Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zasada działania

W celu zarządzania widocznością zgłoszeń według warunków należy w widoku Administracja -> Uprawnienia -> Grupy kliknąć kursorem nazwę grupy dla której chcemy ustawić uprawnienia do zgłoszeń. W zakładce Uprawnienia sekcji ITIL należy zaznaczyć checbox Pokaż zgłoszenia i zadania:


Po nadaniu uprawnień dotyczących widoczności, zalogowany użytkownik będzie miał dostęp do zgłoszeń i zadań spełniających odpowiednie kryteria. Funkcjonalność odbierania wiadomości e-mail w systemie Helpdesk również podlega pod odpowiednią konfigurację widoczności zgłoszeń, np. uniemożliwi dodanie komentarza z wiadomości e-mail do zgłoszenia, do którego nie ma uprawnień wysyłający wiadomość.

Uwaga:

Grupa Administrators posiada (nieedytowalne) uprawnienia do wszystkich zgłoszeń poprzez nie wprowadzanie żadnego warunku.

Grupa Users posiada domyślne uprawnienia (z możliwością edycji) tylko do zgłoszeń zgłoszonych przez siebie poprzez ustawienie warunku: pole Zgłaszający jest równe "<bieżący użytkownik>".

W przypadku nie wprowadzenia kryteriów użytkownik będzie mógł zobaczyć wszystkie zgłoszenia w systemie Helpdesk.

Definiowanie warunków

Podobnie jak w przypadku budowania warunków dla umów SLA warunki logiczne są reprezentowane w formie drzewa warunków. Drzewo warunków może składać się z:

 • warunku logicznego dot. pól zgłoszenia
 • grupy warunków logicznych, gdzie:
  • spełniono/nie spełniono wszystkie warunki (operator logiczny I)
  • spełniono/nie spełniono jeden z warunków (operator logiczny LUB)

Ikona  umożliwia edycję warunku. Podczas edycji warunku będzie wyświetlany kontekstowy edytor wewnątrz wiersza.

Ikona  umożliwia usunięcie warunku lub grupy warunków. Podczas wykonywania komendy usuwania przed usunięciem pokaże się monit z prośbą o potwierdzenie operacji.

Ikona  pozwala na budowanie drzewa warunków. Podczas tworzenia warunku będzie wyświetlany kontekstowy edytor wewnątrz wiersza.

Klikając  lub  otrzymamy możliwość zdefiniowania warunku dla grupy warunków:

lub

możliwość zdefiniowania pojedynczego warunku:

Uwaga:

Podczas tworzenia warunku dostępne do edycji jest Pole warunku i Wartość warunku. W zależności od wybranego pola zgłoszenia kontrolki w polu Wartość mogą oferować odmienne możliwości wyboru.

Dostępne pola i warunki

Wartości pól słownikowych oraz użytkowników są podpowiadane na podstawie bieżącego stanu bazy danych.

Poniższa tabela przedstawia jakie warunki dotyczące wartości pola można wybrać po uprzednim wybraniu pola zgłoszenia:

PoleDostępne wartości
Typ sprawyKonkretna wartość (wybrana z listy)
UsługaKonkretna wartość (wybrana z listy)
TypKonkretna wartość (wybrana z listy)
PriorytetKonkretna wartość (wybrana z listy)
Stan procesuKonkretna wartość (wybrana z listy)
Kod zamknięciaKonkretna wartość (wybrana z listy)
Ocena jakości realizacjiKonkretna wartość (wybrana z listy)
WpływKonkretna wartość (wybrana z listy)
PilnośćKonkretna wartość (wybrana z listy)
TrybKonkretna wartość (wybrana z listy)
Poziom wsparciaKonkretna wartość (wybrana z listy)
StatusKonkretna wartość (wybrana z listy)
GrupaKonkretna wartość (wybrana z listy)
KategoriaKonkretna wartość (wybrana z listy)
PodkategoriaKonkretna wartość (wybrana z listy)
Poziom ryzykaKonkretna wartość (wybrana z listy)
PozycjaKonkretna wartość (wybrana z listy)
Rejestrujący

Bieżący użytkownik

Konkretny użytkownik (wybrany z listy)

Rejestrujący.Grupy

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Rejestrujący.Właściciel konta

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Rejestrujący.FirmaWartość bieżącego użytkownika 
Rejestrujący.LokalizacjaWartość bieżącego użytkownika 
Rejestrujący.MiastoWartość bieżącego użytkownika 
Rejestrujący.Jednostka biznesowaWartość bieżącego użytkownika 
Rejestrujący.DziałWartość bieżącego użytkownika 
Rejestrujący.Właściciel konta.Grupy

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Rejestrujący.Właściciel konta.Właściciel konta

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Rejestrujący.Właściciel konta.FirmaWartość bieżącego użytkownika 
Rejestrujący.Właściciel konta.LokalizacjaWartość bieżącego użytkownika 
Rejestrujący.Właściciel konta.MiastoWartość bieżącego użytkownika 
Rejestrujący.Właściciel konta.Jednostka biznesowaWartość bieżącego użytkownika 
Rejestrujący.Właściciel konta.DziałWartość bieżącego użytkownika 
Zgłaszający

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Zgłaszający.Grupy

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Zgłaszający.Właściciel konta

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Zgłaszający.FirmaWartość bieżącego użytkownika 
Zgłaszający.LokalizacjaWartość bieżącego użytkownika 
Zgłaszający.MiastoWartość bieżącego użytkownika 
Zgłaszający.Jednostka biznesowaWartość bieżącego użytkownika 
Zgłaszający.DziałWartość bieżącego użytkownika 
Zgłaszający.Właściciel konta.Grupy

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Zgłaszający.Właściciel konta.Właściciel konta

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Zgłaszający.Właściciel konta.FirmaWartość bieżącego użytkownika 
Zgłaszający.Właściciel konta.LokalizacjaWartość bieżącego użytkownika 
Zgłaszający.Właściciel konta.MiastoWartość bieżącego użytkownika 
Zgłaszający.Właściciel konta.Jednostka biznesowaWartość bieżącego użytkownika 
Zgłaszający.Właściciel konta.DziałWartość bieżącego użytkownika 
Koordynator

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Koordynator.Grupy

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Koordynator.Właściciel konta

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Koordynator.FirmaWartość bieżącego użytkownika 
Koordynator.LokalizacjaWartość bieżącego użytkownika 
Koordynator.MiastoWartość bieżącego użytkownika 
Koordynator.Jednostka biznesowaWartość bieżącego użytkownika 
Koordynator.DziałWartość bieżącego użytkownika 
Koordynator.Właściciel konta.Grupy

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Koordynator.Właściciel konta.Właściciel konta

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Koordynator.Właściciel konta.FirmaWartość bieżącego użytkownika 
Koordynator.Właściciel konta.LokalizacjaWartość bieżącego użytkownika 
Koordynator.Właściciel konta.MiastoWartość bieżącego użytkownika 
Koordynator.Właściciel konta.Jednostka biznesowaWartość bieżącego użytkownika 
Koordynator.Właściciel konta.DziałWartość bieżącego użytkownika 
Opiekun

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Opiekun.Grupy

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Opiekun.Właściciel konta

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Opiekun.FirmaWartość bieżącego użytkownika 
Opiekun.LokalizacjaWartość bieżącego użytkownika 
Opiekun.MiastoWartość bieżącego użytkownika 
Opiekun.Jednostka biznesowaWartość bieżącego użytkownika 
Opiekun.DziałWartość bieżącego użytkownika 
Opiekun.Właściciel konta.Grupy

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Opiekun.Właściciel konta.Właściciel konta

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Opiekun.Właściciel konta.FirmaWartość bieżącego użytkownika 
Opiekun.Właściciel konta.LokalizacjaWartość bieżącego użytkownika 
Opiekun.Właściciel konta.MiastoWartość bieżącego użytkownika 
Opiekun.Właściciel konta.Jednostka biznesowaWartość bieżącego użytkownika 
Opiekun.Właściciel konta.DziałWartość bieżącego użytkownika 
Realizujący

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Realizujący.Grupy

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Realizujący.Właściciel konta

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Realizujący.FirmaWartość bieżącego użytkownika 
Realizujący.LokalizacjaWartość bieżącego użytkownika 
Realizujący.MiastoWartość bieżącego użytkownika 
Realizujący.Jednostka biznesowaWartość bieżącego użytkownika 
Realizujący.DziałWartość bieżącego użytkownika 
Realizujący.Właściciel konta.Grupy

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Realizujący.Właściciel konta.Właściciel konta

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Realizujący.Właściciel konta.FirmaWartość bieżącego użytkownika 
Realizujący.Właściciel konta.LokalizacjaWartość bieżącego użytkownika 
Realizujący.Właściciel konta.MiastoWartość bieżącego użytkownika 
Realizujący.Właściciel konta.Jednostka biznesowaWartość bieżącego użytkownika 
Realizujący.Właściciel konta.DziałWartość bieżącego użytkownika 
Grupa koordynująca

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Grupa opiekun

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Grupa realizująca

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Akceptujący

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Akceptujący.Grupy

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Akceptujący.Właściciel konta

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Akceptujący.FirmaWartość bieżącego użytkownika 
Akceptujący.LokalizacjaWartość bieżącego użytkownika 
Akceptujący.MiastoWartość bieżącego użytkownika 
Akceptujący.Jednostka biznesowaWartość bieżącego użytkownika 
Akceptujący.DziałWartość bieżącego użytkownika 
Akceptujący.Właściciel konta.Grupy

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Akceptujący.Właściciel konta.Właściciel konta

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Akceptujący.Właściciel konta.FirmaWartość bieżącego użytkownika 
Akceptujący.Właściciel konta.LokalizacjaWartość bieżącego użytkownika 
Akceptujący.Właściciel konta.MiastoWartość bieżącego użytkownika 
Akceptujący.Właściciel konta.Jednostka biznesowaWartość bieżącego użytkownika 
Akceptujący.Właściciel konta.DziałWartość bieżącego użytkownika 
Zatwierdzający zmianę

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Zatwierdzający zmianę.Grupy

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Zatwierdzający zmianę.Właściciel konta

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Zatwierdzający zmianę.FirmaWartość bieżącego użytkownika 
Zatwierdzający zmianę.LokalizacjaWartość bieżącego użytkownika 
Zatwierdzający zmianę.MiastoWartość bieżącego użytkownika 
Zatwierdzający zmianę.Jednostka biznesowaWartość bieżącego użytkownika 
Zatwierdzający zmianę.DziałWartość bieżącego użytkownika 
Zatwierdzający zmianę.Właściciel konta.Grupy

Wartość bieżącego użytkownika 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Zatwierdzający zmianę.Właściciel konta.Właściciel konta

Bieżący użytkownik 

Konkretna wartość (wybrany z listy)

Zatwierdzający zmianę.Właściciel konta.FirmaWartość bieżącego użytkownika 
Zatwierdzający zmianę.Właściciel konta.LokalizacjaWartość bieżącego użytkownika 
Zatwierdzający zmianę.Właściciel konta.MiastoWartość bieżącego użytkownika 
Aktualizowane przez.Właściciel konta.Jednostka biznesowaWartość bieżącego użytkownika 
Aktualizowane przez.Właściciel konta.DziałWartość bieżącego użytkownika 


Uwaga:

Od wersji LOG Helpdesk 6.6 użytkownicy dodani jako obserwujący zgłoszenie, jeśli nie mają uprawnień z innej grupy, nie mogą:
 • edytować zgłoszenia,
 • usuwać zgłoszenia,
 • zarządzać obserwującymi,
 • zarządzać relacjami,
 • edytować, wybierać checklisty,
 • wznowić/zatrzymywać SLA,
 • dodawać i podglądać notatki,
 • przypisywać Realizującego (grupę realizującą).

Mogą natomiast:

 • wykonywać akcje workflow (jeżeli ma uprawnienia ustawione w workflow),
 • dodawać komentarze i załączniki (jeśli stan pozwala),
 • dodawać i podglądać czas pracy,
 • klonować zgłoszenie,
 • zdejmować obserwacje samego siebie.

Warunkiem działania funkcjonalności jest określenie odpowiednich uprawnień grup (Zobacz: Uprawnienia do zgłoszeń i zadań).

Aktywność na zgłoszeniach, a uprawnienia do zgłoszeń

 • Widok Administracja --> Aktywności - administracyjny przegląd wszystkich aktywności w systemie.
 • Panel startowy --> zakładka Historia --> Ostatnie aktywności (30 dni):
  • Moje lista dotyczy operacji na zgłoszeniach i wpisach do bazy wiedzy jakie zostały wykonane w ciągu ostatnich 30 dni przez aktualnie zalogowanego użytkownika.
  • Wszystkich - lista dotyczy wszystkich operacji na zgłoszeniach i wpisach do bazy wiedzy jakie zostały wykonane w ciągu ostatnich 30 dni. Widoczność tej zakładki dla danej grupy użytkowników możliwa jest po nadaniu uprawnienia: Pokaż wszystkie aktywności --> Panel startowy --> Ostatnie aktywności wszystkich użytkowników.
 • Z poziomu danego zgłoszenia w zakładce Historia.
   


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 1.8.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for uprawnienia do zgłoszeń.

Page: Weryfikacja aktywności na zgłoszeniach oraz wpisach do bazy wiedzy (LOG System)
... na danym zgłoszeniu. Administracja 20181204 104049Window.png W przypadku gdy posiadamy uprawnienia do perspektywy Administracja możemy przeglądać całą historię operacji jakie zostały wykonane ... Wstęp Helpdesk ma możliwość obsługi historii zmian ...
Dec 27, 2018
Labels: historia, zgłoszenia, helpdesk
Page: Czynności do wykonania na udostępnionym dokumencie (LOG System)
... Podłączanie załączników do zgłoszeń Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika została ograniczona do 15MB. Całość zatwierdzamy przyciskiem Dodaj pliki. Słowa kluczowe Dodatkowo możemy ... szczegółów dokumentu możemy również wykonać powyższe akcje na innych dokumentach ...
Dec 27, 2018
Page: Rozwiązywanie zgłoszeń w oparciu o istniejące rozwiązania oraz Bazę wiedzy (LOG)
... i skopiowania treści rozwiązania z jednego z nich, wyszukania innych zgłoszeń przypisanych do tej samej Kategorii/Podkategorii i skopiowania rozwiązania z jednego z ... tej samej Kategorii/Podkategorii i skopiowania treści lub samego odnośnika ...
Dec 24, 2018
Labels: zgłoszenia, baza_wiedzy
Page: Użytkownicy i Grupy (LOG)
... nadać użytkownikom należącym do tej grupy. Uprawnienia dzielą się na:  Uprawnienia wykorzystujące licencję agenta  oznaczone żółtą gwiazdką. Zaznaczenie jakiegokolwiek uprawnienia spowoduje zwiększenie wykorzystania limitu agentów. Uprawnienia wykorzystujące licencję administratora  oznaczone czerwoną ...
Jul 29, 2020
Labels: grupy, konfiguracja, helpdesk, administracja
Page: Automatyczne zamykanie zgłoszeń/zadań w Helpdesk (LOG System)
... wraz z odpowiednimi parametrami. Zamknąć stare zgłoszenia może wyłącznie zalogowany do Helpdesk użytkownik posiadający uprawnienia administracyjne. Zamykanie starych zgłoszeń odbywa się poprzez wklejenie w przeglądarce specjalnego adresu URL podając ...
Dec 27, 2018
Labels: zgłoszenia, automatyzacja
Page: Zasady zgłaszania i obsługi zgłoszeń serwisowych w systemie Support LOG Systems (dla Klientów) (LOG System)
... Wstęp Poniższy opis jest procedurą obsługi zgłoszeń, której stosowanie jest wysoce zalecane. Zastosowanie się do tej procedury pozwoli na szybszą i łatwiejszą realizację zgłoszeń. Do ewidencji zgłoszeń używany jest system Helpdesk ...
Dec 21, 2018
Page: Testy Helpdesk Standard (ITSM) (LOG System)
... użytkownika. Dodanie wielu grup dla jednego użytkownika.   Możliwość definiowania uprawnień do przekazywania zgłoszeń Zdefiniowanie w szablonie zgłoszenia uprawnień do widoczności pola Realizujący, Opiekun w trybie edycji.   Możliwość kontekstowego wyszukiwania ...
Aug 27, 2019
Labels: test, funkcja
Page: Aktualizacja Helpdesk (LOG)
... danych oraz serwera SQL na środowisku testowym link 10 Sprawdź uprawnienia do folderu LOG Helpdesk link 11 Sprawdź uprawnienia do bazy danych (konto w SQL wykorzystywane do połączenia z bazą danych ...
May 29, 2020
Page: Powiązania pomiędzy zgłoszeniami (LOG)
... utworzonych powiązań między zgłoszeniami Podczas dodawania powiązania w oknie wyboru zgłoszeń użytkownik będzie widział tylko te zgłoszenia do których posiada uprawnienia, zgodnie z mechanizmem widoczności zgłoszeń https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=37849285 Na liście powiązań użytkownik ...
Dec 24, 2018
Labels: powiązania, zgłoszenia, relacje, nawigacja
Page: Zadania w systemie Helpdesk (LOG System)
... nie posiadają rozwiązań. Przy zamykaniu zadań będzie możliwość podania notatki. Uprawnienia Uprawnienia https://dokumentacja.logsystem.pl/pages/viewpage.action?pageId=15171788#U%C5%BCytkownicyiGrupyUprawnienia do operacji związanych z zadaniami są oparte wyłącznie o uprawnienia wykorzystujące licencję: image20181218162110.png Uprawnienie Zadania > Pokaż będzie ...
Oct 30, 2019
Labels: konfiguracja, zgłoszenia, katalog_usług, zadania