Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

W tej sekcji opisano metodę rejestrowania incydentów bezpieczeństwa informacji poprzez Katalog usług na portalu samoobsługowym. 

Założenia funkcjonalne

1. Aby zarejestrować nowy incydent bezpieczeństwa informacji należy zalogować się do systemu.

Rejestracja poprzez e-mail

System umożliwia również rejestrację incydentu poprzez email. Szczegóły znajdziesz tutaj.

 1. Po zalogowaniu do systemu należy uruchomić katalog usług za pomocą przycisku +.
 2. Kliknięcie spowoduje uruchomienie Katalogu usług w którym należy wybrać kafelek grupujący zgłoszenia RODO, a następnie wybrać szablon Zgłoszenie incydentu bezpieczeństwa informacji za pomocą przycisku w jego nazwę.
 3. System uruchomi formularz zgłoszenie incydentu bezpieczeństwa informacji w którym należy uzupełnić właściwe pola.

  Pola obowiązkowe

  Każde pole oznaczone symbolem * jest polem obowiązkowym.


 4. Incydent bezpieczeństwa zostanie zarejestrowany po kliknięciu przycisku Zapisz.

  Dodawanie załączników

  Instrukcja dodawania załączników jest dostępna tutaj.

  Dodawanie zasobów

  Instrukcja dodawania zasobów jest dostępna tutaj.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for incydent bezpieczeństwa.

Page: Incydent bezpieczeństwa informacji (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... Wstęp Incydent bezpieczeństwa to zdarzenie lub seria zdarzeń, które bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu organizacji przede ...
Oct 17, 2019
Labels: incydent_bezpieczeństwa, zgłoszenia, rodo
Page: Specyfikacja procesu incydent bezpieczeństwa informacji (LOG System)
... LOG System zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy. Proces Incydent bezpieczeństwa informacji Opis zgłoszeń w ramach usługi Administracja bezpieczeństwa informacji Typ zgłoszenia: Incydent bezpieczeństwa informacji Nazwa procesu: Incydent bezpieczeństwa informacji ...
May 31, 2019
Page: Incydent bezpieczeństwa informacji wersja (2.x - 6.x) (LOG System)
... Schemat procesu Proces incydent bezpieczeństwa informacji został zbudowany w narzędziu wg następującego schematu: OCHRONA DANYCH.png ...
May 31, 2019
Labels: workflow, rodo
Page: Rejestr incydentów bezpieczeństwa (LOG System)
... Wstęp  System dostarcza wygodny w obsłudze rejestr incydentów bezpieczeństwa. Incydent bezpieczeństwa to zdarzenie lub seria zdarzeń, które bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu w organizacji ... Przykładowe zastosowanie: zarejestrowany użytkownik zauważył niepokojące zdarzenie, które może stanowić ...
Dec 21, 2018
Labels: incydent_bezpieczeństwa, rejestr, rodo
Page: Obsługa incydentów bezpieczeństwa (LOG System)
... lub numer zgłoszenia powoduje przejście do widoku szczegółów zgłoszenia. Incydent bezpieczeństwa informacji dostępny jest na liście zgłoszeń Otwartych. Zarejestrowane zgłoszenie otrzymuje ... Założenia Po zarejestrowaniu incydentu ...
Dec 27, 2018
Labels: incydent_bezpieczeństwa, katalog_usług, rodo
Page: Naruszenie ochrony danych (zgłoszenia RODO) (LOG System)
... Wstęp  Naruszenie ochrony danych to szczególny przypadek incydentu bezpieczeństwa informacji, zgłaszany w przypadku gdy nastąpiło podejrzenie naruszenie ochrony danych ...
Oct 17, 2019
Labels: naruszenie_ochrony_danych, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Dokumentacja LOG i LOG Helpdesk (LOG)
... firmy Korzystasz z usług świadczonych przez IT? Chcesz zgłosić wniosek lub incydent bezpieczeństwa informacji? zobacz więcej https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/RolaPracownikfirmy Powiązane tematy white13.png Inspektor Ochrony ... ...
Nov 21, 2019
Page: Lista kontrolna realizacji zgłoszenia (LOG System)
... należy otworzyć okno edycji klikając przycisk Edytuj: 20181204 141523#364 Incydent bezpieczeństwa informacji Helpdesk – Opera.png Otrzymamy okno edycji listy czynności: 20181204 141652 ...
Dec 27, 2018
Labels: zgłoszenie, helpdesk
Page: Obsługa zgłoszenia naruszenie ochrony danych (LOG System)
... umożliwia uruchomienie z poziomu formularza zgłoszenia naruszenia danych wywołanie incydentu bezpieczeństwa informacji. W tym celu należy wybrać przycisk Zgłoś incydent bezpieczeństwa informacji.  image2018121017743.png  System uruchomi formularz Zgłoszenia Incydentu bezpieczeństwa informacji ...
Dec 27, 2018
Labels: naruszenie_ochrony_danych, katalog_usług, rodo
Page: Katalog usług (LOG)
... z innego komputera 20191104 115807#132 Raport PUODO Helpdesk – Opera.png Incydent z logowaniem https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Rejestrowanieincydentu Proces umożliwia skierowanie do Helpdesk incydentu z ...
Nov 05, 2019
Labels: katalog, wnioski, zgloszenia, usługi, rodo ... 1 more labels.