Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

W tej sekcji opisano metodę rejestrowania zgłoszenia zmiany/odebrania uprawnień do procesu przetwarzania poprzez Katalog usług na portalu samoobsługowym.

Założenia funkcjonalne


1. Aby zarejestrować nowe zgłoszenie zmiany/odebrania uprawnień do procesu przetwarzania należy zalogować się do systemu.

Rejestracja poprzez e-mail

System umożliwia również rejestrację wniosku poprzez email. Szczegóły znajdziesz tutaj.

 1. Po zalogowaniu do systemu należy uruchomić katalog usług za pomocą przycisku +Dodaj sprawę.
 2. Kliknięcie spowoduje uruchomienie Katalogu usług w którym należy wybrać kafelek grupujący zgłoszenia Administracja Bezpieczeństwem Informacji, a następnie wybrać szablon zgłoszenia zmiany/odebrania uprawnień do procesu przetwarzania i uruchomić formularz za pomocą przycisku Utwórz.
 3. System uruchomi formularz zgłoszenia zmiany/odebrania uprawnień do procesu przetwarzania, w którym należy uzupełnić właściwe pola.

  Pola obowiązkowe

  Każde pole oznaczone symbolem * jest polem obowiązkowym.

  4. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane po kliknięciu przycisku Zapisz.

  Dodawanie załączników

  Instrukcja dodawania załączników jest dostępna tutaj.

  Dodawanie zasobów

  Instrukcja dodawania zasobów jest dostępna tutaj.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 4 search result(s) for upoważnienie do procesu przetwarzania.

Page: Specyfikacja procesu nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania (LOG System)
... w ramach usługi Administracja bezpieczeństwa informacji Typ zgłoszenia: Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania Nazwa procesu: Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania Szablon procesu: SERVICE REQUEST Opis procesu Wybierz ...
May 31, 2019
Page: Rejestr czynności przetwarzania (LOG System)
... wiązanie upoważnień do czynności przetwarzania za pomocą zgłoszenia. Aby powiązać Upoważnienie z czynnością przetwarzania należy wybrać zakładkę Upoważnienia i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać ... image201812493645.png Dodanie nowej czynności ...
Dec 12, 2018
Labels: rodo
Page: Słownik pojęć (LOG System)
... jednostki organizacyjnej w zakresie wskazanym w upoważnieniu (rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzi IOD). Użytkownik systemu Osoba upoważniona do bezpośredniego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym. Administrator ...
Dec 19, 2018
Page: Rejestr zbiorów danych (LOG System)
... wiązanie upoważnień do zbiorów danych za pomocą zgłoszenia. Aby powiązać Upoważnienie ze zbiorem danych, należy wybrać zakładkę Upoważnienia i za pomocą ... nowego zbioru danych. Nazwa pola Wartość/typ pola Data wprowadzenia ...
Dec 21, 2018
Labels: zbiór_danych, rejestr, rodo