Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Wstęp

LOG System posiada możliwość importowania zasobów korzystając z WebService'u

Szczegóły rozwiązania

Do serwera dystrybucji plików został dodany moduł obsługujący wywołania, które umożliwiają import zasobów:

http://[adres_serwera_log:port]/import

Polecenie importu zasobów można użyć na dwa sposoby:

  • POST-em przekazując parametry w URL-u
  • POST-em przekazując parametry w zawartości zakodowanej w postaci application/x-www-form-urlencoded

Zaimportować można wszystkie zasoby oraz relacje.

Konfiguracja

Importowanie zasobów poprzez WebService posiada następujące parametry w konfiguracji serwera LOG-a:

PoleOpis
webImport.UrlAdres na którym nasłuchuje import zasobów np. http://+:8004/
webImport.SkipExistingResourceOkreśla czy LOG System ma pomijać importowanie (nadpisywanie) istniejących zasobów. (true/false)
webImport.SkipNewDictionaryItemsOkreśla czy LOG System ma pomijać importowanie nowych pozycji słownikowych. (true/false)
webImport.SourceAddress

Adres IP lub nazwa hosta, od którego LOG System będzie przyjmował polecenie importu zasobów

Można wprowadzić wiele adresów oddzielając je przecinkami lub użyć gwiazdki, gdy LOG System ma przyjmować polecenie od dowolnego komputera

Wyłączona funkcja

Brak wpisów w konfiguracji SourceAddress lub Url oznacza, że funkcja importu zasobów poprzez WebService jest wyłączona.

Import zasobów

Aby zaimportować zasób wymagane są następujące parametry:

ParametrWartośćOpis
ResourceKind<Rodzaj zasobu>Może przyjmować wszystkie nazwy zasobów np. Computer, Device, NetworkDevice, Invoice, Employee itd.
Key<Nazwa klucza>Nazwa pola, po którym LOG System będzie próbował wyszukać dany zasób np. Key=Name (po nazwie).
<Nazwa klucza><Dowolna wartość>Wartość pola, po którym LOG System będzie próbował wyszukać dany zasób np. Name=LOG-D03
(Inne pola)<Dowolna wartość>Opcjonalnie. Nazwy pól i wartości, które mają zostać zaktualizowane np. City=Leszno&SerialNumber=1234

Import relacji

Aby zaimportować relacje wymagane są następujące parametry:

ParametrWartośćOpis
ResourceKindResourceRelation 
Relation<Nazwa relacji>Nazwa relacji ze słownika relacji.
MasterType<Rodzaj zasobu>Rodzaj zasobu nadrzędnego.
MasterKey<Nazwa klucza>Nazwa pola, po którym LOG System będzie próbował wyszukać nadrzędny zasób do relacji.
MasterValue<Dowolna wartość>Wartość pola, po którym LOG System będzie próbował wyszukać nadrzędny zasób do relacji.
SlaveType<Rodzaj zasobu>Rodzaj zasobu podrzędnego.
SlaveKey<Nazwa klucza>Nazwa pola, po którym LOG System będzie próbował wyszukać podrzędny zasób do relacji.
SlaveValue<Dowolna wartość>Wartość pola, po którym LOG System będzie próbował wyszukać podrzędny zasób do relacji.

 

Przykład -> ImportEmployee.html


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy ZAAWANSOWANY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 2 search result(s) for webservice.

Page: Rola - Administrator Systemu (LOG)
... Konfiguracja SSO Backup bazy danych Procedura odtworzenia Import zasobów przez Webservice Modyfikacje systemu helpdesk https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/ModyfikacjesystemuHelpdesk Mechanizm integracji poprzez db connector https://dokumentacja.logsystem.pl/display/LS/InstrukcjainstalacjiLOGSystemDbConnector?moved=true ...
Nov 22, 2019
Page: Wykonywanie poleceń w LOG System za pomocą WEB API (LOG System)
... w systemie. Konfiguracja serwera LOG System Moduł obsługujący wywołania poprzez WebService posiada następujące parametry w konfiguracji serwera LOGa: Parametr Opis webImport.Url ...
May 10, 2019