania (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... obsługę procesu zmiany/odebrania uprawnień do procesu przetwarzania. Przykładowe zastosowanie: RODO nakłada obowiązek rejestracji procesów przetwarzania w organizacji. Warto również prowadzić
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, upoważnienie_do_procesu_przetwarzania, katalog_usług, rodo
Page: Incydent bezpieczeństwa informacji (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane incydentbezpieczeństwa rodo zgłoszenia
Oct 17, 2019
Labels: incydent_bezpieczeństwa, zgłoszenia, rodo
Page: Naruszenie ochrony danych (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane naruszenieochronydanych rodo zgłoszenia katalogusług
Oct 17, 2019
Labels: naruszenie_ochrony_danych, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Wniosek o udostępnienie danych osobowych (zgłoszenie RODO) (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane wniosekoudostępnieniedanych zgłoszenia rodo katalogusług udostępnieniedanych
Oct 17, 2019
Labels: udostępnienie_danych, zgłoszenia, wniosek_o_udostępnienie_danych, katalog_usług, rodo
Page: Odebranie uprawnień do zbioru danych (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane zbiórdanych katalogusług rodo zgłoszenia
Oct 17, 2019
Labels: zbiór_danych, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Wniosek o szkolenie dla pracowników (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane szkolenie rodo katalogusług zgłoszenia
Oct 17, 2019
Labels: szkolenie, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Wniosek o założenie konta dla nowego pracownika (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane kontodlanowegopracownika zgłoszenia rodo katalogusług
Oct 17, 2019
Labels: konto_dla_nowego_pracownika, zgłoszenia, katalog_usług, rodo