Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający.

FunkcjaWynik
Możliwość skanowania sieci lokalnej w zakładce 'Skaner', za pomocą przycisku 'Skanuj' w sekcji 'Skaner aktywny'.
Możliwość autoryzowania urządzeń w zakładce 'Skaner', za pomocą odpowiednich przycisków umieszczonych pod przyciskiem 'Autoryzacja', w sekcji 'Przyciski funkcyjne'.
Możliwości autoryzowania, odbierania autoryzacji oraz usuwania urządzeń z sieci w zakładce 'Moja sieć', za pomocą odpowiednich przycisków umieszczonych pod przyciskiem 'Autoryzacja', w sekcji 'Przyciski funkcyjne'.
Możliwość dodawania urządzeń znalezionych podczas skanowania, do zasobów, w zakładce 'Moja sieć' (za pomocą odpowiednich przycisków umieszczonych pod przyciskiem 'Zasób', w sekcji 'Przyciski funkcyjne'.
* Żeby dane urządzenie było widoczne w zakładce 'Moja sieć', należy najpierw go autoryzować w zakładce 'Skaner'.

Możliwość kojarzenia nowego sprzętu z istniejącymi zasobami za pomocą przycisku 'Skojarz urządzenie z istniejącym zasobem', umieszczonego na liście, pod przyciskiem 'Zasób', w sekcji ' Przyciski funkcyjne'.
Możliwość sprawdzenia daty ostatniej aktywności komputera z zainstalowanym klientem w zakładce 'Moja sieć', w kolumnie 'Ostatnia aktywność'.
Możliwość importowania komputerów z Active Directory w zakładce 'Integracja z LDAP/AD. 
* Po  znalezieniu komputerów w podglądzie, możemy je autoryzować przyciskiem 'Autoryzacja' w sekcji 'Przyciski funkcjonalne' - następnie będą one widoczne w zakładce 'Moja sieć'.


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 5 search result(s) for Widget, Wykres.

Page: Widget - Wykres statystyki statusów typów zasobów (LOG System)
... Widget Wykres statystyki statusów typów zasobów przedstawia w formie wykresu kolumnowego informację ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Aktywność pracy (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Dec 12, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Użycie oprogramowania (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Czas użycia aplikacji (LOG System)
... danych z monitoringu). Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Liczba pozycji ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Widget - Wykres produktywności użytkownika (LOG System)
... Widget w postaci wykresu kołowego prezentujący procentowy udział procesów produktywnych w
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb