Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp 

Naruszenie ochrony danych to szczególny przypadek incydentu bezpieczeństwa informacji, zgłaszany w przypadku gdy nastąpiło podejrzenie naruszenie ochrony danych. Naruszenie ochrony danych posiada inną ścieżkę obsługi niż incydent bezpieczeństwa i pozwala na powiadomienie administratora danych osobowych, organu nadzorczego oraz opracowanie ścieżki powiadomienia podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie że nastąpiło naruszenie ochrony danych.

Przykładowe zastosowanie: zarejestrowany użytkownik zauważył zdarzenie, które może stanowić naruszenie ochrony danych. W tym celu rejestruje zgłoszenie poprzez portal samoobsługowy.
Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 9 search result(s) for Naruszenie ochrony danych.

Page: Specyfikacja procesu naruszenie ochrony danych (LOG System)
... użytkownicy  Realizujący – IOD Lista i zawartość formularzy zgłoszeń Formularz wejściowy: naruszenie ochrony danych  https://dokumentacja.logsystem.pl/plugins/servlet/confluence/placeholder/unknownattachment?locale=plPL&version=2 Etykieta pola: Wartość Pola: Widoczność Uwagi: Tytuł: Naruszenie ochrony danych Wszystkie pola w formularzu widoczne dla wszystkich ...
May 31, 2019
Labels: naruszenie_ochrony_danych, rodo
Page: Obsługa zgłoszenia naruszenie ochrony danych (LOG System)
... Założenia Po zarejestrowaniu zgłoszenia naruszenia ochrony danych będzie ono dostępne na panelu zgłoszeń. Rejestracja naruszenia ochrony danych https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/Rejestracjanaruszeniaochronydanych Proces obsługi zgłoszenia Naruszenie ochrony danych dostępne jest na liście zgłoszeń Otwartych.   image20181210164916.pn ...
Dec 27, 2018
Labels: naruszenie_ochrony_danych, katalog_usług, rodo
Page: Rejestr naruszeń ochrony danych (LOG System)
... Wstęp  System dostarcza wygodny w obsłudze rejestr naruszeń ochrony danych. Naruszenie ochrony danych to szczególny przypadek incydentu bezpieczeństwa informacji, zgłaszany w przypadku gdy nastąpiło ... odnajdujemy kolumnę Kategoria. W wyszukiwarce wpisujemy nazwę wyszukiwanego elementu np. ...
Dec 21, 2018
Labels: naruszenie_ochrony_danych, katalog_usług, rodo
Page: Rejestracja naruszenia ochrony danych (LOG System)
... Wstęp W tej sekcji opisano metodę rejestrowania naruszenia ochrony danych poprzez Katalog usług na portalu samoobsługowym. Założenia funkcjonalne 1. Aby ...
Oct 17, 2019
Labels: naruszenie_ochrony_danych, zgłoszenia, katalog_usług, rodo
Page: Naruszenie ochrony danych wersja (2.x - 6.x) (LOG System)
... Schemat procesu Proces naruszenia danych osobowych został zbudowany w narzędziu wg następującego schematu: OCHRONA DANYCH.png ...
May 31, 2019
Labels: workflow, rodo
Page: Zgłoszenie RODO (LOG System)
... genetyczne/dane biometryczne/dane dotyczące zdrowia). •    Pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych. •    Obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych. •    Podejścia opartego na ryzyku – im mniej potencjalnych zagrożeń dla danych ... ...
Oct 17, 2019
Labels: incydent_bezpieczeństwa, naruszenie_ochrony_danych, rodo, uprawnienia, administracja_bezpieczeństwem
Page: Słownik pojęć (LOG System)
... przynajmniej jednego działu firmy. niska pozostałe zdarzenia związane z bezpieczeństwem. Naruszenie ochrony danych Naruszenie ochrony danych to szczególny przypadek incydentu bezpieczeństwa informacji, zgłaszany w przypadku gdy nastąpiło ... w zakresie wskazanym w upoważnieniu (rejestr osób upoważnionych do przetwarzania ...
Dec 19, 2018
Page: Specyfikacja procesu incydent bezpieczeństwa informacji (LOG System)
... Otwarty Rozwiąż T T Rozwiązany Brak IOD Zgłaszający, IOD       Zgłoś naruszenie ochrony danych T N     IOD   System uruchomi formatkę naruszenia ochrony danych. Utworzony incydent zostanie powiązany z naruszeniem ochrony danych. Rozwiązany ...
May 31, 2019
Page: Analiza ryzyk (LOG)
... ściśle powiązany z modułem zgłoszeń. W zgłoszeniach Incydent bezpieczeństwa oraz Naruszenie Ochrony Danych odkryte są pola Zagrożenie powiązane z procesem zarządzania ryzykiem. image201812712756.pn ... z trendem. Zakładka dostarcza informacji do dokonywania oceny skutków dla ...
May 28, 2020
Labels: analiza_ryzyka, rodo