Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Narzędzie Helpdesk.Init.DB służy do ręcznego tworzenia oraz aktualizowania baz danych w systemie QDesk.

W celu wywołania narzędzia uruchamiamy wiersz poleceń, przechodzimy do lokalizacji ...\LOGHelpdesk\Bin\  i wpisujemy polecenie: Helpdesk.Init.DB


Poniżej domyśla składnia polecenia:

Helpdesk.Init.DB [cfg_filename] <command> [<options>]

Parametry wywołania

W zależności od tego czy baza będzie tworzona czy też aktualizowana, niezbędne jest użycie odpowiedniej składni polecenia.

 • cfg_filename - plik konfiguracyjny aplikacji Helpdesk wraz ze ścieżką (standardowo plik o nazwie Web.config)


Możliwe komendy do użycia <command>:

 • create - zakłada nową bazę danych
 • update - aktualizuje istniejąca bazę danych
 • createOrUpdate - tworzy lub robi aktualizacje istniejącej struktury bazy danych oraz przebudowuje indexy wyszukiwania.  Automatycznie skrypt sprawdza czy dana baza istnieje w tedy wykonuje aktualizacje, jeżeli nie to wykonuje tworzenie. 
 • create_script - generuje skrypt na potrzeby utworzenia nowej bazy danych
 • update_script - generuje skrypt na potrzeby zaktualizowania istniejącej bazy danych
 • eventlog - dodanie źródła do Eventloga
 • lucene - przebudowuje indeksy w folderze Lucene
 • wiki - konwertuje bazę wiedzy do nowego formatu

 

Możliwe parametry do użycia podczas tworzenia bazy create <options>:

 • [-l '...'] - IIS login (standardowo 'IIS APPPOOL\DefaultAppPool')
 • [-e] - parametr pomija tworzenie użytkownika w bazie danych. Parametr można użyć tylko w przypadku gdy na serwerze SQL jest założony użytkownik podany w pliku konfiguracyjnym z minimalnymi uprawnieniami: db_datareader, db_datawriter.
 • [-d nazwa pliku.xml] - umożliwia zaimportowanie słowników i uprawnień - standardowy plik dla bazy: DictionariesAndRights.xml.
 • [-f nazwa pliku.xml] - umożliwia zaimportowanie przedefiniowanych filtrów - standardowy plik dla bazy: PredefinedFilters.xml.

Możliwy parametr do użycia podczas aktualizacji bazy update <options>::

 • [-f nazwa pliku.xml] - umożliwia zaimportowanie przedefiniowanych filtrów - standardowy plik dla bazy: PredefinedFilters.xml; (standardowy plik dla bazy w języku angielskim: PredefinedFilters.en-GB.xml)
 • [-d nazwa pliku.xml -dt DictionaryType] - umożliwia doimportowanie brakujących typów słowników
 • [-sc] - importuj brakujące typy słowników i statusy dla katalogu usług
 • [-sla] - umożliwia konwersje pliku automation.xml do nowego formatu sla*.xml, def*.xml

Możliwy parametr do użycia podczas hurtowej konwersji dokumentów w bazie wiedzy:

 • [KbId [KbId [...]]] - umożliwia skonwertowanie wszystkich lub tylko wybranych dokumentów do nowej wersji o o KbId podanych po spacji.

Uwaga:

Parametry obligatoryjne podczas tworzenia bazy danych: -d -f

Przykłady wykorzystania

Utworzenie nowej bazy danych:

Helpdesk.Init.DB.exe ..\Web.config create -f PredefinedFilters.xml -d DictionariesAndRights.xml -l "IIS APPPOOL\DefaultAppPool"

Aktualizacja istniejąc bazy danych do wersji 2.0:

Helpdesk.Init.Db.exe ..\web.config update -f PredefinedFilters.xml -d DictionariesAndRights.xml -dt CalendarEventType -sla -cr

a następnie:

Helpdesk.Init.Db.exe ..\web.config lucene

Konwersja dokumentów w bazie wiedzy:

Helpdesk.Init.Db.exe ..\web.config wiki


lub
 
Helpdesk.Init.Db.exe ..\web.config wiki 1 2 3 4 5 8


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for helpdesk.

Page: Lista dostępnych pól dla zgłoszeń i zadań Helpdesk (LOG)
... zmiany ReasonForChange Opisowe Poziom wsparcia SupportLevel Słownik Pole słownikowe LOG Helpdesk Pozycja Position Słownik Pole słownikowe LOG Helpdesk Priorytet Priority Słownik Pole słownikowe LOG Helpdesk Procedura cofnięcia WithdrawalProcedure Opisowe Przerwa w
Jul 18, 2023
Labels: pola, formatka, helpdesk
Page: Zgłoszenia w systemie Helpdesk (LOG)
... w katalogu usług: 20191017 111434#92 Wniosek o przydział oprogramowania Helpdesk – Opera.png lub z poziomu zakładki zasoby: 20191017 111816Zasoby użytkownika Helpdesk
Oct 17, 2019
Labels: zgłoszenia, rodo, helpdesk, itil
Page: Konfiguracja LOG Helpdesk (LOG)
... Wstęp W tej sekcji artykuły opisują metody konfiguracji LOG Helpdesk. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk, administracja
Page: Instalacja LOG Helpdesk (LOG)
... Wstęp W tej sekcji artykuły opisują metody instalacji LOG Helpdesk.  @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, instalacja, helpdesk
Page: Baza danych LOG Helpdesk (LOG)
... Wstęp W tej secji artykuły opisują bazę danych LOG Helpdesk.  @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, baza_danych, helpdesk, administracja
Page: Lista pól dla zgłoszeń Helpdesk (LOG)
... Wstęp Ta sekcja opisuje listę pól dostępnych dla zgłoszeń Helpdesk. @self           Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy ...
Dec 27, 2018
Labels: pola, helpdesk
Page: Perspektywa operatora helpdesk (LOG)
... opisuje mechanikę obsługi zgłoszeń i nawigację po portalu dla operatora Helpdesk.  @self Status Dotyczy wersji: 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu ...
Dec 24, 2018
Labels: katalog_usług, operator, helpdesk, nawigacja
Page: Eksport i import konfiguracji Helpdesk (LOG)
... Administracja > Konfiguracja, a następnie wybrać opcję Eksport konfiguracji globalnej: 20181207 141905Administracja Helpdesk – Opera.png Po wybraniu polecenia eksportu plik config.xml zostanie zapisany we ... 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane konfiguracja
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, helpdesk
Page: Automatyczne logowanie SingleSignOn do systemu LOG Helpdesk (LOG)
... działa zintegrowane uwierzytelnianie Windows. Logowanie do innego konta użytkownika LOG Helpdesk Jeżeli użytkownik jest zalogowany do aplikacji Helpdesk przy użyciu zintegrowanego uwierzytelniania Windows lub standardowego konta Helpdesk, po wylogowaniu się z
Feb 07, 2019
Labels: sso, helpdesk
Page: Dokumentacja administratora Helpdesk (LOG)
... opisy instalacji, zaawansowanej konfiguracji oraz dodatkowe informacje rozszerzające możliwości wykorzystania Helpdesk. Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, chciałbyś abyśmy rozszerzyli
Dec 27, 2018
Labels: helpdesk, administracja