Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

W tej sekcji opisano metodę rejestrowania zgłoszenia odebrania uprawnień do procesu przetwarzania poprzez zakładkę Zasoby na portalu samoobsługowym.

Założenia funkcjonalne


1. Aby zarejestrować nowe zgłoszenie odebrania uprawnień do czynności przetwarzania należy zalogować się do systemu.

Rejestracja poprzez e-mail

System umożliwia również rejestrację wniosku poprzez email. Szczegóły znajdziesz tutaj.

  1. Po zalogowaniu do systemu należy przejść do zakładki Zasoby → Procesy biznesowe.
  2. Na górnej belce wybieramy pracownika, któremu chcemy odebrać upoważnienia do procesów biznesowych, następnie na liście poniżej zaznaczamy procesy, które chcę odebrać wcześniej wybranemu pracownikowi i kliknąć w Cofnij upoważnienie

    Dodawanie załączników

    Instrukcja dodawania załączników jest dostępna tutaj.

    Dodawanie zasobów

    Instrukcja dodawania zasobów jest dostępna tutaj.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 4 search result(s) for upoważnienie do procesu przetwarzania.

Page: Specyfikacja procesu nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania (LOG System)
... w ramach usługi Administracja bezpieczeństwa informacji Typ zgłoszenia: Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania Nazwa procesu: Nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania Szablon procesu: SERVICE REQUEST Opis procesu Wybierz ...
May 31, 2019
Page: Rejestr czynności przetwarzania (LOG System)
... wiązanie upoważnień do czynności przetwarzania za pomocą zgłoszenia. Aby powiązać Upoważnienie z czynnością przetwarzania należy wybrać zakładkę Upoważnienia i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać ... image201812493645.png Dodanie nowej czynności ...
Dec 12, 2018
Labels: rodo
Page: Słownik pojęć (LOG System)
... jednostki organizacyjnej w zakresie wskazanym w upoważnieniu (rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzi IOD). Użytkownik systemu Osoba upoważniona do bezpośredniego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym. Administrator ...
Dec 19, 2018
Page: Rejestr zbiorów danych (LOG System)
... wiązanie upoważnień do zbiorów danych za pomocą zgłoszenia. Aby powiązać Upoważnienie ze zbiorem danych, należy wybrać zakładkę Upoważnienia i za pomocą ... nowego zbioru danych. Nazwa pola Wartość/typ pola Data wprowadzenia ...
Dec 21, 2018
Labels: zbiór_danych, rejestr, rodo