Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Założenia

Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający.

Funkcja

Opis testu

Wynik

Możliwość definiowania zrzutów ekranów

Utworzyć profil Agenta zaznaczając zakres związany ze zrzutami ekranu

 

Podgląd danych zebranych w ramach zrzutów ekranów

Przejście do perspektywy Zasoby, sekcja Komputery, zakładka Monitoring -> Zrzuty ekranów

 

Zapisanie na dysk wybranego zrzutu ekranu

Przejście do perspektywy Zasoby, sekcja Komputery, zakładka Monitoring -> Zrzuty ekranów.

Rozwinąć przycisk funkcyjny: Zdalny pulpit i użyć funkcji ->

Zapisz zrzut ekranu na dysku

 

Usunięcie wybranego zrzutu ekranu z systemu

Przejście do perspektywy Zasoby, sekcja Komputery, zakładka Monitoring -> Zrzuty ekranów

Rozwinąć przycisk funkcyjny: Zdalny pulpit i użyć funkcji ->

Usuń zrzut ekranu użytkownika

 

Wykonanie zrzutu ekranu na żądanie

W perspektywie Zasoby, sekcja Komputery zaznaczyć komputer z aktywnym Agentem. Następnie rozwinąć przycisk funkcyjny: Zdalny pulpit i użyć funkcji ->

Wykonaj zrzut ekranu użytkownika

 


Status AKTUALNY

Dotyczy wersji: 2.x - 6.x

Poziom wiedzy PODSTAWOWY

Spis dokumentu

Powiązane

Found 10 search result(s) for testy funkcjonalne.

Page: Testy funkcjonalne (LOG System)
Wstęp Ta sekcja obejmuje opis testów dla systemu umożliwiających wypróbowanie jego funkcjonalności. @self Status Dotyczy wersji: 2.x 6.x Poziom wiedzy Spis dokumentu Powiązane test funkcja testyfunkcjonalne
Dec 27, 2018
Labels: test, testy_funkcjonalne, funkcja
Page: Testy automatyzacji pracy (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zarządzania raportami (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy monitoringu użytkowników (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Jan 18, 2019
Labels: test, funkcja
Page: Testy CMDB (Zarządzanie zasobami) (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zdalnego zarządzania (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy Helpdesk Professional (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja, helpdesk
Page: Testy zarządzania nośnikami danych (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy zarządzania licencjami (SAM) (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja
Page: Testy monitoringu komputerów (LOG System)
... Założenia Sekcja opisuje wdrożone funkcjonalności modułu oraz spodziewany wynik testu. Testy funkcjonalne są tak skonstruowane, aby mógł je samodzielnie wykonać Zamawiający. Funkcja ...
Dec 27, 2018
Labels: test, funkcja