Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataWstęp

Katalog usług zawiera uporządkowaną strukturę formularzy zgłoszeń w organizacji. Katalog usług dostępny jest z poziomu portalu samoobsługowego. Formularze podzielone są tematycznie w tzw. Kafelki.

Zgłaszanie poprzez katalog

Aby dokonać rejestracji zgłoszenia poprzez katalog usług, należy wybrać przycisk "+". 

Kliknięcie w przycisk spowoduje rozwinięcie menu Katalogu usług. 

Ze względu zdefiniowane uprawnienia nie wszystkie kafelki lub formularze zgłoszeń są dostępne dla każdego użytkownika.

Użytkownik wybiera jeden z przygotowanych tematycznie formularzy i rejestruje zgłoszenie.

Poniżej przykładowy formularz zgłoszenia

Formularze ITIL

System zawiera domyślnie zestaw formularzy służących do obsługi procesów ITIL. Formularze pogrupowane są tematycznie po typach spraw ("kafelkach").


UsługaProcesOpis

Wniosek o archiwizację danych z komputeraProces umożliwia zgłoszenie wniosku o archiwizację danych ze Swojego komputera
Wniosek o przywrócenie danych z kopii zapasowejProces umożliwia zgłoszenie wniosku o przywrócenie kopii zapasowej na Swoim komputerze
Skopiowanie danych z innego komputera / pracownikaProces umożliwia zgłoszenie prośby o skopiowanie danych z innego komputeraIncydent z logowaniemProces umożliwia skierowanie do Helpdesk incydentu z logowaniem
Incydent z pocztąProces umożliwia skierowanie do Helpdesk incydentu z pocztą
Incydent z oprogramowaniemProces umożliwia skierowanie do Helpdesk incydentu z oprogramowaniem
Incydent ze sprzętem komputerowymProces umożliwia skierowanie do Helpdesk incydentu ze sprzętem komputerowym
Incydent z drukowaniemProces umożliwia skierowanie do Helpdesk incydentu z drukowaniem
Incydent z sieciąProces umożliwia skierowanie do Helpdesk incydentu z siecią
Incydent z telefonemProces umożliwia skierowanie do Helpdesk incydentu z telefonem

Założenie konta domenowegoProces umożliwia zgłoszenie wniosku o założenie konta domenowego
Zablokowanie konta domenowegoProces umożliwia zgłoszenie wniosku o założenie konta sieciowego
Założenie konta w SAPProces umożliwia zgłoszenie wniosku o konta w SAP
Nadania uprawnień lokalnego administratora komputera dla kontaProces umożliwia zgłoszenie wniosku o nadanie uprawnień lokalnego administratora na danym komputerze

Zwiększenie pojemności skrzynki pocztowejProces umożliwia zgłoszenie wniosku o powiększenie pojemności skrzynki pocztowej
Konfiguracja skrzynki pocztowej na telefonieProces umożliwia zgłoszenie wniosku o konfigurację skrzynki pocztowej na telefonie przez IT
Dostęp do skrzynki pocztowej innego pracownikaProces umożliwia zgłoszenie wniosku o dostęp do skrzynki pocztowej innego pracownika
Przekierowanie poczty na innego pracownikaProces umożliwia zgłoszenie wniosku o przekierowanie poczty do innego pracownika

ProblemProces umożliwia zgłoszenie nieznanej przyczyna jednego lub wielu incydentów. Posiada też specjalne pole o nazwie:
  • Znany błąd zdefiniowany jako incydent lub problem, którego przyczyna wystąpienia jest znana i dla którego została zidentyfikowana tymczasowa, zastępcza droga postępowania (work-around) lub trwałe rozwiązanie.

Wniosek o dostęp do WiFiProces umożliwia zgłoszenie wniosek o dostęp do WiFI
Wnioski o dostęp do LANProces umożliwia zgłoszenie wniosek o dostęp do sieci LAN
Wniosek o dostęp do WiFi GOŚĆProces umożliwia zgłoszenie wniosek o dostęp do WiFi dla osób spoza firmy
Dodanie domeny do whitelistProces umożliwia zgłoszenie wniosek o dodanie domeny do listy zaufanych domen
Dostęp do internetu osoby spoza firmyProces umożliwia zgłoszenie wniosek o dostęp do internetu dla osób spoza firmy

Wyłączenie automatycznego włączania się wygaszaczaProces umożliwia zgłoszenie wniosek o wyłączenie automatycznego włączania się wygaszacza
Wyłączenie zmiany hasła co 30 dniProces umożliwia zgłoszenie wniosek o wyłączenie zmiany hasła co 30 dni

Wniosek o przydział komputeraProces umożliwiający złożenie wniosku w celu uzyskania danego zasobu który jest nam potrzebny do pracy w tym wypadku komputera.
Wniosek o przydział oprogramowaniaProces umożliwiający złożenie wniosku w celu uzyskania danego zasobu który jest nam potrzebny do pracy w tym wypadku oprogramowania.
Wniosek o przydział telefonuProces umożliwiający złożenie wniosku w celu uzyskania danego zasobu który jest nam potrzebny do pracy w tym wypadku telefonu.
Wniosek o przydział monitoraProces umożliwiający złożenie wniosku w celu uzyskania danego zasobu który jest nam potrzebny do pracy w tym wypadku monitora.
Wniosek o przydział serweraProces umożliwiający złożenie wniosku w celu uzyskania danego zasobu który jest nam potrzebny do pracy w tym wypadku serwera.
Wniosek o wypożyczenie komputeraProces umożliwiający złożenie wniosku w celu uzyskania dostępu czasowego do danego zasobu który jest nam potrzebny do pracy w tym wypadku komputera.

Wniosek o nadanie dostępu do SIProces umożliwiający nam złożenie wniosku o przydzielenie dostępu do sytemu.
(zakładka zasoby) Cofnięcie dostępu do SIProces umożliwiający nam złożenie wniosku o usunięcia dostępu do sytemu.
Nadanie dostępu do VPNProces umożliwiający nam złożenie wniosku o przydzielenie dostępu do VPN.
Usunięcie dostępu do VPNProces umożliwiający nam złożenie wniosku o usunięcia dostępu do VPN.
Wniosek o udostępnienie loginu oraz hasłaProces umożliwia zgłoszenie wniosek o udostępnienie loginu oraz hasła innego pracownika

Akcesoria komputeroweProces umożliwia zawnioskowanie o akcesoria komputerowe.
Artykuły biuroweProces umożliwia zawnioskowanie o materiały biurowe.
Środki czystościProces umożliwia zawnioskowanie o środki czystości.
Gadżety reklamoweProces umożliwia zawnioskowanie o gadżety reklamowe.

Wniosek o utworzenie nowego zasobu sieciowegoProces umożliwia zgłoszenie wniosek o utworzenie nowego zasobu sieciowego
Wniosek o zmianę ustawień lokalnych folderówProces umożliwia zgłoszenie wniosek o zmianę ustawień lokalnych folderów
Wniosek o wymianę dysku twardegoProces umożliwia zgłoszenie wniosek o wymianę dysku twardego na Swoim komputerze


Zmiana standardowaProces umożliwia przeprowadzenie zmiany wykonywanej często obarczonej małym ryzykiem niepowodzenia.
Zmiana awaryjnaProces umożliwia przeprowadzenie zmiany w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Co do zasady taką zmianę rejestruje się po zdarzeniu dlatego ma ona uproszczona procedurze i inną uproszczoną ścieżkę akceptacji.
Zmiana normalnaProces umożliwia przeprowadzenie zmiany według normalnej procedury. Z tego względu proces uwzględnia pełną ścieżkę planowania, akceptacji, budowy, testowania, oceny oraz wycofania zmiany w przypadku niepowodzenia.


Formularze RODO

System zawiera domyślnie zestaw formularzy służących do obsługi procesów RODO. Formularze pogrupowane są tematycznie po typach spraw w kafelku Administracja Bezpieczeństwem Informacji.

UsługaProcesOpis

Zgłoszenie incydentu bezpieczeństwa informacjiProces umożliwia skierowanie do Helpdesk incydentu z bezpieczeństwem informacji.
Zgłoszenie naruszenia ochrony danychProces umożliwia skierowanie do Helpdesk naruszenia zbioru danych.
Wniosek o nadanie upoważnienia do czynności przetwarzaniaProces umożliwia skierowanie do Helpdesk nadanie upoważnienia do procesu przetwarzania.
(zakładka zasoby) Cofnięcie upoważnienia do czynności przetwarzaniaProces umożliwia skierowanie do Helpdesk zmiany bądź odebrania wszelkich upoważnień do procesu przetwarzania.
Wniosek o rejestrację nowego zbioru danychProces umożliwia skierowanie do Helpdesk zgłoszenia zbioru danych.
Wniosek o nadanie upoważnienia do zbioru danychProces umożliwia skierowanie do Helpdesk nadanie upoważnienia do procesu przetwarzania/zbioru danych.
(zakładka zasoby) Cofnięcie upoważnienia do zbioru danychProces umożliwia skierowanie do Helpdesk zmiany bądź odebrania wszelkich upoważnień do procesu przetwarzania.
Żądanie dot. przetwarzania danychProces umożliwia skierowanie do Helpdesk żądania dotyczącego przetwarzania danych.
Wniosek o udostępnienie danychProces umożliwia skierowanie do Helpdesk wniosku o udostępnienie danych.
Wniosek o szkolenie dla pracownikówProces umożliwia skierowanie do Helpdesk informacji odnośnie planowanych szkoleń dla pracowników.
Wniosek o założenie konta dla nowego pracownika (login)Proces umożliwia skierowanie do Helpdesk wniosku o nowe konto dla pracownika.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for itil, helpdesk.

Page: ITIL (LOG System)
... Wstęp ITIL (IT Infrastructure Library) to powszechnie wykorzystywany zbiór najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi ...
Dec 18, 2018
Labels: zgłoszenia, katalog_usług, helpdesk, itil
Page: Zgłoszenia w systemie Helpdesk (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane helpdesk zgłoszenia itil rodo ... w katalogu usług: 20191017 111434#92 Wniosek o przydział oprogramowania Helpdesk
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, rodo, helpdesk, itil
Page: Pierwsze kroki w LOG Helpdesk (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane helpdesk itil katalogusług nawigacja instalacja logowanie
Dec 18, 2018
Labels: logowanie, katalog_usług, instalacja, helpdesk, nawigacja ... 1 more labels.
Page: Wprowadzenie do LOG Helpdesk (LOG System)
... x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane katalog usług katalogusług rejestracja helpdesk itil rodo ... Wstęp Ta sekcja zawiera artykuły dotyczące obsługi systemu helpdesk
Dec 18, 2018
Labels: katalog, katalog_usług, rejestracja, rodo, helpdesk ... 2 more labels.
Page: Zgłoszenia Helpdesk przy użyciu e-maila (LOG System)
... Należy wysłać emaila na adres pocztowy który został skonfigurowany z Helpdesk. W treści należy opisać problem. Poniżej widoczny jest przykład: 20181203
Dec 19, 2018
Labels: mail, katalog_usług, itil
Page: Baza wiedzy w systemie Helpdesk (LOG System)
... z wielu źródeł. Podstawowe możliwości zarządzania wiedzą realizowane w systemie Helpdesk obejmują obsługę cyklu życia wiedzy udostępnianej przez centrum obsługi użytkowników
Dec 19, 2018
Labels: zgłoszenie, baza_wiedzy, itil
Page: LOG Helpdesk użytkownik (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane itil katalogusług zgłoszenia nawigacja
Dec 19, 2018
Labels: zgłoszenia, katalog_usług, nawigacja, itil
Page: Rejestrowanie incydentu (LOG System)
... należy uruchomić katalog usług za pomocą przycisku "". 20191104 120658Panel startowy Helpdesk – Opera.png Kliknięcie spowoduje uruchomienie Katalogu usług w którym należy wybrać
Nov 04, 2019
Labels: incydent, zgłoszenia, katalog_usług, itil
Page: Rejestracja Problemów (LOG System)
... należy uruchomić katalog usług za pomocą przycisku "". 20191104 120658Panel startowy Helpdesk – Opera.png Kliknięcie spowoduje uruchomienie Katalogu usług w którym należy wybrać
Nov 04, 2019
Labels: problem_management, zgłoszenia, itil
Page: Zarządzanie wnioskami o dostęp (LOG System)
... wybierając odpowiedni formularz.  20191104 123647#134 Wniosek o przydział telefonu Helpdesk – Opera.png @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom ...
Nov 04, 2019
Labels: wnioski_o_dostęp, katalog_usług, itil