Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający.

FunkcjeWynik
Możliwość tworzenia nowych raportów poprzez użycie przycisku ‘Nowy raport’ w sekcji ‘Raport’. 
Możliwość edycji oraz usuwania raportów (odpowiednie przyciski w sekcji ‘Raport’). 
Możliwość wykonania raportu i wyświetlenia jego wyników w postaci graficznej (przycisk ‘Wykonaj raport’ w sekcji ‘Raport’). 
Możliwość wykonania raportu i wyświetlenia jego wyników w tabeli (przycisk ‘Pokarz wyniki w tabeli’ pod przyciskiem ‘Wykonaj raport’). 
Możliwość dodania nowego skryptu raportu (przycisk ‘Nowy skrypt raportu’ w sekcji ‘Skrypt’). 
Możliwość edycji oraz usuwania skryptów raportu (odpowiednie przyciski w sekcji ‘Skrypt’). 


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 5 search result(s) for Widget, Wykres.

Page: Widget - Wykres statystyki statusów typów zasobów (LOG System)
... Widget Wykres statystyki statusów typów zasobów przedstawia w formie wykresu kolumnowego informację ... wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane widget
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Aktywność pracy (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Dec 12, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Użycie oprogramowania (LOG System)
... g Parametr Opis Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Okres (w ...
Nov 28, 2018
Labels: widget
Page: Widget - Czas użycia aplikacji (LOG System)
... danych z monitoringu). Użytkownik Użytkownik z monitoringu którego ma dotyczyć widget. W przypadku nieokreślenia Nazwy użytkownika wykres zostanie wygenerowany dla wszystkich użytkowników (danych z monitoringu) Liczba pozycji ...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb
Page: Widget - Wykres produktywności użytkownika (LOG System)
... Widget w postaci wykresu kołowego prezentujący procentowy udział procesów produktywnych w
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb