Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający.

FunkcjaWynik
Możliwość dodawania pozycji słownikowych związanych z zagrożeniami, z perspektywy 'Konfiguracja', po przejściu do 'Słowniki' > 'Ogólne' > 'Zagrożenia', za pomocą przycisku 'Dodaj' umieszczonego w sekcji 'Pozycje słownikowe'.
Możliwość dodawania potencjalnych zagrożeń dla wybranych zasobów, z perspektywy 'Analiza ryzyk', za pomocą przycisku 'Nowe' w sekcji 'Ryzyko'.
Możliwość dodawania potencjalnych zagrożeń dla wybranych zasobów, z perspektywy 'Analiza ryzyk', za pomocą przycisku 'Dodaj zagrożenie', znajdującego się po prawej stronie od tabeli zagrożonych zasobów.
Możliwość stopniowania aktualnego poziomu zagrożenia, z perspektywy 'Analiza ryzyk', w odpowiedniej kolumnie.
Możliwość nadawania prawdopodobieństwa wystąpienia danym zagrożeniom, z perspektywy 'Analiza ryzyk', w odpowiedniej kolumnie.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for testy funkcjonalne.

Page: Testy funkcjonalne (LOG System)
Wstęp Ta sekcja obejmuje opis testów dla systemu umożliwiających wypróbowanie jego funkcjonalności. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane test funkcja testyfunkcjonalne
Dec 27, 2018
Labels: test, testy_funkcjonalne, funkcja
Page: Testy automatyzacji pracy (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zarządzania raportami (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy monitoringu użytkowników (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Jan 18, 2019
Labels: test, funkcja
Page: Testy CMDB (Zarządzanie zasobami) (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zdalnego zarządzania (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy Helpdesk Standard (ITSM) (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Aug 27, 2019
Labels: test, funkcja
Page: Testy Helpdesk Professional (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja, helpdesk
Page: Testy monitoringu ekranów (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zarządzania nośnikami danych (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja