Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Artykuły w tej sekcji opisują formularze zgłoszeń znajdujące się w katalogu usług:

lub z poziomu zakładki zasoby:Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 4 search result(s) for itil, rodo, helpdesk.

Page: Wprowadzenie do LOG Helpdesk (LOG System)
... x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane katalog usług katalogusług rejestracja helpdesk itil rodo ... Wstęp Ta sekcja zawiera artykuły dotyczące obsługi systemu helpdesk
Dec 18, 2018
Labels: katalog, katalog_usług, rejestracja, rodo, helpdesk ... 2 more labels.
Page: Katalog usług (LOG System)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane katalog itil usługi rodo zgloszenia wnioski ... zgłoszenia poprzez katalog usług, należy wybrać przycisk "".  20191104 120658Panel startowy Helpdesk
Nov 05, 2019
Labels: katalog, wnioski, zgloszenia, usługi, rodo ... 1 more labels.
Page: Opis modułów (LOG System)
... Weryfikacja uprawnień;  Audyty uprawnień;  Kontrola wykluczeń w uprawnieniach. Zarządzanie tożsamością Helpdesk Standard (ITSM) Gotowy katalog procesów (oparty o praktyki ITIL);  Zarządzanie wnioskami;  Zarządzanie incydentami;  Zarządzanie problemami;  Zarządzanie zmianami;  Zarządzanie zadaniami ...
Nov 05, 2019
Page: KB-1910- Opis uprawnień grup w Helpdesku. (LOG System)
... i reguły biznesowe. Administrator Moduł RODO Checkbox umożliwia wyświetlenie zakładki RODO w szczegółach zgłoszenia. brak Baza wiedzy Nazwa Funkcjonalność Wymagania licencji ... szczegóły zgłoszenia jeśli jest podpięta umowa SLA. Agent Administracja systemem ...
Oct 08, 2019