Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Ta sekcja opisuje sposób korzystania z konsoli LOG System dla uprawnionego użytkownika.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for konsola.

Page: Logowanie do systemu konsolą LOG System (LOG System)
... Założenia LOG System – Konsola Administracyjna umożliwia podłączenie się do wybranego Serwera Aplikacji. Podczas każdorazowego
Dec 21, 2018
Labels: logowanie, konsola, konfiguracja
Page: Instalacja Konsoli Administracyjnej na komputerze operatora systemu (LOG System)
... 17:26:1.png 4. Instalacja "Niestandardowa" Należy pozostawić składnik  Konsola. Pozostałe należy odznaczyć:   image2018711 17:26:30.png 5. Konfiguracja ...
Dec 18, 2018
Labels: konsola, instalacja
Page: Włączanie/wyłączanie powiadomień konsoli (LOG)
... zostały utworzone prze innych użytkowników. W przypadku zaznaczenia obydwóch parametrów  konsola będzie wyświetlała wszystkie powiadomienia. W przypadku gdy nie zostanie zaznaczony
Dec 27, 2018
Labels: konsola, konfiguracja, powiadomienia
Page: Szybkie przełączanie między instancjami LOG System (LOG)
... się przycisk z nazwą serwera, do którego aktualnie podłączona jest konsola. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych instancji. Po
Dec 27, 2018
Labels: konsola, konfiguracja, administracja
Page: Logowanie do systemu Helpdesk z konsoli LOG Sysyem (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane logowanie konsola konfiguracja
Dec 21, 2018
Labels: logowanie, konsola, konfiguracja
Page: Uruchamianie konsoli LOG System z poziomu Helpdesk (LOG System)
... będą zasoby podpięte do zgłoszenia.  image20181210135259.png Uruchamianie połączenia z konsolą Aby uruchomić połączenie z konsolą należy wybrać ikonę image201812101483.png znajdującą się po lewej stronie ...
Dec 27, 2018
Labels: zdalna_pomoc, helpdesk
Page: Role - Administrator bezpieczeństwa systemu (LOG System)
... za obszar bezpieczeństwa systemu. Zadania podstawowe Zarządzanie upoważnieniami w systemie  Konsola https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586563, Helpdesk Zarządzanie użytkownikami w systemie Konsola, Helpdesk https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37849257 Zarządzanie Grupami w systemie  Analiza logów systemowych https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37851405 ...
Dec 10, 2018
Page: Rola - Administrator Systemu (LOG)
... System.  Zadania podstawowe Instalacja https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/InstalacjaSerweraorazKonsoliAdministracyjnej i podstawowa konfiguracja systemu https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Konfiguracja  Konsola Instalacja https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=33488921 i podstawowa konfiguracja systemu https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/KonfiguracjaLOGHelpdesk Helpdesk Instalacja agentów ...
Nov 22, 2019
Page: Architektura systemu LOG (LOG)
... lub inny interfejs sieciowy pozwalający na przesył danych do serwera   Konsola aplikacji Konsola aplikacji jest narzędziem dającym dostęp do informacji przetwarzanych przez system ... ...
Dec 05, 2019
Page: Wymagane porty LOG oraz LOG Helpdesk (LOG)
... LOG Helpdesk → LOG 8001 Port komunikacji LOG Helpdesk z LOG Konsola → LOG 8000, 8001 Porty wymagane do podłączenia z Konsolą LOG LOG → Wszystkie komputery z agentem LOG 8004 Port opcjonalny ...
Nov 21, 2019