Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

Sekcja opisuje metody dodawania załączników do zgłoszeń. Metody te są obowiązujące dla wszystkich typów zgłoszeń. 

Dodawanie załącznika z poziomu formularza zgłoszenia

Użytkownik może dodać załącznik lub załączniki z poziomu formularza zgłoszenia. Poniżej zrzut ekranu prezentujący sekcję Załączniki na formularzu zgłoszenia.

W tym celu należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk „wczytaj plik” i załączyć plik z zasobu sieciowego. Prawidłowo dodany załącznik lub załączniki będą widoczne na formularzu zgłoszenia

Po zarejestrowaniu zgłoszenia użytkownik może przeglądać załączone pliki w sekcji szczegółów zgłoszenia - ikona.

Dodawanie załączników z poziomu szczegółów zgłoszenia

Po zarejestrowaniu zgłoszenia użytkownik może dodawać pliki w sekcji szczegółów zgłoszenia - ikona

W celu załączenia pliku lub plików należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w przycisk Dodaj załącznik.

Prawidłowo dodany załącznik lub załączniki będą widoczne w szczegółach zgłoszenia. 


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY


Spis dokumentu


Powiązane

Found 10 search result(s) for załączniki.

Page: Załączniki w bazie LOG System - jak dodać załączniki? (LOG System)
... z grupy przycisków Załączniki wykonać akcję importowania przyciskiem Importuj. Zaimportowane załączniki otrzymają status Zakończone (ikona https://dokumentacja.logsystem.pl/download/thumbnails/4194771/Za%C5%82%C4%85cznik10.png?version=1&modificationDate=1374152791000), a załączniki pojawią się w zakładce Załączniki. Podgląd załączników Istnieje także możliwość podglądu załączników z poziomu ...
Dec 12, 2018
Labels: załącznik
Page: Załączniki (LOG System)
Założenia W tej zakładce system pozwala organizacji na zarządzanie oraz ewidencjonowanie i grupowanie Załączników image2018717 18:50:42.png @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis ...
Dec 12, 2018
Labels: załącznik
Page: Podglądanie treści załączników (LOG System)
... Założenia Aby podejrzeć wcześniej dodane załączniki należy wejść w perspektywę Zasoby > gałąź na drzewku Załączniki > rozwinąć listę pod przyciskiem funkcyjnym Załączniki > Podgląd załącznika. Załącznik otwarty zostanie przez domyślnie skonfigurowany (w systemie ...
Dec 12, 2018
Labels: załącznik
Page: Usuń zasób (LOG System)
... zaznaczonych checkbox'ów trwale zaznaczony checkbox Usuń trwale W przypadku zasobu Załączniki zaznaczając checkbox Usuń pliki załączników, skasowane zostaną również pliki na ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja, zasoby, automatyzacja, administrators, administracja
Page: Reguły odbioru wiadomości e-mail (LOG System)
... systemie workflow "Tryb zgłoszenia" wartość słownikowa Jeśli w mailu są załączniki, a dany użytkownik ma uprawnienia wstawiania załączników do zgłoszenia one również ...
Dec 27, 2018
Labels: e-mail, poczta, użytkownicy, helpdesk
Page: Specyfikacja procesu zgłoszenie zbioru danych (LOG System)
... domyślnie wybrana wartość Portal Kategoria Zgłoszenie zbioru danych Pole nieedytowalne Załączniki Po wciśnięciu przycisku Wczytaj plik system umożliwi podpięcie załączników do ...
May 31, 2019
Page: Specyfikacja procesu konto dla nowego pracownika (LOG System)
... Dyrektor techniczny Koordynator projektu Prezes zarządu Programista Tester Pole wyboru. Załączniki Po wciśnięciu przycisku Wczytaj plik system umożliwi podpięcie załączników do ...
May 31, 2019
Page: Specyfikacja procesu nadanie upoważnienia do zbioru danych/procesu przetwarzania (LOG System)
... zakres Przycisk umożliwiający dodanie osób i procesów/ zbiorów do wniosków. Załączniki Po wciśnięciu przycisku Wczytaj plik system umożliwi podpięcie załączników do ...
May 31, 2019
Page: Specyfikacja procesu Zmiana/odebranie upoważnienia do procesu przetwarzania (LOG System)
... Pole wyboru Procesy przetwarzania Pole wielokrotnego wyboru (czynności przetwarzania). Treść Załączniki Po wciśnięciu przycisku Wczytaj plik system umożliwi podpięcie załączników do ...
May 31, 2019
Page: Specyfikacja procesu zmiana/odebranie upoważnienia do zbioru danych (LOG System)
... tworzenie Odczyt, edycja. tworzenie, usuwanie Pole wyboru Zbiory danych Treść Załączniki Po wciśnięciu przycisku Wczytaj plik system umożliwi podpięcie załączników do ...
May 31, 2019