Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający.

Funkcja

Opis testu

Wynik

Logowanie do portalu LOG Helpdesk

Zalogowanie się do systemu za pośrednictwem portalu https://nazwa_portalu za pomocą poświadczeń domenowych

 

Rejestracja zgłoszenia

Przeprowadzenie całego cyklu życia zgłoszenia od zarejestrowania do zrealizowania

 

Ograniczanie widoczności elementów systemu

Ograniczenie dla użytkowników widoczności osób/grup realizujących zgłoszenie.

 

Definiowanie własnych przepływów

Zbudowanie przepływu o nazwie Porada telefoniczna przez administratora Zamawiającego.

 

Definiowanie minimalnego zakresu danych wymaganych do zarejestrowania zgłoszenia

Zbudowanie różnych szablonów zgłoszeń w zależności od typu zgłoszenia.

 

Automatyczna walidacja danych wymaganych w zgłoszeniu

Dodanie walidacji na wybrany polach formularza zgłoszenia oraz wyświetlenie komunikatu o konieczności uzupełnienia wskazanej pozycji

 

Możliwość dodania rozwiązania zgłoszenia do bazy wiedzy

Zaznaczenie checkbox’a “Dodaj rozwiązanie do bazy wiedzy” w formularzu rozwiązania zgłoszenia. Przejście do bazy wiedzy i weryfikacja dokumentu.

 

Wysyłanie powiadomień mailowych do zgłaszających

Dodanie zgłoszenia w systemie i weryfikacja powiadomienia mailowego na skrzynce pocztowej.

 

Możliwość dodawania notatek wewnętrznych na poziomie operatorów zgłoszeń

Dodanie notatki w systemie. Notatka nie widoczna dla zgłaszającego.

 

Możliwość dodawania załączników wprost do zgłoszenia

Wybór zgłoszenia, dodanie w szablonie załącznika i weryfikacja z poziomu podglądu zarejestrowanego zgłoszenia.

 

Możliwość podglądu przez zgłaszającego historii zgłoszenia

Wejście do podglądu zarejestrowanego zgłoszenia, a następnie otwarcie zakładki Aktywności

 

Możliwość przypisywania operatorów do wielu grup

Przejście do panelu administracji systemem. Sekcja uprawnienia, użytkownicy, szczegóły użytkownika. Dodanie wielu grup dla jednego użytkownika.

 

Możliwość definiowania uprawnień do przekazywania zgłoszeń

Zdefiniowanie w szablonie zgłoszenia uprawnień do widoczności pola Realizujący, Opiekun w trybie edycji.

 

Możliwość kontekstowego wyszukiwania zgłoszeń

Bez zaznaczenia pól w systemie rozpocząć wpisywanie szukanej frazy i wybór czynności, zgłoszenia lub artykułu w bazie wiedzy do podglądu, którego chcemy przejść.

 

Możliwość wyboru elementów konfiguracji z poziomu rejestracji zgłoszenia

Podczas rejestracji zgłoszenia w polu zasób kliknąć na pozycję “…”, a następnie wybrać jeden ze swoich zasobów lub inny nieprzypisany zasób

 

Możliwość automatycznego przypisywania zgłoszeń do przełożonego osoby zgłaszającej

Zarejestrować zgłoszenie, w ramach którego w pierwszym kroku wymagana jest akceptacja przełożonego. Zweryfikować przypisanie zgłoszenia do przełożonego. Informacja o przełożonym pobierana jest automatycznie z usługi katalogowej ActiveDirectory.

 

Możliwość definiowania wartości słownikowych dostępnych w dedykowanych szablonach zgłoszeń

Wybrać dowolny typ zgłoszenia zweryfikować zakres pozycji słownikowych dostępnych w polu kategoria. Przejść do innego typu zgłoszenia zweryfikować zakres pozycji słownikowych dostępnych w polu kategoria. Możliwość definiowania pozycji słownikowych z poziomu panelu administracyjnego.

 

Możliwość rejestracji zgłoszeń za innych użytkowników

Jako operator pierwszej linii wsparcia lub manager jednostki przejść do formularza zgłoszenia i w pozycji Zgłaszający wybrać dowolną osobę, za którą chcemy zarejestrować zgłoszenie.

 

Dodawanie komentarzy w zgłoszeniach

Otworzyć dowolne zgłoszenie, a następnie w dolnej części podglądu zgłoszenia przejść do pola komentarz i wpisać odpowiednią treść, a następnie zapisać komentarz.

 

Dodawanie zadań do zgłoszeń

Z poziomu podglądu zgłoszenia kliknąć “+” obok pozycji Zadania, a następnie wypełnić formularz zadania. Po zapisaniu w podglądzie zadania widoczne będzie zgłoszenie, którego dotyczy zadanie.

 

Zaciąganie użytkowników z ActiveDirectory

Przejść do panelu administracyjnego, sekcja Import pracowników. Wybrać import pracowników z Active Directory i połączyć się z odpowiednim kontrolerem domeny, a następnie wczytać użytkowników.

 


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for testy.

Page: Testy automatyzacji pracy (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zarządzania raportami (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy monitoringu użytkowników (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Jan 18, 2019
Labels: test, funkcja
Page: Testy CMDB (Zarządzanie zasobami) (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zdalnego zarządzania (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy Helpdesk Professional (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja, helpdesk
Page: Testy monitoringu ekranów (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zarządzania nośnikami danych (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zarządzania licencjami (SAM) (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy monitoringu komputerów (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja