Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Ta sekcja opisuje sposób korzystania z konsoli LOG System dla uprawnionego użytkownika.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for konsola.

Page: Logowanie do systemu konsolą LOG System (LOG System)
... Założenia LOG System – Konsola Administracyjna umożliwia podłączenie się do wybranego Serwera Aplikacji. Podczas każdorazowego
Dec 21, 2018
Labels: logowanie, konsola, konfiguracja
Page: Instalacja Konsoli Administracyjnej na komputerze operatora systemu (LOG System)
... 17:26:1.png 4. Instalacja "Niestandardowa" Należy pozostawić składnik  Konsola. Pozostałe należy odznaczyć:   image2018711 17:26:30.png 5. Konfiguracja ...
Dec 18, 2018
Labels: konsola, instalacja
Page: Włączanie/wyłączanie powiadomień konsoli (LOG System)
... zostały utworzone prze innych użytkowników. W przypadku zaznaczenia obydwóch parametrów  konsola będzie wyświetlała wszystkie powiadomienia. W przypadku gdy nie zostanie zaznaczony
Dec 27, 2018
Labels: konsola, konfiguracja, powiadomienia
Page: Szybkie przełączanie między instancjami LOG System (LOG System)
... się przycisk z nazwą serwera, do którego aktualnie podłączona jest konsola. Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych instancji. Po
Dec 27, 2018
Labels: konsola, konfiguracja, administracja
Page: Logowanie do systemu Helpdesk z konsoli LOG Sysyem (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane logowanie konsola konfiguracja
Dec 21, 2018
Labels: logowanie, konsola, konfiguracja
Page: Uruchamianie konsoli LOG System z poziomu Helpdesk (LOG System)
... będą zasoby podpięte do zgłoszenia.  image20181210135259.png Uruchamianie połączenia z konsolą Aby uruchomić połączenie z konsolą należy wybrać ikonę image201812101483.png znajdującą się po lewej stronie ...
Dec 27, 2018
Labels: zdalna_pomoc, helpdesk
Page: Role - Administrator bezpieczeństwa systemu (LOG System)
... za obszar bezpieczeństwa systemu. Zadania podstawowe Zarządzanie upoważnieniami w systemie  Konsola https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35586563, Helpdesk Zarządzanie użytkownikami w systemie Konsola, Helpdesk https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37849257 Zarządzanie Grupami w systemie  Analiza logów systemowych https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37851405 ...
Dec 10, 2018
Page: Rola - Administrator Systemu (LOG System)
... System.  Zadania podstawowe Instalacja https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/InstalacjaSerweraorazKonsoliAdministracyjnej i podstawowa konfiguracja systemu https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Konfiguracja  Konsola Instalacja https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=33488921 i podstawowa konfiguracja systemu https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/KonfiguracjaLOGHelpdesk Helpdesk Instalacja agentów ...
Jan 04, 2019
Page: Specyfikacja techniczna workflow (LOG System)
... związanego z całą obsługą zgłoszeń(w przypadku braku integracji z konsolą), tasks.xml dla workflow związanego z obsługą zadań, kbitems.xml  dla workflow ...
Oct 17, 2019
Labels: workflow, zgłoszenia, helpdesk, opis
Page: Architektura systemu LOG System (LOG System)
... lub inny interfejs sieciowy pozwalający na przesył danych do serwera   Konsola aplikacji Konsola aplikacji jest narzędziem dającym dostęp do informacji przetwarzanych przez system ... ...
Dec 07, 2018