Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

W celu ukrycia widgetów na Panelu startowy należy wyedytować plik Statistics.aspx, który znajduje się ...\LOGHelpdesk\Views\Home wystarczy zakomentować odpowiednią linię w kodzie.

Uwaga: W celu zakomentowania/wyłączenia danego widgetu należy umieścić odpowiednią sekcję kodu w poniższych znacznikach:

<!--

-->

Po zakomentowaniu poniższego kodu wszystkie widgety zostaną ukryte dla wszystkich użytkowników niezależnie od przynależności do Grupy:

<% if (Html.IsLogSystemIntegrationEnabled()) { %>
<div class="row">
<div class="col-6">
<% Html.RenderPartial("Widgets/ChartProductivity"); %>
</div>
<div class="col-6">
<% Html.RenderPartial("Widgets/ChartActivity"); %>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-6">
<% Html.RenderPartial("Widgets/ChartSoftwareUsage"); %>
</div>
<div class="col-6">
<% Html.RenderPartial("Widgets/ChartWwwUsage"); %>
</div>
</div>
<% } %>

W przypadku gdy chcemy ukryć wybrane widgety należy zakomentować odpowiednią sekcję, np.:
 

<div class="col-6">
<% Html.RenderPartial("Widgets/ChartProductivity"); %>
</div>

Zakomentowanie powyższej sekcji pozwoli na ukrycie widgetu Produktywność (CharProductivity) 


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for Widget.

Page: Widget - Statystyka Agentów (LOG System)
... Widget Statystyka Agentów informuje użytkownika o statusach jakie aktualnie posiadają Agenci ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Aktywność pracy (LOG System)
... Widget Aktywność pracy przedstawia na wykresie strukturę aktywności i bezczynności pracownika ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Dec 12, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Status Agentów (LOG System)
... Widget Status Agentów przedstawia w formie wykresu kołowego udział Agentów o ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Aktualności (LOG System)
... Widget Aktualność pozwala w trybie online na szybki wgląd do aktualność ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Użycie oprogramowania (LOG System)
... Widget Analiza użycia oprogramowania prezentuje strukturę użycia oprogramowania przez danego użytkownika ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Informacja o wersji (LOG System)
... Widget Informacja o wersji pozwala na szybki dostęp zarówno do informacji ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Czas użycia aplikacji (LOG System)
... Widget Czas użycia aplikacji prezentuje w postaci wykresu kolumnowego strukturę użycia
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Widget - Historia zdarzeń (LOG System)
... Widget Historia zdarzeń pozwala na szybki przegląd ostatnich wpisów w historii
Nov 28, 2018
Labels: historia, widget, kb
Page: Widget - Statystyka statusów zasobów (LOG System)
... Widget Statystyka statusów zasobów pozwala na szybki dostęp do podstawowych informacji
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Widget - Wykres produktywności użytkownika (LOG System)
... Widget w postaci wykresu kołowego prezentujący procentowy udział procesów produktywnych w
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb