Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający.

FunkcjeWynik
Tworzenie zasobów różnego rodzaju poprzez wybór właściwej ikony z tzw. "drzewa zasobów" i użycie przycisku 'Utwórz' w sekcji 'Przyciski funkcyjne'.
Tworzenie relacji dla jednego oraz wielu zasobów poprzez kliknięcie w ikonę 'Relacje', w sekcji 'Przyciski funkcyjne'. 
Możliwość utworzenia raportu dla poszczególnego zasobu poprzez rozwinięcie listy pod ikoną 'Raporty' i wybór odpowiedniej opcji. 
Wykonanie audytu dla zasobu bądź grupy zasobów typu komputer poprzez rozwinięcie listy pod ikoną 'Audyt komputerów' i wybór odpowiedniej opcji. * Wyniki audytu dla określonego komputera możemy przeglądać otwierając bezpośrednio szczegóły danego komputera i przechodząc do zakładki 'Wyniki skanowania'.
Możliwość zaimportowania zasobów z plików tekstowych poprzez rozwinięcie listy pod przyciskiem 'Utwórz' i wybór opcji 'Importuj zasoby z pliku'.
Możliwość przenoszenia zasobów typu komputer do archiwum za pomocą opcji 'Przenieś komputer do archiwum' dostępnej po rozwinięciu listy pod przyciskiem 'Zarządzanie zasobami'. * Przeniesione zasoby możemy podejrzeć wybierając 'Archiwum komputerów' na "drzewie zasobów'.
Trwałe usuwanie zasobów poprzez wybór opcji 'Usuń zasób do kosza' z listy pod ikoną 'Zarządzanie zasobami', następnie po wyborze 'Kosz' na "drzewie zasobów", wybór opcji 'Usuń trwale zasoby z kosza' z listy pod ikoną 'Zarządzanie zasobami'.
Przypisywanie upoważnień do zbioru danych przechodząc do 'Zbiory danych' na "drzewie zasobów", wybierając opcję 'Edytuj zasób' z listy pod przyciskiem 'Zarządzanie zasobami', następnie przechodząc do zakładki 'Upoważnienia' i kliknięcie przycisku 'Dodaj'.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu

Powiązane

Found 5 search result(s) for Widget, Wykres.

Page: Widget - Wykres statystyki statusów typów zasobów (LOG System)
... Widget Wykres statystyki statusów typów zasobów przedstawia w formie wykresu kolumnowego informację ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Aktywność pracy (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Dec 12, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Użycie oprogramowania (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Czas użycia aplikacji (LOG System)
... danych z monitoringu). Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Liczba pozycji ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Widget - Wykres produktywności użytkownika (LOG System)
... Widget w postaci wykresu kołowego prezentujący procentowy udział procesów produktywnych w
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb