Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

W tej sekcji opisano metodę rejestrowania zgłoszenia szkolenie dla pracowników poprzez Katalog usług na portalu samoobsługowym.

Założenia funkcjonalne

1. Aby zarejestrować nowe zgłoszenie rejestrowania zgłoszenia szkolenie dla pracowników należy zalogować się do systemu.

Rejestracja poprzez e-mail

System umożliwia również rejestrację wniosku poprzez email. Szczegóły znajdziesz tutaj.

 1. Po zalogowaniu do systemu należy uruchomić katalog usług za pomocą przycisku +.
 2. Kliknięcie spowoduje uruchomienie Katalogu usług w którym należy wybrać kafelek grupujący zgłoszenia RODO, a następnie wybrać szablon rejestrowania zgłoszenia szkolenie dla pracowników i uruchomić formularz za pomocą kliknięcia w jego nazwę.
 3. System uruchomi formularz zgłoszenia szkolenie dla pracowników, w którym należy uzupełnić właściwe pola.

  Pola obowiązkowe

  Każde pole oznaczone symbolem * jest polem obowiązkowym.

  4. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane po kliknięciu przycisku Zapisz.

  Dodawanie załączników

  Instrukcja dodawania załączników jest dostępna tutaj.

  Dodawanie zasobów

  Instrukcja dodawania zasobów jest dostępna tutaj.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 5 search result(s) for Szkolenie dla pracowników.

Page: Wniosek o szkolenie dla pracowników (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... oferuje gotowy przepływ mający na celu obsługę procesu szkolenie dla pracowników. Przykładowe zastosowanie: System umożliwia rejestrowanie wniosków o szkolenia dla pracowników, pozwala utworzyć repozytorium informacji o tym którzy pracownicy odbyli szkolenie
Oct 17, 2019
Labels: szkolenie, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Specyfikacja procesu Szkolenie dla pracowników (LOG System)
... Akceptujący np. przełożony Lista i zawartość formularzy zgłoszeń Formularz wejściowy: Szkolenie dla pracowników https://dokumentacja.logsystem.pl/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknownattachment?locale=plPL&version=2 Etykieta pola: Wartość Pola: Widoczność Uwagi: Tytuł: Szkolenie dla pracowników Wszystkie pola w formularzu widoczne dla uprawnionych ...
May 31, 2019
Page: Szkolenie dla pracowników wersja (2.x - 6.x) (LOG System)
... Schemat procesu Proces szkolenie dla pracowników został zbudowany w narzędziu wg następującego schematu: OCHRONA DANYCH.png @self ...
May 31, 2019
Labels: workflow, rodo
Page: Katalog usług (LOG System)
... umożliwia skierowanie do Helpdesk wniosku o udostępnienie danych. Wniosek o szkolenie dla pracowników https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37850583 Proces umożliwia skierowanie do Helpdesk informacji odnośnie planowanych szkoleń ... ...
Nov 05, 2019
Labels: katalog, wnioski, zgloszenia, usługi, rodo ... 1 more labels.
Page: Rejestr szkoleń (LOG System)
... inspektora ochrony danych dostarczając system ewidencjonowania i zarządzania rejestrami szkoleń pracowników. Konfiguracja Rejestr szkoleń pracowników dostępny jest z poziomu konsoli LOG System w perspektywie Zasoby ... ...
Dec 21, 2018
Labels: szkolenia, rejestr, rodo