Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

Domyślnie każdy załącznik dodawany do zgłoszenia, zadania czy też do artykułu w bazie wiedzy nie może przekraczać wielkości 15MB:

W przypadku gdy istnieje konieczność zwiększenia tej wartości należy wyedytować plik Web.config, który znajduje się w głównym katalogu Helpdesk i odszukać sekcji:

<location path="Attachments">
  <system.web>
   <httpRuntime maxRequestLength="15400" executionTimeout="360" />
  </system.web>
 </location>

Dla przykładu zwiększymy wagę załącznika do 30MB (parametr maxRequestLength), jednocześnie wydłużając przy tym czas na załadowanie załącznika do 8 minut (parametr executionTimeout):

<location path="Attachments">
  <system.web>
   <httpRuntime maxRequestLength="30720" executionTimeout="480" />
  </system.web>
 </location>

Zapisujemy plik i restartujemy IIS'a. Efekt końcowy przedstawia poniższy screen:

 

Wartość dla executionTimeout jest podana w sekundach ale można też ustawić format TimeSpan (d.hh:mm:ss) np. 00:06:00 czyli 6 minut


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for załącznik.

Page: Podglądanie treści załączników (LOG System)
... drzewku Załączniki > rozwinąć listę pod przyciskiem funkcyjnym Załączniki > Podgląd załącznika. Załącznik otwarty zostanie przez domyślnie skonfigurowany (w systemie operacyjnym) do niego ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 12, 2018
Labels: załącznik
Page: Dodawanie załączników (LOG)
... lub plików należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk Dodaj załącznik. image2018113011216.png Prawidłowo dodany załącznik lub załączniki będą widoczne w szczegółach zgłoszenia.  image20181130105023.png Status
Dec 24, 2018
Labels: załącznik
Page: Załączniki (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane załącznik
Dec 12, 2018
Labels: załącznik
Page: Załączniki w bazie LOG System - jak dodać załączniki? (LOG System)
... dodawania nowego załącznika w którym należy wskazać skąd będzie importowany załącznik oraz gdzie i w jaki sposób będzie przechowywany w bazie ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 12, 2018
Labels: załącznik
Page: Zasoby (szczegóły) (LOG System)
... x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane zasoby sprzęt ludzie dokumenty załącznik lokalizacje szkolenia użytkownicy
Dec 12, 2018
Labels: ludzie, szkolenia, lokalizacje, zasoby, dokumenty ... 3 more labels.
Page: Definiowanie domyślnego sposobu zapisu załączników (LOG)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane załącznik konfiguracja
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, załącznik
Page: Automatyczne wysyłanie wykonanego raportu (LOG System)
... LOG System odnotuje zdarzenie dotyczące dodania do bazy zasobu rodzaju Załącznik (Typ zasobu Raport). Jeżeli takie zdarzenie zostanie odnotowane, LOG System ...
Dec 27, 2018
Labels: raport, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Widget - Statystyka rodzajów zasobów (LOG System)
... Usługi Parametr informujący o ilości zasobów typu Usługi w systemie Załącznik Parametr informujący o ilości zasobów typu Załącznik w systemie Prezentacja przykładowego widgetu image2018716 10:21:34.png ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Zasady działania Relacji (LOG)
... że relacja wykorzystanie licencji dotyczy licencji typu innego niż OEM. Załącznik Relacja której użycie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla zasobu ...
Dec 17, 2018
Labels: zasoby, relacje, favourite
Page: Wyślij powiadomienie e-mail (LOG System)
... która umożliwia dodanie do akcji powiadomienia przez maila zasobu typu Załącznik (z bazy LOG System lub z Wyzwalacza). 20181120 113924Nowa reguła ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, e-mail, automatyzacja, administrators, administracja