Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

Domyślnie podczas dodawania zgłoszenia wybrane pola są automatycznie uzupełniane, np. pole Zgłaszający:

Automatycznego uzupełnianie wybranych pól odpowiednimi wartościami słownikowymi możemy dokonywać edytując dane workflowktóre znajduje się w Usługach. Każdy typ zgłoszenia odpowiada jednej sekcji Transitions z parametrem From="New", dzięki której zgłoszenie trafia (w domyślnej konfiguracji) na status Przykładowe Transitions dla zgłoszenia typu Incydent ze sprzetem komputerowym może wyglądać następująco:

Dodaj zgłoszenie typu "Incydent"
<Transition Id="New - Opened (Incydent ze sprzętem komputerowym)" Name="Incydent ze sprzętem komputerowym" From="New" To="Opened" Modal="True"
								DescriptionPl="Tu zgłoś problem ze sprzętem komputerowym"
								DescriptionEn="Here you can report problem with computer equipment">
   <Action Id="SetUserFieldAction" Name="Coordinator" Value="3f7ef6f8-737b-4b52-bb68-d62952343943" />
   <!--First-line-->
   <Action Id="SetDictionaryFieldAction" Name="Type" Value="933d15ae-ed6d-47df-8909-d0ed0076db15" />
   <!-- Incydent ze sprzętem komputerowym -->
   <Action Id="SetDictionaryFieldAction" Name="Category" Value="818e529e-6af6-44d0-882b-fa028314de62" />
   <!-- Sprzęt biurowy -->
   <Action Id="SetFieldAction" Name="ProcessName" Value="Incydent ze sprzętem komputerowym" />
   <Action Id="SetFieldAction" Name="Subject" Value="Incydent ze sprzętem komputerowym" />
   <Action Id="CustomViewAction" Name="Modal\CreateIssue_Incydent_ze_sprzetem_komputerowym_modal" >
    <Validator Id="FieldValidator" Name="Category.Name" Operator="NotEqual" Value="" ErrorMessage="Proszę wybrać odpowiednią kategorię" />
    <Validator Id="FieldValidator" Name="SubCategory.Name" Operator="NotEqual" Value="" ErrorMessage="Proszę wybrać odpowiednią podkategorię" />
    <Validator Id="FieldValidator" Name="Position.Name" Operator="NotEqual" Value="" ErrorMessage="Proszę uzupełnić wymagane pole pozycja" />
   </Action>
   <Action Id="SendMailAction" Name="IssueCreatedEvent" Address="[m:Notifier];[g:First-line]" />
  </Transition>

Powyższy przykład odpowiedzialny jest za dodanie nowego zgłoszenia typu Incydenty ze statusem . Za automatycznie wypełnianie pól słownikowych w zgłoszeniu odpowiedzialny jest parametr SetDictionaryFieldAction. Poniżej linia kodu dla pola Kategoria:

Pole Pilność uzupełniane automatycznie
<Action Id="SetDictionaryFieldAction" Name="Category" Value="818e529e-6af6-44d0-882b-fa028314de62" />

gdzie:

 • Name="NazwaPola" - podajemy na podstawie listy pól do zgłoszeń jakie pole słownikowe ma zostać wypełnione automatycznie daną wartością.
 • Value="Identyfikator pozycji słownikowej" - podajemy identyfikator pozycji słownikowej którym ma zostać uzupełnione pole (Identyfikatory dostępne w sekcji Administracja --> Słowniki --> dany słownik):
 • Modal="True" - odpowiada za otwarcie "formatki" zgłoszenia w oknie modalnym (dostępne od wersji 6.1.x)


Uwaga:

Parametr <Action Id="SetDictionaryFieldAction> wraz z odpowiednimi wartościami należy umieścić przed parametrem: <Action Id="CustomViewAction">, aby w momencie wyświetlenia strony odpowiednia wartość była już wprowadzona w dane pole na stronie.

Rozbudowana sekcja o powyższą linię kodu dla pola Pilność spowoduje automatyczne wypełnienie tego pola wartością słownikowa o identyfikatorze c16dff21-8ac9-4cef-8c9c-afe70b1f0e36, czyli Normalna

W celu automatycznego wypełnienia kolejnych pól należy dodać kolejny parametr <Action Id="SetDictionaryFieldAction> z wartościami dla danego pola pozycji słownikowej.

Wymagany restart

Po każdorazowej zmianie w workflow należy zapisać zmiany przyciskiem Zapisz oraz w Usłudze przyciskiem OK.

Łączenie wprowadzonych modyfikacji

Wypełniane automatycznie pola mogą być:

Zablokowane/odblokowane do edycji - Blokada edycji pola

Widoczne/Niewidoczne podczas dodawania zgłoszenia niezależnie od przynależności do grupy - Usuwanie pola z formatki dodawania zgłoszenia

Widoczne/Niewidoczne podczas dodawania zgłoszenia w zależności od grupy do jakiej należy aktualnie zalogowany użytkownik - Warunkowa widoczność dla poszczególnych elementów na szablonie zgłoszenia


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for pola.

Page: Walidacja na pola w Helpdesk (LOG)
... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane walidacja pola helpdesk formatka zgłoszenia
Jul 22, 2020
Labels: pola, walidacja, zgłoszenia, formatka, helpdesk
Page: Pola opisujące zasoby (LOG System)
... którym możemy opisać dany zasób: 20181025 082013Komputer.png Powyższy przykład pokazuje pola dostępne podczas dodawania/edycji zasobu rodzaju Komputer w którym np ... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane zasoby
Dec 17, 2018
Labels: pola, zasoby
Page: Zmiana domyślnych podpowiadanych wartości pola "typ zasobów" (LOG)
... Założenia Należy przejść do perspektywy Konfiguracja > Zasoby > Standardowe wartości pola 'typ zasobu': 20181116 153133LOG System 6.1.50 RC.png Zostaną wyświetlone domyślnie ...
Dec 27, 2018
Labels: wartości, zasoby, zmiana
Page: Kopiowanie zawartości dowolnego pola do Schowka (LOG System)
... Założenia System dostarcza funkcję kopiowania zawartości pola do schowka.  Należy zaznaczyć interesujące nas pole. Kliknąć prawym przyciskiem ...
Dec 21, 2018
Labels: kopiowanie, schowek, nawigacja
Page: Modyfikacja pól szablonu zgłoszenia (LOG)
... zmian w pliku należy wykonać restart IIS'a. Zmiana nazwy etykiety pola W celu zmiany nazwy wybranego pola należy odszukać w kodzie sekcje odpowiedzialną za to pole (za przykład
Jul 29, 2020
Labels: pola, modyfikacja, zgłoszenia, helpdesk
Page: Edycja pól opisujących zgłoszenie (LOG)
... mogę wykonać na udostępnionym dokumencie2.pngspowoduje przejście w tryb edycji pola Priorytet: image2018121393318.png Tryb edycji pola możemy zakończyć zapisując zmiany za pomocą ikonyJakie czynności mogę wykonać
Dec 18, 2018
Labels: pola, katalog_usług, nawigacja
Page: Definiowanie własnych pól w zasobach (LOG System)
... wiesz jak dodać Informacje dodatkowe do głównego widoku kolumn zobacz : Pola opisujące zasoby https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=35258428 20181026 104236LOG System 6.0.114.png W celu ... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane zasoby
Dec 17, 2018
Labels: pola, zasoby
Page: Zdefiniowanie nazwy pól dodatkowych opisujących zasoby (LOG)
... pól dodatkowych opisujących zasoby należy przejść do zakładki Konfiguracja > Definiowanie pola zasobów: 20181119 090146LOG System 6.1.50 RC.png Po zdefiniowaniu nazw efekt
Dec 27, 2018
Labels: pola, konfiguracja, dodawanie, zasoby
Page: Lista pól dla zgłoszeń Helpdesk (LOG System)
... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane pola helpdesk
Dec 27, 2018
Labels: pola, helpdesk
Page: Lista dostępnych pól dla bazy wiedzy (LOG System)
... pól dostępnych dla bazy wiedzy (KB) dla Helpdesk: Pole Nazwa pola Rodzaj pola Komentarz KbId Id wpisu bazy wiedzy numer Unikalne pole generowane ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane
Dec 27, 2018
Labels: pola, helpdesk