Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia funkcjonalne

Jeśli dane zgłoszenie wymaga akceptacji m.in. przełożonego lub właściwego dla procesu specjalisty, w górnej części ekranu dostępny jest widok panelu akceptacji, na którym użytkownik ma możliwość sprawdzenia na jakim etapie akceptacji znajduje się wniosek i czy otrzymał minimum akceptacyjne (kworum). 

Wnioski w statusie do akceptacji nie mają możliwości wykonania dalszych akcji bez uzyskania decyzji odnośnie wniosku.

Widok panelu akceptacji

Przeczytaj!

(Od wersji 6.5) Konto admin może akceptować wniosek za wszystkich użytkowników w systemie jako konto z najwyższymi uprawnieniami.


Jeśli dany operator posiada takie uprawnienia, wówczas w sekcji Panel akceptacji będzie mógł podjąć decyzję w sprawie wniosku i za pomocą przycisków Zaakceptuj lub Odrzuć. Można tego dokonać zarówno z poziomu szczegółów zgłoszenia:

..oraz z poziomu panelu ekran startowy

Uprawniona osoba może zapoznać się ze szczegółami zgłoszenia klikając w link do zgłoszenia.


W panelu szczegółów zgłoszenia system podpowiada użytkownikowi ile akceptacji potrzebnych jest do zaakceptowania wniosku.

Akceptacja wniosku

Aby zaakceptować wniosek uprawniona osoba klika w przycisk Akceptacja

Po dokonaniu akceptacji wniosek trafia do właściwej grupy funkcyjnej odpowiedzialnej za obsługę wniosku. Akceptacja powoduje przejście do kolejnego statusu w zgłoszeniu i umożliwia podjęcie dalszych akcji w zgłoszeniu. 

Odrzucenie zgłoszenia

Aby odrzucić zgłoszenie uprawniona osoba klika w przycisk Odmowa lub Odrzuć (w zależności od kontekstu).

Użytkownik otrzyma powiadomienie o odrzuceniu wniosku. W panelu zgłoszenia może podejrzeć szczegóły odrzucenia.

Zgłoszenie zostaje automatycznie zamknięte z statusem Odrzucony

Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 9 search result(s) for akceptacje.

Page: Grupy akceptacyjne (CAB) (LOG System)
... wersji: 6.1 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane workflow akceptacje grupy
Nov 07, 2019
Labels: grupy, workflow, akceptacje
Page: Akceptacja profilu osoby (LOG)
... Wstęp W tej sekcji opisano akceptację profilu osoby w LOG Helpdesk. Założenie funkcjonalne Tworząc profil osoby ...
May 22, 2020
Page: Rola - Inspektor Ochrony Danych (LOG System)
... przetwarzania https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37852173 Prowadzenie rejestru zagrożeń https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37851842 Analiza i szacowanie ryzyk Akceptacje i merytoryczna ocena wniosków o uprawnienia https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37851867 Dodawanie artykułów do ...
Mar 08, 2019
Page: Złożenie wniosku o urlop w systemie Helpdesk (LOG System)
... Do każdego użytkownika należy wyznaczyć przełożonego który będzie odpowiedzialny za akceptację lub odrzucenie składanych wniosków urlopowych. W tym celu w widoku ...
Dec 24, 2018
Labels: kalendarz, urlopy
Page: Podstawowe akcje w workflow (LOG)
... Id="CustomViewAction" Name="Modal/CreateIssue"/> DecisionAction Akcja odpowiedzialna jest za akceptację grupy CAB. Przykłady użycia: Na wnioskach o nowy sprzęt dla ...
Jun 15, 2020
Page: LOG i LOG Helpdesk - 6.7 (LOG)
... akceptacyjny, osoby nie biorące udziału w akceptacji tylko w zakładce "Akceptacje" <%@ Control Language="C#" Inherits="System.Web.Mvc.ViewUserControl<Helpdesk.Models.Decisions.GroupDecisionsModel>" %> <% if(Model != null) { %> <div id ...
Jun 08, 2020
Page: Dostępne akcje w systemie 2.0 (LOG)
... Walidacja na pola w Helpdesk DecisionAction Akcja odpowiedzialna jest za akceptację grupy CAB. <Action Id="DecisionAction" Group="Supervisor (CAB)" ContinueAfterRejection="True ...
Jun 05, 2020
Labels: workflow, zgłoszenia, helpdesk, opis
Page: Dodawanie nowego dokumentu do bazy wiedzy (LOG System)
... powinien zostać zaakceptowany lub odrzucony, np. przez operatora odpowiedzialnego za akceptację wpisów. W przeciwnym razie wpis pozostanie na poziomie Administracyjnym i ...
Dec 19, 2018
Labels: zgłoszenia, katalog_usług, baza_wiedzy
Page: P-8.3-1 - Procedura obsługi incydentów (LOG)
... termin SLA, Klient zostanie o tym poinformowany i poproszony o akceptację takiej sytuacji. W chwili wydania wersji założone zgłoszenie otrzymuje status ...
Feb 04, 2020