Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

W tej sekcji opisano metodę rejestrowania zgłoszenia zbioru danych poprzez Katalog usług na portalu samoobsługowym.

Założenia funkcjonalne

1. Aby zarejestrować nowe zgłoszenie zbioru danych należy zalogować się do systemu.

Rejestracja poprzez e-mail

System umożliwia również rejestrację wniosku poprzez email. Szczegóły znajdziesz tutaj.

 1. Po zalogowaniu do systemu należy uruchomić katalog usług za pomocą przycisku +Dodaj sprawę.
 2. Kliknięcie spowoduje uruchomienie Katalogu usług w którym należy wybrać kafelek grupujący zgłoszenia RODO, a następnie wybrać szablon Wniosek o rejestrację nowego zbioru danych za pomocą kliknięcia w jego nazwę.
 3. System uruchomi formularz zgłoszenie  zbioru danych w którym należy uzupełnić właściwe pola.

  Pola obowiązkowe

  Każde pole oznaczone symbolem * jest polem obowiązkowym.

  4. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane po kliknięciu przycisku Zapisz.

  Dodawanie załączników

  Instrukcja dodawania załączników jest dostępna tutaj.

  Dodawanie zasobów

  Instrukcja dodawania zasobów jest dostępna tutaj.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for zbiór danych.

Page: Zbiory danych (LOG System)
... Zasób typu Zbiory danych pozwala zdefiniować Zbiory danych funkcjonujące w organizacji. Zbiór danych to taki zbiór informacji który spełnia następujące przesłanki: zawiera dane osobowe, ma określoną ... ...
Dec 12, 2018
Labels: zasoby, katalog_usług, rodo
Page: Wniosek o rejestrację nowego zbioru danych (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... danych według określonego kryterium. Żeby jakikolwiek zestaw danych zaklasyfikować jako zbiór w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, wystarczające jest kryterium umożliwiające odnalezienie danych osobowych w zestawie. Możliwość wyszukania według ...
Oct 17, 2019
Labels: zbiór_danych, zgłoszenia, katalog_usług, zgłoszenie_zbioru_danych, rodo
Page: Rejestr zbiorów danych (LOG System)
... Zbiory danych image2018124114423.pngDodanie nowego zbioru danych Aby dodać nowy zbiór danych rejestru, należy w otwartej zakładce Zbiory danych kliknąć w przycisk Utwórz z menu perspektywy Zasoby, a następnie wybrać ...
Dec 21, 2018
Labels: zbiór_danych, rejestr, rodo
Page: Specyfikacja procesu zgłoszenie zbioru danych (LOG System)
... zbierania danych:      Kategorie danych w zbiorze:      Opis podstawy prawnej przetwarzania danych:      Opis podstawy prawnej transferu danych poza UE:      Data rozpoczęcia zbierania danych:      Data zakończenia zbierania danych:      Zbiór zawiera dane wrażliwe:      Szacowana ...
May 31, 2019
Page: Systemy informatyczne (LOG System)
... Informatyczne pozwala zdefiniować Systemy Informatyczne funkcjonujące w organizacji. System informatyczny to zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. 20181126 140035LOG System 6.1.50 RC.png Status ...
Dec 12, 2018
Labels: zasoby, katalog_usług, rodo, itil
Page: Tworzenie raportów - dokumentacja (LOG)
... Dostępne dokumenty Poniższa lista plików stanowi zbiór dokumentów pozwalających na tworzenie źródeł danych raportów w programie LOG System. Po pobraniu pliku chm może ...
Dec 27, 2018
Labels: raport, konfiguracja
Page: Słownik pojęć (LOG System)
... r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Zbiór danych osobowych Każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym ...
Dec 19, 2018
Page: Rejestr czynności przetwarzania (LOG System)
... właściwy system informatyczny i wcisnąć OK. image2018124104821.png Dodanie zbioru danych Aby powiązać zbiór danych, który jest wykorzystywany w danym procesie (czynności przetwarzania), należy wybrać ... ...
Dec 12, 2018
Labels: rodo
Page: Wymagania serwera aplikacji (LOG)
... 3.5 oraz 4.7.2 lub nowszy zainstalowany IIS (Internet Information Services – zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows) w wersji 7.0 ...
Jan 21, 2020
Page: Rejestr systemów informatycznych (LOG System)
... uprawnień i za pomocą przycisku Dodaj  wybrać z listy właściwy zbiór danych i wcisnąć OK. image20181211102622.png System umożliwia zdefiniowanie Opisu roli ... ...
Dec 11, 2018
Labels: rejestr, rodo